FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Eerste Cleantech Hero Energie

Eerste Cleantech Hero Energie

Cleantech Flanders koos voor het eerst een ‘Cleantech Hero Energie’. De keuze van de jury ging vrijwel unaniem naar Turbulent Hydro, een jong ingenieursbedrijf uit Wilsele. Zij ontwikkelden een kleine hydro-elektrische turbine die energie uit rivieren omzet in elektrische stroom door gebruik te maken van draaikolken. Turbulent Hydro benadrukt dat deze technologie zowel geschikt is voor onze Westerse landen als voor landen met opkomende economieën. Het is een schoolvoorbeeld van een duurzaam innovatieproject. De ontwikkeling kan op termijn universele toegang tot elektriciteit bieden zonder nefaste negatieve gevolgen voor de mondiale uitstoot van broeikasgassen.

De winnaar Turbulent Hydro verandert de manier waarop nieuwe waterkracht wordt ontwikkeld. Hun microwaterkrachtcentrale vereist geen dammen, geen rivierbelemmeringen en geen grote infrastructuur. Het systeem heeft genoeg aan 1,5 meter hoogteverschil in water om energie op te wekken. De snelheid van het water wordt door een draaikolk vergroot, waardoor er elektriciteit opgewekt wordt. Daardoor resulteert deze technologie in een visvriendelijke, onderhoudsarme waterkrachtinstallatie die efficiënt 24u/7d/365d continu schone elektriciteit produceert. De kleine waterturbines hebben als groot voordeel dat ze onafgebroken energie opwekken door de waterkolk en bijgevolg onafhankelijk zijn van wisselende parameters zoals wind of zon. Er is bijgevolg minder energieopslag nodig m.b.v. batterijen, waardoor de onderhoudskosten over 10 jaar slechts een derde bedragen in vergelijking met bijvoorbeeld zonnepanelen.

Door het installeren van gedistribueerde clusters van turbines kunnen hele regio's worden voorzien van 100% groene, schone, stabiele en betrouwbare elektrische energie. De kleinste turbine van Turbulent Hydro heeft een capaciteit van 15 kW, voldoende voor een 30-tal Europese gezinnen. Met de grootste turbine wordt dat 100 kW.

Nu al kan Turbulent Hydro internationale projecten aantonen in Chili, Taiwan, de Filippijnen, Indonesië, Congo, Thailand, Portugal, Estland, Slovenië, maar ook in Frankrijk, het Verenigd Koninkrijk en thuisland België.

CEO dr. ir. Walter Buydens : “De energietransitie zal in dit decennium een enorme boost krijgen. Met Turbulent hebben we een positieve impact op sociaal en milieuvlak. Als bedrijf streven we naar een omzet van 25 miljoen euro tegen 2027”.

Zie ook: www.turbulent.be
Eduard Codde
14-01-2022