FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » IFMA Belgium Chapter richt de spots op ESG

IFMA Belgium Chapter richt de spots op ESG

Het herfstevenement van IFMA Belgium Chapter stond helemaal in het teken van ESG, voluit ‘Environmental – Social – Governance’. Nu al staat vast dat de Facility Manager een belangrijke rol zal spelen in zowel het behalen van de ESG-doelstellingen als de vanaf 2024 voor steeds meer bedrijven verplichte ESG- rapportering. De ruim 60 aanwezigen, onder wie een aantal studenten aan Odissee die binnenkort hun carrière in het facilitaire vakgebied zullen starten, werden door Joakim Van Gasse, head of facility bij Eutraco, geïnitieerd in de duurzame aanpak voor hun logistieke sites.

Aansluitend ging Serge Gregoir, CEO van Eutraco, dieper in op het duurzaam business model dat werd ontwikkeld om de logistieke activiteiten toekomstzeker te maken. Klanten verwachten steeds meer verantwoording m.b.t. duurzaam handelen. De Universiteit Antwerpen heeft de beschikbare data omgezet in een model voor Eutraco, dat o.a. toelaat uit te zoeken in hoever beoogde investeringen verantwoord zijn. Transportkosten moeten gelijk blijven, terwijl transport duurzamer moet. Daarom moet alles maximaal gemonitord worden om er vervolgens ook effectief wat mee te doen. Samengevat: ‘data moet wijsheid worden’.

ESG en SDG
De hoofdmoot was voor Prof dr. ir Michaël Peeters, een enthousiaste en meeslepende persoonlijkheid, met heel wat kennis over ESG.
De Verenigde Naties hebben 17 mondiale duurzaamheiddoelstellingen vastgelegd (SDG = Sustainable Development Goals). Op nummer één staat  ‘geen armoede’, gevolgd door ‘geen honger’, ‘goede gezondheid’, ‘kwalitatief onderwijs’ en ‘gendergelijkheid’.
Deze 17 mondiale duurzaamheiddoelstellingen kunnen ondergebracht worden in de drie zuilen van ESG.

  • E – Milieu: o.a. zuiver water; betaalbare en zuivere energie; industrie, innovatie en infrastructuur; duurzame steden en gemeenschappen; verantwoorde consumptie en productie; klimaatacties;…
  • S – Sociaal: o.a. geen armoede, geen honger, goede gezondheid, kwalitatief onderwijs; gendergelijkheid; zuiver water en sanitaire voorzieningen;…
  • G – Governance: o.a. gendergelijkheid; goede arbeidsomstandigheden en economische groei; het terugdringen van ongelijkheid; duurzame steden en gemeenschappen; verantwoorde consumptie en productie;…

Merk op dat een aantal duurzaamheiddoelstellingen uit de lijst van 17 in meer dan één zuil van ESG voorkomen.

Duurzaamheiddoelstellingen en Real Estate
Een aantal duurzaamheiddoelstellingen (SDG) laten zich onder Real Estate onderbrengen, waarvan sommige direct betrekking hebben op de eigenlijke bouw en andere eerder op de exploitatie en de daaruit volgende impact op de omgeving. Duurzame steden en gemeenschappen; zuiver water en sanitaire voorzieningen; betaalbare en zuivere energie, zijn zeer nauw aansluitend bij de bouw. Verantwoorde consumptie en productie; industrie, goede arbeidsomstandigheden en economische groei; het terugdringen van ongelijkheid zijn voorbeelden die eerder aansluiten bij de exploitatie en impact op de omgeving.
De duurzaamheiddoelstellingen (SDG) moeten verder vertaald worden naar de Europese doelstellingen voor het realiseren van de Green Deal (= klimaatneutraal zijn in 2050).
De ratio in het duurzaamheidsbeleid van de EU is het faciliteren en beschermen van de investeerder. Denk bij twijfel na over hoe het instrument de belegger dient. Europa bevestigde in maart 2018 een actieplan voor duurzame financiering. Daarin staat dat kapitaalstromen moeten herbekeken worden om ze richten op duurzame investeringen.

EPC voor niet-residentiële gebouwen
Opnieuw zijn er verschillen tussen de regio’s. Voor bestaande niet-residentiële gebouwen – inclusief scholen - heeft enkel Vlaanderen een regeling getroffen.
Zo geldt de renovatieverplichting sinds 1 januari 2022. Elke niet-residentiële gebouweenheid moet binnen de 5 jaar na verkoop en andere overdrachten verplicht aan een aantal energiebesparende maatregelen voldoen. De verplichting bestaat uit twee onderdelen: een minimaal maatregelenpakket en een minimaal te behalen energielabel.
Sinds 1 mei 2023 geldt de EPC-plicht (energieprestatiecertificaat) voor álle overdrachten voor niet-residentiële gebouwen (EPC NR). De verplichting geldt voor eigenaars van gebouweenheden die als hoofdbestemming ‘niet-residentieel’ hebben, dus alle gebouweenheden behalve woongebouwen, industriegebouwen en landbouwgebouwen. In de toekomst zal het voor alle grote niet-residentiële gebouweenheden verplicht worden om over een EPC NR te beschikken, ook zonder verkoop, overdracht of verhuur.
Vanaf 1 januari 2030 komt daar nog een minimale energielabelplicht bovenop. Voor gebouweenheden in publieke gebouwen of overheidsgebouwen zal deze verplichting al vanaf 2028 gelden, omwille van hun voorbeeldfunctie.

Facility Management en ESG
Duurzame praktijken leiden vaak tot kostenbesparingen. Energiezuinige installaties, maatregelen voor waterbesparing en het terugdringen van afval kunnen helpen om de onderhoudskosten te drukken.
Prof dr. ir Michaël Peeters adviseert om lopende contracten onder de loep te nemen met focus op groene en duurzame clausules. Wat is het aandeel hernieuwbare energie en kan dit hoger? Waar kan verspilling vermeden worden. Waar liggen opportuniteiten voor circulariteit? Zijn de gecontracteerde leveranciers inclusief? Zijn ze conform? Werken ze zo duurzaam mogelijk? Is hun transport geëlektrificeerd?
Met het snel stijgend aantal en strengere milieuvoorschriften, verhoogt ook de druk op Facility Management om hun gebouwen conform te maken aan lokale, nationale en internationale duurzaamheidsnormen.
Voor Real Estate is al bewezen dat duurzame gebouwen een hogere marktwaarde hebben. Ze zijn aantrekkelijker voor steeds meer milieubewuste gebruikers, wat leidt tot een hogere bezettingsgraad en potentieel hogere huurinkomsten.
Huurders moeten meer aandacht hebben voor gebouwprestaties. Vraag naar de opwekking en het gebruik van duurzame energie. Vraag naar reële verbruiksgegevens en keuringsattesten.
Door duurzame praktijken te implementeren kunnen Facility Managers hun onderneming op lange termijn veilig stellen en risico’s op veroudering van de activa verminderen.
Duurzame praktijken sluiten tevens aan bij de doelstellingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Facility managers die op dit vlak het voortouw nemen, dragen zo positief bij aan het publieke imago van het bedrijf en de medewerkerstevredenheid. Steeds meer werknemers hechten belang aan een milieuvriendelijke werkomgeving.

Eduard Codde
04-12-2023