FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Voorlopig liever niet elektrisch

Voorlopig liever niet elektrischUit een recente studie van Securex, partner in tewerkstelling en ondernemerschap, blijkt dat 31% van de werknemers liever geen elektrische auto wil. Voor 42% is overstappen naar elektrisch rijden een optie, voor zover aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. De tegenkanting wordt door zowat 1 op 2 werknemers geargumenteerd door een onvoldoende beantwoorden van elektrische auto’s aan de professionele noden van de gebruikers, bijvoorbeeld omdat ze geregeld lange afstanden moeten afleggen. In mei 2021 besliste de Belgische federale regering dat vanaf 2026 geen fiscale voordelen meer worden toegekend aan bedrijven die hun werknemers bedrijfswagens aanbieden met verbrandingsmotor. Vanaf dat jaar komen alleen nog elektrische bedrijfswagens in aanmerking voor fiscale aftrek. Zowel werkgevers als werknemers reageren met gemengde gevoelens.

Bijna 16% van de werknemers die deelnamen aan de Securex-studie (1512 werknemers, representatief voor de Belgische markt op vlak van gender, leeftijd, statuut, bedrijfsgrootte en regio van tewerkstelling) heeft momenteel een bedrijfswagen. Daarvan rijdt 17% al elektrisch en 18% beschikt over een hybride wagen. Een zeer groot deel van de werknemers zullen door het recente besluit moeten wennen aan een nieuw type voertuig.

“Benzine- en dieselauto’s vervangen door elektrische auto’s zal niet verplicht worden voor bedrijven, maar aangezien de belastingaftrek voor dit soort voertuigen vanaf 2026 zal verdwijnen, valt de komende 5 jaar een massale aanpassing te verwachten” zegt Heidi Verlinden, HR Research Expert bij Securex. “Voor de werkgever is de grootste hindernis van de elektrificatie de kostprijs, en vijf jaar is een erg korte termijn. Wat zal de impact zijn op de bedrijfsbudgetten voor bedrijfswagens? Zullen bedrijven hun beleid inzake de toewijzing van bedrijfswagens moeten herzien?”.

Tegen of toch misschien…
48% van de werknemers die aangeven nog niet voor elektrisch te willen gaan, zijn van mening dat dit type auto niet voldoet aan hun professionele gebruiksomstandigheden (lange afstanden rijden, type voertuig, enz.). Voor 41% voldoet een elektrische wagen niet aan de vereisten voor het persoonlijk gebruik. Eén op de vijf werknemers (22%) vreest voor de betrouwbaarheid van elektrische wagens. Van wie momenteel met een diesel of benzine rijdt, is slechts 27% bereid om vandaag voor een elektrische auto te kiezen, terwijl 31% dat nog niet ziet zitten. Er is geen verschil waar te nemen tussen de regio’s en de genders van de respondenten.

De overstap naar elektrisch rijden vraagt aanpassingsvermogen van de werknemers. Een groot deel van wie met een conventionele wagen van de werkgever rijdt (42%) is eventueel bereid om over te stappen op elektrische aandrijving, maar dan onder bepaalde specifieke voorwaarden.

De meest gehoorde bezorgdheden zijn laadinfrastructuur en rijbereik. 51% van de werknemers die bereid zijn onder bepaalde voorwaarden elektrisch te gaan rijden, wil de garantie dat er voldoende oplaadpunten zijn en 62% wil dat de auto voldoende actieradius biedt. Voor bijna de helft van hen (46%) moet het nieuwe type voertuig absoluut voldoen aan zowel hun professionele als privé behoeften.

Het financiële plaatje
Liefst 1 op 4 van de werknemers wil een economisch voordeel voor de overstap naar elektrisch rijden. Bijna 1 op 3 (31%) van de werknemers wil zeker zijn dat de elektrische auto hen niet meer zal kosten dan een alternatief op benzine of diesel. 15% van de werknemers die een elektrische auto zouden aanvaarden onder voorwaarden, wensen graag tijdelijk een grotere auto, bijvoorbeeld om op vakantie te gaan. Slechts 17% van de werknemers stelt zich vragen bij het werkelijke milieueffect van een elektrische omschakeling, en willen ook op dit gebied garanties hebben.

“We stellen vast dat de voorwaarden die werknemers stellen om elektrisch te beginnen rijden hoofdzakelijk voortvloeien uit het feit dat ze niet voldoende geïnformeerd zijn over de elektrische auto en de bestaande infrastructuur errond” besluit Heidi Verlinden van Securex. “Voor werknemers is het grootste obstakel het feit dat de infrastructuur in ons land - voldoende en snelle laadstations, thuis en op het werk laden - hen onvoldoende vertrouwen geeft in elektrisch rijden. De overheid moet een versnelling hoger schakelen om werknemers aan te moedigen om mee de omschakeling naar elektrisch te maken”.
Eduard Codde
18-08-2021