FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Medewerker dienst schoonmaak of kamermeisje?

Medewerker dienst schoonmaak of kamermeisje?Tijdens een studiedag georganiseerd door de ĎVerantwoordelijken Schoonmaak en Dienstverlening in Verzorginginstellingení (VSDV) werd de aanpak van de schoonmaak van patiŽntenkamers bij het ontslag van de patiŽnt grondig onder de loep genomen. Er werd heel wat ervaring uitgewisseld, waaruit bleek dat meer efficiŽntie en tevredenheid een haalbare kaart zijn.
Het klassieke proces bestaat erin dat logistieke medewerkers het bed afdekken, de medewerkers van de dienst schoonmaak de kamer schoonmaken, waarna logistiek opnieuw verschijnt voor het opmaken van het bed voor de volgende patiŽnt.
Het verschuiven of verweven van de logistieke taken met deze van de schoonmaakdienst kan zowel de efficiŽntie als de voldoening bij de medewerkers opvoeren. Een grondige interne voorbereiding is daarvoor wel vereist, getuigde Hilde Vandewege (AZ Sint-Jozef).
Het opzet om de procedure Ďschoonmaak ontslag patiŽntí (SOP) te evalueren is om te vermijden dat logistieke en schoonmaakmedewerkers op elkaar moeten wachten.

SOP-Team
Een aantal ziekenhuizen hebben een specifiek ĎSOP-teamí geÔnstalleerd. De tussenkomst van het SOP-team moet met een formulier worden aangevraagd door de afdeling. De bedopmaak wordt gestandaardiseerd, wat ook leidt tot standaard klaar liggende linnenpakketten, die alles bevatten wat nodig is voor de bedopmaak. Overleg met de wasserij is hier aangewezen om alles optimaal vlot te laten verlopen.
Daarnaast moeten er duidelijke procedures worden uitgeschreven voor het opruimen van de kamer, zodat elke betrokken medewerker precies weet wat van hem/haar verwacht wordt.
Informatica kan bijdragen tot de registratie van de interventieoproepen aan het SOP-team en het voorraadbeheer van de linnenpakketten. Dit kan zowel via DECT-telefonie als via LAN of WLAN netwerken.
Er ontwikkelt zich een trend naar het voorzien van een Ďvertrekloungeí voor de ontslagen patiŽnten die op familie of vrienden wachten om te worden afgehaald. Doordat ze niet langer de kamer bezetten, komt deze vlugger vrij voor het SOP-team en de volgende patiŽnt.

Aandachtspunten
Het is belangrijk om goede afspraken te maken voor de aanpak buiten de werkuren van het SOP-team. Diverse instellingen waar een SOP-team is geÔnstalleerd hanteren uiteenlopende tijdschemaís: 07.00 Ė 20.00u, 08.00 tot 21.00 u, 06.00 tot 20.00uÖ
Er is een noodprogramma nodig voor het geval dat medewerkers van het SOP-team uitvallen. Er kan een Ďmini-SOPí overwogen worden, waarbij de procedure een minimum aantal uit te voeren taken voorziet, of een Ďnood-SOPí, waarbij de verpleging ter aanvulling bijspringt.
Het blijkt dat 60% van de patiŽnten via de spoedopname naar de kamers doorstromen. Hier speelt een belangrijke factor Ďniet te voorziení en bijgevolg niet te plannen. Er is permanent nood aan schone bedden/kamers op de juiste afdeling.
Het aantal ontslagen patiŽnten kan per dag sterk variŽren. Typisch doet zich een piek voor op vrijdag. Het aantal beschikbare medewerkers binnen het SOP-team moet hieraan aangepast worden.
Het SOP-team kan extra belast worden door transfers van patiŽnten tussen afdelingen. Een transfer is niet gelijkgesteld aan een ontslag van de patiŽnt, maar vereist wel een volledige schoonmaak van de kamer, identiek als bij een ontslag van de patiŽnt.
Er dreigt misbruik door de verpleging, die een dringende interventie van het SOP-team oproepen, terwijl de kamer nadien lange tijd onbezet blijft.
Eduard Codde
30-05-2016