FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Verandering en weerstand liggen dicht bij elkaar

Verandering en weerstand liggen dicht bij elkaar

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_artursz'>artursz</a> - 123RF)
(foto: artursz - 123RF)

Facility Management is voortdurend in de weer met veranderingen. Hoe goed deze veranderingen ook bedoeld zijn, vrijwel altijd stuiten ze op een spontane weerstand bij de implementatie. Mensen staan immers bekend als gewoontedieren. Dat is zeker het geval wanneer het over de uitrol van nieuwe werkplekconcepten gaat, want dat wordt steevast ervaren als een ingrijpend proces. Enkele tips om weerstand af te zwakken of zelfs om te buigen in een positieve stemmig.

Een goede begeleiding verdient tijd
Elke verandering, hoe klein ook, moet optimaal gecommuniceerd worden. Het meest aantrekkelijke concept zal kelderen wanneer het niet of mis begrepen wordt. Ook het juiste gebruik van een nieuw (werkplek)concept is bepalend voor het welslagen. Gebruikers moeten geïnformeerd en begeleid worden bij het omgaan met de verandering.

Betrokkenheid vermindert weerstand
Wanneer een verandering botweg wordt opgelegd zonder enige mogelijkheid tot inspraak, zal dit de grootste weerstand oproepen bij de betrokkenen. Wanneer de mensen betrokken worden bij de beoogde verandering, tempert dit de spontane weerstand. De meest eenvoudige vorm van betrokkenheid is het uitsturen van een vragenlijst. Het is nuttig om vooral te weten te komen wat het minst bevalt, zodat vooraf bij de ontwikkeling van het concept al weerstand kan worden weggenomen.

Meer betrokkenheid kan door het samenstellen van werkgroepen om tot een vorm van co-creatie te komen voor het nieuwe werkplek)concept. Vanzelfsprekend kan niet alles wat wordt aangedragen door de medewerkers finaal worden meegenomen in het uit te rollen concept. Hierover moet ook eerlijk gecommuniceerd en geargumenteerd worden.

Overrompeling vermijden
Weerstand wordt ook aangewakkerd doordat mensen plots geconfronteerd worden met een doorgevoerde verandering. Een stapsgewijze implementatie met de geplande veranderingen kan dit ondervangen.

Proefopstellingen van nieuwe kantoorinrichting, pilootprojecten,… het zijn mogelijkheden om medewerkers op zachte wijze te laten kennismaken met veranderingen, maar evenzeer om feedback te genereren en zo het finale concept te finetunen met minder weerstand tot gevolg.

Communicatie is ook na de verandering een blijver
Ook na het doorvoeren van een verandering mag er niet van uitgegaan worden dat het allemaal in kannen en kruiken is. Het terugkoppelen van ervaringen met de doorgevoerde verandering ondersteunt zowel verdere verbetering als het ontwikkelen van nieuwe projecten. De evaluatie van een project wordt te vaak vergeten, maar is essentieel voor een constant verbeteringstraject dat Facility Management beoogt.
Eduard Codde
02-12-2021