FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Oproep tot het indienen projecten “Verenigingen en nul-afval”

Oproep tot het indienen projecten “Verenigingen en nul-afval”.

Leefmilieu Brussel vraagt organisaties om hun projecten ‘Verenigingen en nul-afval’ in te dienen. Alle verenigingen die in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd en actief zijn, zijn betrokken geeft Leefmilieu Brussel aan. “Want nulverspilling kan synergieën opleveren met cultuur, sport, permanente educatie, alfabetisering / Nederlands leren, sociale en professionele integratie, opvang in de vrije tijd, buitenschoolse activiteiten, kleuterscholen, jeugd, studentenverenigingen, gezondheid, persoonlijke ondersteuning, diversiteit, burgerschap, enz.”

De kandidatuurdossiers invullen kan op de door het bestuur voorziene formulieren. Indienen kan tot ten laatste 27 januari 2020 om 9 uur via de website van Leefmilieu Brussel.
08-01-2020


 Meer informatie