FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Op zoek naar een beter evenwicht tussen werk en privé

Op zoek naar een beter evenwicht tussen werk en privéVeel werknemers vinden het moeilijk om hun werk- en privéleven in balans te houden. Dat heeft niet alleen gevolgen voor hun betrokkenheid en prestaties op het werk, maar ook voor hun gezondheid.
In het huidige economische klimaat kunnen werknemers hun volgende werkplek kiezen afhankelijk van hoeveel die hen steunt in het combineren van een succesvolle carrière en een voldoening gevend gezins- en privéleven.

Laat u horen Aangezien de Europese Unie momenteel nieuwe richtlijnen rond work-life balance aan het opstellen is, voeren de universiteit van Leuven (KUL) en The WorkLife HUB een onderzoek uit om de uitdagingen van werkende ouders en andere zorgverstrekkers in kaart te brengen, alsook de bereidheid van Belgische werkgevers om hun werknemers te ondersteunen in het combineren van werk en privé.

De online enquête is anoniem. Maar als u graag het verslag en de conclusies van de enquête ontvangt, dan kunt u aan het eind van de vragenlijst uw e-mailadres meegeven (facultatief). Het invullen van de vragenlijst neemt ongeveer 15 minuten tijd in beslag. U draagt op die manier uw steentje bij om de situatie en de perceptie van welzijn op het werk objectief te beschouwen.
Als u graag het verslag van deze studie ontvangt, dat beschikbaar zal zijn zodra de enquête afgerond is, vergeet dan niet uw e-mailadres achter te laten aan het eind van de vragenlijst.
Hebt u nog vragen of opmerkingen over dit onderzoek, dan kunt u die eveneens aan het eind van de vragenlijst formuleren. Als u later nog vragen zou hebben, dan kunt u contact opnemen met dr. Loes Meeussen (loes.meeussen@kuleuven.be) of prof. Colette van Laar (colette.vanlaar@kuleuven.be).

Benchmark
De KUL zal de gegevens analyseren en voorstellen om de vergelijking te kunnen maken tussen verschillende activiteitensectoren en profielen van bedrijven en organisaties.
Dit is voor Belgische organisaties en bedrijven een mooie gelegenheid om hun hr-beleid te actualiseren en zo hun werknemers te ondersteunen via flexibel werk, telewerk, kinderopvang en andere mogelijkheden met het oog op betere teamprestaties en het behoud van de juiste talenten.

De resultaten van het onderzoek zullen tevens gebruikt worden in het kader van een benchmarking om het personeelsbeheer te verbeteren maar ook het facilitaire beheer met betrekking tot de dienstverlening aan de gebruikers, de inrichting van de werkruimtes en de mobiliteit.
Tijdens een conferentie in het eerste kwartaal 2019 zal een samenvatting van de resultaten voorgesteld worden.
Didier Van Den Eynde
11-12-2018


 Répondre au questionnaire >