FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Mega trends die het FM vakgebied veranderen

Mega trends die het FM vakgebied veranderen

Foto: © Nigel Young/Foster + Partners
Foto: © Nigel Young/Foster + Partners

Structurele veranderingen volgen op verschuivingen in wat voor mogelijk wordt gehouden, aanvaardbaar is, of beiden.  Hoog performante gebouwen veranderden het FM vakgebied ingrijpend, waardoor ‘stenen & mortel’ vandaag nog slechts een gering aandeel hebben in de totaliteit.

Verlangen naar autonomie
De recente Covid-19 pandemie in combinatie met andere crisisfactoren en een groeiend wantrouwen in de overheid, voeden het verlangen naar autonomie. Zelfs al ervaart de wereld toenemend hoe afhankelijk alles van elkaar is en hoe sterk de verbondenheid der dingen is, toch manifesteert zich een toenemende individualiteit. Mensen zoeken naar controle over hoe ze hun leven inrichten.

Convergentie
Een woord dat vaak opduikt in de technologiewereld en verwijst naar technologieën die aanvankelijk los van elkaar werden ontwikkeld, maar uiteindelijk stelselmatig meer integreren en zelfs één geheel gaan vormen. Als we inzien dat onze werkomgeving een complex systeem van gedrag, vangrails, incentives en vaste gewoonten is, dan kan specialisatie ongeschikt lijken. Elke professional zou het volledige systeem moeten begrijpen om de functie optimaal uit te oefenen: het gebouw, de technieken, change management, enz. 

Gebouwen krijgen nieuwe kracht
Negen maand geleden was het nog niet voor iedereen duidelijk hoe belangrijk de rol van gebouwen is voor de gezondheid van de gebruikers. Vandaag is daarover geen twijfel meer mogelijk. Verrassend genoeg wordt deze algemene bewustwording opnieuw aangewakkerd, al gaat ze terug naar de jaren ’50, toen bouwen en volksgezondheid onafscheidelijk met elkaar werden verbonden.

Onbewuste transparantie
De explosieve  groei van onze ‘digitale voetafdruk’ heeft een einde gesteld aan onze privacy. Transparantie is niet langer een keuze, het gaat niet langer om het beheren van de daarmee verbonden risico’s, maar om het benutten van de voordelen. Er is een groeiende publiek vraag naar verantwoordelijkheid t.o.v. elke individuele impact, evenals naar authenticiteit: mensen aanvaarden imperfectie van medemensen en organisaties, voor zover ze hun uiterste best doen.

Sociale verantwoordelijkheid
Het ‘morele kompas’ zal waarschijnlijk het meest ingrijpende zijn voor de verandering van het FM vakgebied. We weten teveel om niet bewust te handelen. Er is een vloedgolf aan vraag vanuit investeerders, gebruikers en werknemers naar slimme sociale bewustwording en bedrijfsverantwoordelijkheid. Vandaag bestaat er niet langer twijfel over het feit dat de ruimten die we gebruiken verregaand invloed hebben op onze gezondheid, welzijn en de mogelijkheid ons menselijk potentieel te benutten. Steeds meer Facility Managers spannen zich in om te doen wat juist is, zelfs wanneer ze daarvoor hun werkterrein nieuw moeten definiëren.

Bron: FMJ magazine uitgegeven door IFMA, september/oktober 2020 – auteur Elena Bondareva
Eduard Codde
07-10-2020