FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Technologie als bijdrage tot de totale werkplekbeleving

Technologie als bijdrage tot de totale werkplekbelevingOp donderdag 28 september was IFMA Belgium Chapter te gast in het ‘Green Energy Park’ in Zellik voor een eerst najaarsevenement dat in het teken stond van gebouwtechnieken en hoe ze kunnen bijdragen tot het invullen van de facilitaire doelstellingen. ‘Green Energy Park’ werd in 2019 opgericht met als doel de ontwikkeling van kennis rond groene energie te stimuleren, te vergaren en bundelen, om ze adviserend en via trainingen ter beschikking te stellen van diverse organisaties. “De actiedomeinen waarop we ons toespitsen zijn energie en mobiliteit, biotechnologie, smart regio en ziekenhuizen voor de toekomst” lichtte Inne Peersman, directrice ‘Green Energy Park’ toe. “Ons Research Park fungeert als een levend labo en showroom”.

Tevredenheid van de gebruiker
Vandaag worden steeds hogere eisen gesteld aan gebouwen. Daarbij helpen gebouwbeheersystemen, die instaan voor het regelen van het binnenklimaat, verlichting en ventilatie. Om het gebouwbeheer te kunnen automatiseren is meten noodzakelijk. Om tot een smart building te komen moet de verzamelde data (metingen) geënt worden op een digital twin, van het gebouw (BIM).
De metingen laten toe om de gebouwtechnieken aan te sturen in functie tot het gebruik van het gebouw (zonaal, per verdiep…). Zo kan het energieverbruik beperkt worden, terwijl het door de gebruikers ervaren comfort toeneemt.
Na de installatie en ingebruikname van gebouwtechnieken moet de werking geanalyseerd worden en afgezet tegenover de referentiesituatie bij het opstarten om de werking te kunnen optimaliseren en automatiseren. De analyse van de werking moet in de eerste plaats gericht zijn op het comfort en de tevredenheid van de gebruiker. Dat staat vooreerst los van het energieverbruik.
Het bepalen van KPI’s voor diverse elementen van de gebouwtechnieken vergemakkelijkt nadien de evaluatie van hun werking.

ecoBuilding
Naast het automatiseren van de analyse van de meetgegevens als eerste stap naar een optimalisering van de werking van gebouwtechnieken, is vooruitziend aansturen een volgende stap. Het gaat er bv. om de weersvoorspelling van de dag te betrekken in de aansturing van zonnewering, verwarming/koeling. Een ander voorbeeld is het vooraf in kaart brengen van een laadplanning voor elektrische wagens, rekening houdend met aantallen, de duurtijd dat ze op de parking blijven, de energietoevoer uit het net en/of eigen energieopwekking via zonnepanelen of andere.
Vooruitziend aansturen heeft een positieve impact op zowel de tevredenheid van de gebruikers als op de energiekosten.
Om dit te realiseren is het belangrijk te beschikken over uniforme datastructuren om een gestandaardiseerde rapportering mogelijk te maken.

Discussiepanel
Wat is de impact van meer gebouwtechnieken op Facility Management en de werkplekbeleving?

 • We moeten er leren mee omgaan om een beter gebouwbeheer te realiseren met focus op verhoogd comfort op de werkplek.
 • Techniek moet beheersbaar blijven. Weet wat je met techniek wil bereiken.
 • Techniek en software moeten bijdragen tot de werkplekbeleving. De gebruiker moet zelf nog kunnen ingrijpen om zijn/haar persoonlijke beleving te maximaliseren. Gewoon alles overaleten aan automatische sturing werkt veelal averechts op de individuele perceptie en appreciatie. 
 • De IT-aanpak moet aangepast zijn, want is verschillend voor het operationele van de organisatie (de business) en het gebouwbeheer. Gescheiden platformen verdienen de voorkeur.
 • Neem geen techniek(en) op zonder daarvoor een doelstelling te hebben, maar baken een probleem zo precies mogelijk af en zoek daarvoor een technische oplossing.

Hoe kan AI de FM-dienstverlening verbeteren met focus op een betere totaalbeleving?

 • AI laat toe om datastromen beter en sneller te analyseren en evalueren om daar voordeel uit te halen.
 • AI kan gemakkelijk (gebruiks)patronen erkennen en daaruit actiepunten destilleren.
 • AI kan de gebruikersinterface voor het gebruik van het gebouw eenvoudiger en begrijpelijker maken.

Welk advies geven jullie aan organisaties voor het aanpassen van hun gebouwtechnieken en gebouwbeheersysteem om het geheel meer ‘future proof’ te maken?

 • Informeer naar ervaringen van anderen.
 • Verzeker uniformiteit en compatibiliteit van de datastromen. Kies voor open platformen.   
 • Bepaal doelstellingen om te weten waar je naartoe wil gaan alvorens een informatieronde op te starten.
Eduard Codde
03-10-2023