FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » News » Eén jaar telewerk laat zich voelen bij 50% thuiswerkers

Eén jaar telewerk laat zich voelen bij 50% thuiswerkersNu het einde van de coronacrisis stilaan in zicht komt, is het duidelijk dat onze economie zal evolueren naar ‘hybride werken’, een mengvorm van op kantoor en van thuis uit werken. Cijfers van Idewe wijzen echter uit dat dat laatste aspect tot erg veel klachten leidt. Maar liefst 3 op de 4 thuiswerkers ervaren minstens één ernstige psychosociale of fysieke klacht. De meest in het oog springende zijn uitputting (50%) en rug- en nekpijn (55%). Maar ook angstgevoelens (20%), stress (16%) en een negatieve invloed van werk op privé (15%) komen vrij vaak voor. Dergelijke klachten zijn vaak het gevolg van een combinatie van factoren, maar hoe dan ook hebben deze telewerk-gerelateerde zaken in 2020 duidelijk een grote impact gehad op ons welzijn. Om die reden pleit Idewe ervoor hybride werken niet als vanzelfsprekend te beschouwen en vooral niet one-size-fits-all toe te passen. In de vele contacten met werkgevers merkt Idewe nu al dat velen zich zorgen maken over hoe ze terug naar een nieuw normaal kunnen evolueren. Naast de impact van het telewerken is ook de terugkeer naar kantoor een gevoelig punt. Enkel wie nu al voorbereidingen treft voor een toekomstbestendige post-coronaworkplace, garandeert maximaal het welzijn van zijn medewerkers en maakt tegelijk zijn aantrekkelijkheid als werkgever futureproof.
Guy Leysen
16-03-2021