FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Verlaging van de kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingen

Verlaging van de kilometervergoeding voor beroepsmatige verplaatsingenOp basis van de wetgeving inzake de sociale zekerheid moeten bedrijven geen RSZ betalen op toegekende kilometervergoedingen aan werknemers die hun eigen voertuig (auto of motorfiets) gebruiken in het kader van hun werk (vergadering, opleiding, dienst, levering, ...). Deze vergoeding geldt niet voor woon-werkverplaatsingen.

Ieder jaar legt de FOD Financiën de kilometervergoeding vast voor één jaar. Van 1 juli 2020 tot 30 juni 2021 bedraagt de vergoeding € 0,3542 per afgelegde kilometer. Dit bedrag ligt iets lager dan het bedrag van de voorgaande periode (€ 0,3653/km) als gevolg van de verlaagde brandstofprijzen tijdens de coronacrisis.

Zolang de gestorte vergoeding niet meer bedraagt dan de gelijkaardige vergoedingen die de Staat aan zijn personeel toekent, hoeft de werkgever in dat geval het bedrag van de aan zijn werknemers terugbetaalde kosten niet aan te tonen. Maar als de toegekende verplaatsingskosten aan een werknemer meer dan 24.000 afgelegde kilometers op jaarbasis betreffen, kan de fiscus bijkomende vragen stellen over de werkelijke kosten van het voertuig. De fiscus gaat immers uit van het principe dat de vaste kosten per kilometer dalen naarmate er meer kilometers worden afgelegd en dat de vaste compensatie dan a priori hoger ligt dan de werkelijke kostprijs.

Aftrekbaarheid van de kosten voor de werkgever
Sinds 1 januari 2020 is de kilometervergoeding aftrekbaar voor bedrijven op basis van het CO2-gehalte van het voertuig. De volgende formule moet worden toegepast voor de berekening van de aftrekbaarheid: 120% – (0,5% x coëfficiënt x CO2-gehalte (in g/km)).

In deze formule is de coëfficiënt gelijk aan:
  • 1 voor klassieke dieselmotoren;
  • 0,95 voor voertuigen met een andere motor (benzine, LPG, biobrandstof, hybride of elektrisch);
  • 0,90 voor voertuigen op aardgas en met een fiscaal vermogen van meer dan 12 pk.
Voor voertuigen met een zeer hoge CO2-uitstoot (meer dan 200 g/km) kunnen de toegekende verplaatsingskosten aan de werknemer maar voor 40% worden afgetrokken.

Bron: Belgisch Staatsblad 24/06/2020 > Omzendbrief nr. 683 van de FOD Beleid & Ondersteuning
29-07-2020