FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Well-being versterken bij hybride werken

Well-being versterken bij hybride werken

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_luckybusiness'>luckybusiness</a> - 123RF)
(foto: luckybusiness - 123RF)

Hybride werken als het nieuwe normaal na de gezondheidscrisis maakt dat de werkomgeving fundamenteel is veranderd. Zowel Facility Management als HR staan voor de uitdaging om het werknemerswelzijn te bevorderen in een werkomgeving met een lossere binding tussen werknemer en werkgever dan tot nog toe het geval was in een klassieke kantooromgeving.
Hybride werken leidt vanzelf tot meer flexibiliteit op de werkvloer voor medewerkers en maakt de ganse organisatie ook meer afhankelijk van digitale technologieën. Om de praktische werking gesmeerd te laten verlopen is een aanpassing van de fysieke en technologische infrastructuur van het bedrijf noodzakelijk.
Maar niet alleen het operationele aspect van hybride werken vereist aandacht, ook het werknemerswelzijn en het verankeren en versterken van de bedrijfscultuur stellen uitdagingen in een hybride werkomgeving. De implementatie van hybride werken gaat gepaard met het betreden van onbekend terrein, in het bijzonder voor wat het stimuleren van verbondenheid tussen collega’s betreft binnen dit nieuwe werkmodel.

Sterkte en zwakte
De flexibiliteit en vrijheid die inherent zijn aan thuiswerken worden sterk gewaardeerd door de werknemers. Sommigen geven zelfs aan productiever en beter in staat te zijn om hun taken te volbrengen.
Anderzijds wordt gewaarschuwd voor het verzwakken van persoonlijke relaties in een hybride werkomgeving. De sociale cohesie tussen collega’s neemt af doordat ze meer sociaal geïsoleerd zijn, vermoeidheid ervaren door de vele videomeetings en een beperkte persoonlijke interactie. De impact op de bedrijfscultuur en het lange termijn succes van de organisatie wordt hierdoor bedreigd.
Hybride werken laat medewerkers enkel naar kantoor komen wanneer een persoonlijke ontmoeting essentieel is. Organisaties moeten dan ook meer investeren in comfortabele en uitnodigende ruimtes afgestemd op brainstorming, workshops en allerhande activiteiten die samenwerking vereisen. De bedrijfskantine dient zich aan als zowel een soort druk café als een rustruimte voor collegiaal overleg.

Verbondenheid gaat door de maag
Steeds meer wordt gepleit voor het inzetten van ‘eetmomenten’ om de verbinding tussen medewerkers en organisatie te verstreken.
Het gebruik van het bedrijfsrestaurant of maaltijdcheques die in de omgeving van het kantoor konden worden besteed was voor de pandemie gebruikelijk. In een hybride werkomgeving is het belangrijk erop toe te zien dat alle werknemers gelijke voordelen genieten.
Het thuis laten bezorgen van maaltijden is één mogelijke oplossing, al dan niet op afroep met een digitaal tegoed voor de medewerkers. Het aanbieden van een specifiek cateringmoment voor teambijeenkomst, ongeacht of ze fysiek of op afstand plaatsvinden, is een andere stimulans voor het bevorderen van het werknemerswelzijn en de verbondenheid met het bedrijf.
Samen eten is een ideaal moment om collega’s beter te leren kennen en een sterke bedrijfscultuur te bevorderen. Flexibele maaltijdbezorging – thuis en op kantoor – speelt in op de sterk fluctuerende bezetting van de kantoorvloer(en) en daardoor moeilijke planning voor een klassiek georganiseerd bedrijfsrestaurant.

Eduard Codde
04-07-2022