FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » De derde werklocatie

De derde werklocatieNa het verplichte thuiswerken als gevolg van de Covid-19 pandemie stellen werknemers de noodzaak van verplaatsingen naar kantoor steeds meer in vraag, hechten ze nog meer belang aan een evenwichtige werk/privébalans, terwijl de ‘war for talent’ de meeste organisaties meer dan ooit hoofdbrekens bezorgt.Co-working locaties of derde werklocaties kunnen tegemoetkomen aan zowel de noden van werknemers als werkgevers.

De gezondheidscrisis heeft bewezen dat heel veel taken probleemloos thuis kunnen worden uitgevoerd, maar bracht ook aan het licht dat de thuiswerksituatie voor iedereen anders is en een niet te onderschatten invloed heeft op het prestatieniveau van de thuiswerker. Hoewel een terugkeer naar kantoor om er taken uit te voeren die elders even efficiënt lukken niet wenselijk is, beschikken heel wat mensen thuis niet over de optimale omstandigheden, hetzij op vlak van uitrusting of voor wat rust en privacy betreft. Voor hen is een werklocatie met het comfort en de veiligheid van het kantoor, maar op korte afstand van de woonlocatie gelegen, een aantrekkelijk alternatief. Voor de werkgever is het een optie om een verbeterde hybride werkervaring te bieden en zo getalenteerde medewerkers aan te werven en aan boord te houden

Belgische testcase
Gedurende ruim een maand hebben tien Belgische ondernemingen, waaronder D’Ieteren, IBA, ISS Facility Services, Orange Belgium, de NMBS, geëxperimenteerd met het naar keuze combineren van kantoor-, thuiswerken en het gebruik van co-working locaties. Het onderzoek is uitgevoerd door Xwork en de Solvay Business School, met de steun van Mob Box voor wat mobiliteit betreft.
De deelnemers gaven aan gemiddeld 2,5 dagen per week niet naar kantoor te gaan. Eén volledige dag in de week een co-working locatie gebruiken kreeg de grootste voorkeur (68%).
Overeenstemming tussen taken en geschiktheid van co-working locaties:

  • Administratieve en/of dagelijkse beheertaken – 90%
  • Waarde creërend individueel werk dat concentratie vereist – 76%
  • Werkoverleg met collega's van dezelfde afdelingen – 61%
  • Werkoverleg met collega's van andere afdelingen – 39%
  • Overleg met derden – 25%

Heel wat medewerkers hebben het ook moeilijk om zichzelf te organiseren bij thuiswerken; de grens tussen werk en privé vervaagt en dat kan aanleiding zijn verhoogde stress en/of risico op een burn-out.

  • 83% van de deelnemers gaf aan dat co-working locaties helpen om het gevoel van isolement weg te nemen.
  • 76% ervaart de toevoeging van een derde werklocatie aan het hybride werken als een verbetering voor hun werk/privé-balans.
  • 64% zegt zich strikter aan hun werktijden te kunnen houden in een co-working locatie dan bij thuiswerken.

Vooral woensdag, maar ook vrijdag zijn populair voor het gebruik van een derde werkplek. De vrijdagnamiddagfiles zijn daar allicht niet vreemd aan.

Mobiliteit
De woon/werkverplaatsing is één van de belangrijkste redenen waarom medewerkers gedemotiveerd geraken of gewoon afhaken. Bij de deelnemers aan de studie stelde 60% een tijdsbesparing vast die opliep tot wel 1u50’ per dag. Voor 31% bedroeg de tijdsbesparing dagelijks 1u en 1 op 5 stelde vast 1 tot 2 uur extra vrije tijd te genieten.
Als ideaal wordt een woon/werkverplaatsing van maximaal een halfuur vooruitgeschoven. Wie 1 uur of meer tijd nodig heeft om naar kantoor te komen denkt eraan ontslag te nemen om een werkgever dichter bij huis te zoeken.
Co-working locaties willen geen vervanging zijn van het kantoor, maar werknemers juist doelgericht naar het kantoor laten komen, terwijl ze bovenal de werklocatie vrij kiezen die de hen toevertrouwde taken het best ondersteunt. Belgische werknemers organiseren hun werk liefst volgens de organisatie van hun privéleven. Co-working locaties bieden hen meer flexibiliteit, ondersteunen Facility Managers bij het faciliteren van medewerkers met een optimaal op het gebruik afgestemde werkplek en helpen Mobility Managers om verplaatsingskosten te drukken.
Organisaties moeten nadenken over een ‘Everywhere Enterprise’-strategie i.p.v. enkel IT-ondersteuning te bieden aan thuiswerkers.

Eduard Codde
01-12-2022