FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » EPD’s voor Low-Carbon floatglas van AGC

EPD’s voor Low-Carbon floatglas van AGCAGC Glass Europe streeft ernaar om uiterlijk in 2050 CO2-neutraal te zijn. Ook wil de Groep als tussentijdse mijlpaal uiterlijk in 2030 een reductie van broeikasgasemissies van 30% hebben behaald ten opzichte van 2019. Om deze ambitieuze doelstellingen te behalen, heeft AGC zijn initiatieven om de impact van zijn productieprocessen op het klimaat te verminderen, versneld. De eerste resultaten daarvan zijn publiek gemaakt met de gelijktijdige uitgifte van nieuwe, onafhankelijk gevalideerde milieuproductverklaringen (EPD’s) voor standaard floatglas van AGC in heel Europa en voor de eerste, onafhankelijk gevalideerde EPD voor Low-Carbon Glass van AGC.
23-05-2024


 Meer informatie >>