FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Overdaad aan data schaadt

Overdaad aan data schaadt

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_wasja'>wasja</a> - 123RF)
(foto: wasja - 123RF)

Digitalisering is de niet te missen toekomst voor Facility Management, horen we wel vaker op zowel nationale als internationale congressen. Data verzamelen, analyseren en inzetten voor het nemen van beter onderbouwde beslissingen, kortom ‘data driven management’ wijst Facility Management en andere vakgebieden de weg. Maar zoals steeds, schaadt overdaad ook hier.

Een onderzoek van het Amerikaans softwarebedrijf Oracle onder 14.000 leidinggevenden en werknemers in zeventien landen, bracht aan het licht dat ‘meer data’ niet tot betere beslissingen leiden, maar juist tot minder besluitvaardigheid en meer stress.
Meer dan de helft van de respondenten (59%) gaf aan wel eens helemaal te hebben afgezien van een beslissing. De reden daarvoor was onzekerheid over het bepalen van de betrouwbaarheid van de data. Ruim 25% van de leidinggevenden ervaart dit als onnodig extra werk, het risico om nog meer fouten te maken of vergissingen te begaan, met bovenop een verhoogd financieel risico.
Data-stress kan leiden tot een burn-out of andere negatieve gevolgen, waaronder ene mogelijk ontslag als gevolg van het nemen van foutieve beslissingen.
Eén op vijf van de leidinggevenden ziet het gebrek aan zelfvertrouwen als oorzaak voor een vertraging van hun carrière, maar schrijft er ook een negatieve impact op de prestaties van de organisatie aan toe.

Concentreren op relevante datapunten
Liefst driekwart van de leidinggevenden oriënteert zich voor het nemen van een beslissing op de best betaalde manager in plaats van op de beschikbare data.
Bijna alle deelnemers aan het onderzoek verwijzen naar het snel toenemend aantal databronnen. Om data-stress te voorkomen is het aangewezen zich te concentreren op de meest relevante databronnen om hieruit goed onderbouwde beslissingen af te leiden. Leidinggevenden kunnen zich hiervoor best laten begeleiden door data-analisten om de data praktijkgericht te organiseren en te analyseren, waardoor data resulteert in begrijpbare en praktisch bruikbare inzichten.

Eduard Codde
19-09-2023