FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Fietsvergoeding als norm voor de bedrijfswereld

Fietsvergoeding als norm voor de bedrijfswereld

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_nd3000'>nd3000</a> - 123RF)
(foto: nd3000 - 123RF)

De coronacrisis gaf de fietsverkoop een stevige duw in de rug. Vooral 2020 was goed voor een stijging tot 592.107 nieuwe fietsen en ook in 2021 overtrof de verkoop het totaal van 2019. Zowel in 2020 als 2021 namen elektrische fietsen ruim 61% aandeel in de totale Belgische fietsverkoop. Gelijklopend met de succesvolle fietsverkoop introduceerden heel wat werkgevers een fietsvergoeding of verhoogden het bedrag voor werknemers die de fiets gebruiken voor hun woon-werkverkeer. Laurence Philippe, Legal Expert bij Partena Professional, verwacht dat deze trend wel eens de norm zou kunnen worden.

Een vergoeding toekennen aan werknemers die met de fiets komen, is zeer interessant voor zowel werknemer als werkgever, daar ze op fiscaal en sociaal vlak vrijgesteld is van sociale zekerheidsbijdragen en bedrijfsvoorheffing. Concreet is de fietsvergoeding dan ook een nettobedrag.
Voorwaarden hiervoor zijn:

  • Het bedrag van de fietsvergoeding mag niet hoger liggen van 0,25 euro per kilometer (bedrag 2022/aanslagjaar 2023).
  • Werknemers mogen deze vergoeding enkel ontvangen voor de kilometers die ze werkelijk met de fiets afleggen. Als een werknemer een deel van het traject met de fiets aflegt en een deel met de trein, dan ontvangt hij/zij de vergoeding alleen voor de met de fiets afgelegde kilometers. Voor thuiswerkdagen wordt evenmin een fietsvergoeding toegekend.

Een trend in tal van sectoren
"Momenteel zijn er slechts 26 sectoren die geen enkele verplichting tot het toekennen van een fietsvergoeding opleggen”, merkt Laurence Philippe op. Sommige sectoren kennen de maximale fietsvergoeding toe (0,25 euro/km), terwijl andere het bij een lager bedrag houden.
Laurence Philippe: “Om te weten welke vergoeding u moet toekennen, kunt u de sectorinformatie van uw onderneming raadplegen. Op dit gebied verandert er geregeld wat, met veel sectoren die de verplichte tussenkomst invoeren of optrekken. Het aanvullend paritair comité voor de bedienden (PC 200) kent bijvoorbeeld een fietsvergoeding van 10 cent per kilometer toe sinds 1 juli 2020. Vanaf 1 juli 2022 werd het bedrag verdubbeld naar 0,20€ per afgelegde kilometer. Dit paritair comité, het grootste in België, beperkt de tussenkomst evenwel tot 4 euro per dag en 8 euro sinds 1 juli 2022”. 

Bonusplan
“Wie als onderneming een bonusplan wil invoeren (CAO 90 – niet-recurrente resultaat gebonden premie) waarvan de doelstellingen verband houden met mobiliteit, moet een fietsvergoeding voorzien voor de werknemers. Dat hoeft niet de maximumvergoeding te zijn. Een lager bedrag kan indien uw sector dit toelaat”, verduidelijkt Laurence Philippe.
Naast de vele sectoren, die op dit vlak steeds meer verplichtingen vastleggen, besliste de federale regering een budget van 80 miljoen euro vrij te maken (aanvankelijk voorzien voor een verlaging van de BTW tot 6% op de verkoop van fietsen) voor de veralgemening van de fietsvergoeding. Deze discussie wordt momenteel gevoerd door de sociale partners.

Eduard Codde
15-07-2022