FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Transitie naar elektrisch rijden ligt vol hindernissen

Transitie naar elektrisch rijden ligt vol hindernissen

De eind mei gepubliceerde jaarlijkse ‘Arval Mobility Observatory Barometer’ bracht heel wat hindernissen aan het licht die de transitie van wagenparken naar elektrisch rijden bemoeilijken. Leasemaatschappij Arval beheert in België ruim 85.000 voertuigen. Aan de bevraging namen 301 Belgische Fleet Managers deel uit diverse sectoren en uiteenlopende schaalgrootte aan organisaties.

Een grote uitschieter qua motivatie om de transitie naar (deels) elektrisch rijden te maken, kon niet gedetecteerd worden bij de deelnemers aan het onderzoek. De Fleet Managers verwijzen in ongeveer gelijke mate naar de lagere milieu-impact, fiscale redenen, CSR-initiatieven, imagoverbetering als het tijdig anticiperen op nog verregaander overheidsrestricties.
Zes op de tien Fleet Managers zien nog tal van hinderpalen om medewerkers tegen 2025 volledig elektrische wagens aan te bieden. Zo geeft 28% aan dat er geen laadoplossing bij de medewerkers thuis is, vindt 24% het prijsverschil tegenover andere aandrijftypes te hoog, en blijft 22% zich afvragen of er voldoende laadmogelijkheden beschikbaar zullen zijn langs de openbare weg om te voldoen aan de noden van de medewerkers. Bovendien geven 22% van de wagenparkbeheerders aan dat er (nog) geen laadpunten beschikbaar zijn bij hun kantoren.
Yves Ceurstemont van het Arval Mobility Observatory: “Bedrijven die al batterij elektrische wagens (BEV’s) hebben of overwegen deze in gebruik te nemen, verwachten tevens voor 70% in de nabije toekomst laadmogelijkheden op de werklocatie in gebruik te nemen. Bijna 4 op de 10 overweegt ook de laadmogelijkheden bij de werknemers thuis te willen ondersteunen. Uit onze cijfers blijkt dat er tussen de bedrijven die reeds geëlektrificeerde voertuigen hebben onderling heel wat variatie zit qua laadpolicies, gaande van gratis laden op het werk, tot betalend laden bij laadinfrastructuur van het bedrijf. Idem voor laadinfrastructuur bij de werknemers thuis, die in sommige gevallen gratis voorzien wordt, terwijl andere deze zelf moeten bekostigen”.

Multimodale mobiliteitsoplossingen
Volgens de ‘Arval Mobility Observatory Barometer 2022’ bieden bijna 2 op de 3 bedrijven vandaag minstens één flankerende mobiliteitsoplossing naast de bedrijfswagen aan. Het gaat dan om bike leasing/sharing, een gedeeld bedrijfswagenpark, het mobiliteitsbudget, enz.
14% van de bevraagde ondernemingen denkt eraan dit de komende 3 jaar te willen toevoegen aan het aanbod voor hun medewerkers. Dat maakt dat 74% van de bedrijven een alternatief mobiliteitsaanbod zullen hebben uitgebouwd binnen dit en 3 jaar.
Bij 28% van hen ziet men de mogelijkheid dat het mobiliteitsbudget een deel van het huidige bedrijfswagenpark kan vervangen. Van andere alternatieven verwachten de Fleet Managers minder als het gaat om vervanging van de bedrijfswagens.

Telematica
Uit de barometer blijkt verder dat 28% van de bevraagde organisaties (een deel van) hun voertuigen uitrust met telematica. De belangrijkste reden (44%) is de veiligheid van en de mogelijkheid om de locatie van het voertuig te kunnen bepalen. Daarnaast geeft een vierde aan telematica te gebruiken om ongeoorloofd gebruik (volgens bijvoorbeeld de fiscale regelgeving) te vermijden.

Eduard Codde
17-06-2022