FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Foodservice is vooral gepersonaliseerde service

Foodservice is vooral gepersonaliseerde serviceDinsdag 6 februari werd Compass Group Belgium bekroond met de ‘Top Employer 2018’ award. De award wordt uitgereikt door het Top Employer Institute als erkenning voor bedrijven die hun medewerkers kansen bieden om zich maximaal te ontplooien, dit zowel op professioneel als op persoonlijk vlak.

In België staat de catering tak van Compass voor 2000 medewerkers die jaarlijks 150.000 maaltijden voorschotelen. De bekroning van Compass werd gemotiveerd door de uitstekende voorwaarden die medewerkers er genieten. In het bijzonder de bredere HR-beleidsaspecten vielen op bij de jury, zoals het rekruteringsbeleid, de werkplanning, de ontvangst van nieuwe werknemers, de vele opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, de ontwikkeling van leiderschap, de aandacht voor carrièreplanning, verloning en een aangename bedrijfscultuur. Elk jaar wordt door Compass een nieuw opleidingsplan uitgewerkt, met opties voor iedereen binnen de organisatie. Het voorstel omvat interne en externe opleidingen evenals online trainingen, coaching programma’s, stages, tot en met gepersonaliseerde scholingsprogramma’s.
De aandacht voor de medewerkers werpt zijn vruchten af. Liefst 18% van de medewerkers stroomde in 2017 door naar een functie met meer verantwoordelijkheden. Het personeelsverloop beperkt zich tot een opvallend lage 2 à 2,5%.

Als foodservicepartner is Compass actief in verschillende sectoren. Welke segmentatie bieden jullie aan?
Karine Van Mensel, Head of marketing and communications: Binnen de Compass foodpijler heeft Eurest als cateraar voor bedrijven het grootste aandeel. Daarnaast hebben we Medirest, dat zich richt tot de zorgsector, met een verdere specialisatie naar ziekenhuizen, materniteiten en rusthuizen. Tenslotte is er ook nog Scolarest, dat de onderwijsinstellingen aanspreekt, van kleuter- tot hogeschool en universiteit.

Wat zijn de verschillen in aanpak?
In alle gevallen wordt vertrokken van een basisservice die gepersonaliseerd wordt naar gelang de segmentatie en eindgebruiker, soms zelfs tot op ‘à la carte’ niveau voor het menu-aanbod . We beschikken over eigen voedingsspecialisten en diëtisten, werken hiervoor samen met artsen en bevragen de gebruikers naar hun persoonlijke voorkeuren om het personaliseren van onze dienstverlening zo ver mogelijk door te drijven.

Welke trends duiken momenteel op en verschillen ze per segment?
De trends lopen vrij parallel over alle segmenten waarin we actief zijn. Samengevat geldt dat ‘goed genoeg nooit meer genoeg is’, m.a.w. de verwachtingen liggen alsmaar hoger. Er is een nadrukkelijke verschuiving naar een verdienmodel, m.a.w. gesubsidieerde bedrijfsrestaurants worden eerder de uitzondering. De eindklant verwacht restaurantkwaliteit op het bord en kiest bewust voor gezonder eten. Dat wil echter niet zeggen dat er geen ruimte is voor lekkernijen of een dessert, want genieten blijft altijd belangrijk. Zolang er maar een evenwicht is.
Verder is er steeds meer vraag naar gespreide eetmomenten, liefst zelfs gedurende de ganse werkdag. Kleinere porties en veel variatie staan ook hoog genoteerd. Zelf hebben we het initiatief genomen om dagelijks een gerecht dat max. 600 calorieën bevat voor te stellen, evenals onze gepatenteerde stoomtechnologie ‘steamplicity’ om verse maaltijden in slechts enkele minuten te stomen, zodat smaak en voedingswaarden behouden blijven..


Is de markt vragende partij of duwen jullie als cateraar de markt door innovatieve concepten?
De markt is zeker vragende partij vanuit de filosofie ‘wellbeing op de werkvloer’. We zien dat catering van aankoop verschuift naar de HR-afdelingen waar het als een belangrijk wapen in de ‘war for talent’ gezien wordt. Maar uiteindelijk gaat het om co-creatie, over maximaal maatwerk door het samenwerken van de klant en wij als foodservicepartner.
We stellen vast dat het bedrijfsrestaurant wordt ingeschakeld voor teambuildingactiviteiten, er vraag is naar workshops in de keuken, enz.


Jullie zetten in op slimme IT-oplossingen. Wat is dit precies?
Dat is zeer uiteenlopend. In ziekenhuizen worden tablets toegepast bij de menukeuze door de patiënten, waarin de gegevens m.b.t. allergieën en diëten van de patiënt zijn vastgelegd, om foute keuzes uit te sluiten. IT-oplossingen vergemakkelijken ook het betaalverkeer, laten gemakkelijk mobiel of online bestellen toe. Specifiek in scholen zetten we sterk in op IT om te informeren over gezondere voeding en eetgewoonten.
Eduard Codde
27-03-2018