FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » OCI varieert sterk binnen Europa

OCI varieert sterk binnen Europa

(foto: © oscity - 123RF)
(foto: © oscity - 123RF)

De kantoorkost per medewerker per jaar, afgekort de OCI (Occupier Cost Index), bedroeg 11.520 euro in 2021. Een vergelijking tussen alle Europese landen plaatst België op een 8e plaats. Zwitserland staat met €18.713 nog steeds als land met de duurste kantoorkost bovenaan die Europese lijst, gevolgd door Noorwegen en Zweden. Bulgarije heeft met €2.689 de laagste kantoorkost per medewerker. Kroatië en Hongarije vervolledigen het trio van Europese landen met de laagste OCI.

Hoger – lager
In onze buurlanden doet Duitsland het iets beter dan België met een OCI van €11.446. De kantoorkost steeg daar het voorbije jaar nog met 2%. Frankrijk en Luxemburg zijn met een OCI van respectievelijk €14.990 en €14.828 per jaar, respectievelijk 30% en 29% duurder dan België. In Nederland daarentegen bedraagt de kantoorkost per werknemer slechts €9.318. Dit is €2.202 of 24% minder dan de Belgische OCI, en ligt ook net onder de Europese mediaan. De OCI daalde bij onze noorderburen met 2% ten opzichte van vorig jaar.

Annick Vandenbulcke, Managing Director van Colliers Belgium: “België zit boven de Europese mediaan omdat het aantal vierkante meter kantoorruimte per medewerker hier hoger ligt dan in de ons omringende landen. Dat aantal vierkante meters blijft de grootste driver voor huurkosten en facilitaire kosten. Hoewel veel bedrijven in het verleden al naar flexibele concepten overstapten, bleef de ratio van het aantal werkplekken t.o.v. het aantal werknemers nog altijd relatief hoog. Daarnaast zijn de personeelskosten gelinkt aan facilitaire dienstverlening ook hoger in België. Wat het aantal vierkante meter per medewerker betreft, verwachten we hier wel een geleidelijke daling, dit als gevolg van de post-covid-werkplekstrategie bij bedrijven”.

De impact van corona op de kantoorkost
In 2020 werkten bijna alle kantoormedewerkers in Europa lange periodes thuis. Ondanks vele langdurig lege werkplekken, veranderde er weinig aan de kost om een medewerker (VTE) een jaar te laten werken op kantoor. De werkomgeving werd met kleine ingrepen aangepast aan de nieuwe situatie. De grotere investeringen in het gebouw en de werkomgeving werden uitgesteld. De dienstverlening op kantoor werd aangepast aan de lage bezettingsgraad, maar bestaande contracten zoals van bedrijfsrestaurants werden niet of nauwelijks aangepast. Alleen variabele kosten vielen weg, maar deze werden deels vervangen door hogere kosten voor de thuiswerkplek.

Annick Vandenbulcke: “Dit toont aan dat de huidige contracten voor Facility Management en huisvesting (te) weinig flexibel zijn. België scoort nog flink boven de Europese mediaan en er valt nog steeds winst te behalen, onder andere door het opnieuw onderhandelen van bestaande huurcontracten, het meer doorgedreven delen van werkplekken en het beter afstemmen van de services op de noden. Heronderhandelen kan niet op elk moment in de loop van het huurcontract, vandaar dat dit een langzame beweging is. Zomaar veranderen heeft echter ook geen zin: er is immers ook een basisinvestering voor de inrichting en het verlaten van een vorig pand nodig bij een verhuis”.
Eduard Codde
27-01-2022