FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Workation voor nog meer flexibiliteit

Workation voor nog meer flexibiliteit

(foto:  <a href='https://nl.123rf.com/profile_annatamila'>annatamila</a> - 123RF)
(foto: annatamila - 123RF)

Plaatsonafhankelijk werken is inmiddels al goed ingeburgerd. Dat maakt dat ook telewerken in het buitenland een realistische optie is. Veronique Elskens, senior director bij het wereldwijd actieve gespecialiseerde rekruteringsbedrijf Robert Half: “Met telewerk in het buitenland zien veel bedrijven een mogelijkheid om een volgende stap in flexibiliteit aan te bieden. Voor werknemers kan dit een interessant format zijn om te werken en toch dat vakantiegevoel iets langer vast te houden”.

Waar hybride werken zich doorgaans vertaalt in thuiswerk of werken in een co-working space in eigen land, is voor sommigen een ‘workation’ - een combinatie van werken en vakantie - ook een aantrekkelijke optie.
“Workations worden populairder, omdat telewerken de mogelijkheid biedt om op eender welke locatie te werken” zegt Veronique Elskens, senior director bij Robert Half. “Als werkgever is het belangrijk om te anticiperen op vragen van werknemers of kandidaten en hen te sensibiliseren over de implicaties hiervan. Bekijk wat mogelijk is binnen de eigen organisatie en werk aan een duidelijk beleid rond hybride werken, of dat nu in binnen- of buitenland is. Zo weten beide partijen waar ze aan toe zijn en kunnen werknemers zonder zorgen hun werk combineren met een aangename tijd op reis”.
De mogelijkheid om het werken te koppelen aan momenten van genieten en ontspanning is wat workations zo aantrekkelijk maakt. Het afbakenen van duidelijke grenzen is essentieel om ervoor te zorgen dat de overgang tussen werk en ontspanning niet vervaagt. Werkgevers kunnen hierin een begeleidende rol opnemen om erop toe te zien dat de werknemer naast het werk ook de nodige deconnectie ervaart.

Aantrekkelijke werkgever
De mogelijkheid om vanuit het buitenland te (tele)werken kan de work/life balans een boost geven. Werkgevers moeten er wel over waken dat deze manier van werken houdbaar is voor de werknemer in kwestie, het team en het bedrijf.
Veronique Elskens: “In de huidige, krappe arbeidsmarkt is de vraag naar alle mogelijke vormen van flexibiliteit enorm hoog. Als je als werkgever bovenop het reguliere telewerk ook de mogelijkheid kan bieden om in het buitenland te kunnen en mogen werken, levert dat een sterk competitief voordeel op”.

Aandachtspunten
Belangrijke aandachtspunten bij het toestaan van workations zijn verzekeringen en sociale zekerheid. De telewerker is doorgaans gedekt door de arbeidsongevallenverzekering wanneer hij/zij van thuis werkt, indien er een overeenkomst is die thuiswerk toelaat. Bij telewerk in het buitenland moet de werkgever nagaan of de huidige verzekering werkongevallen in het buitenland dekt en waar nodig de verzekering uitbreiden. Om hierbij helemaal in orde te zijn, is ook een schriftelijke overeenkomst die de toelating tot telewerk in het buitenland bevestigt belangrijk.
Voor sociale zekerheid is de werknemer enkel onderworpen aan de sociale zekerheid van één lidstaat. De aansluiting bij de Belgische sociale zekerheid blijft in principe behouden wanneer de periode van tewerkstelling in het buitenland maximaal 6 maanden beloopt.
Het telewerkbeleid (of een addendum) dient te vermelden dat de werknemer slechts af en toe in het buitenland mag telewerken. Ook een addendum over de duurtijd van het verblijf in het buitenland is aangeraden.

Eduard Codde
13-07-2022