FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Executive Master in Future-Proof Real Estate

Executive Master in Future-Proof Real Estate

Op dinsdag 24 mei nodigden de faculteiten van de ULB - Solvay Brussels School, de Faculté d'Architecture La Cambre Horta en de Ecole Polytechnique de Bruxelles samen uit voor de voorstelling van hun gezamenlijk ontwikkelde ‘Executive Master in Future-Proof Real Estate’, die op 10 oktober eerstkomend van start gaat. Doelstelling van het programma ‘Executive Master in Future-Proof Real Estate’ is het ‘duurzaam en digitaal beheer van bebouwde en niet bebouwde sites’. De samenwerkende faculteiten beloven een innovatieve en toekomstgerichte aanpak om de cursisten anders te laten denken en hen voor te bereiden om een grote meerwaarde te bieden bij nieuwe markttrends. De inhoud van de Executive Master in Future-Proof Real Estate beoogt een 360°-visie op de vastgoedsector om gestructureerde diagnoses te kunnen stellen. Sleutelwoorden van deze opleiding zijn voor de organisatoren: duurzaamheid, veerkracht en nieuwe praktijken in vastgoed.

Eén van de leden van de academische directie benadrukte nogmaals dat 35% van de totale CO2-uitstoot op rekening van gebouwen gaat; 40% van het totale energieverbruik aan gebouwen is toe te schrijven en liefst 97% van alle Europees vastgoed moet aangepakt worden in het kader van de milieu-ambities die Europa heeft vastgelegd voor 2050, m.a.w. CO2-neutraal zijn.

Als doelgroep ziet men vooral professionals die al met vastgoed te maken hebben, zoals projectontwikkelaars, financiers, managers, architecten, ingenieurs, B2B-makelaars, maar ook beleggers en advocaten. Gezien de vanzelfsprekend raakvlakken met Facility Management, behoren Facility Managers evenzeer tot de doelgroep.

Programma
Het programma bestaat uit 6 fundamentele thema's verdeeld over 3 blokken van verschillende niveaus (Fundamentals, Advanced, New ways of doing). In totaal gaat het om 250 lesuren. De thema’s zijn:

  1. Vastgoedontwikkeling
  2. Uitdagingen van de duurzame en digitale transitie
  3. Juridische dimensie van onroerend goed
  4. Stedenbouwkundige, architecturale en technische dimensie van vastgoed
  5. Economische dimensie van onroerend goed (Begrippen van boekhouding)
  6. Economische dimensie van onroerend goed (taxatie, financieel plan, fiscale aspecten).

Het blok ‘Fundamentals’ loopt van oktober tot december 2022. Daarna volgt het blok ‘Advanced’ van januari tot april 2023, om aan te sluiten met ‘New ways of doing’ van mei tot september 2023. Elke deelnemer wordt verwacht een persoonlijk eindwerk te realiseren en wordt daarbij begeleid door een coach.

De Executive Master in Future-Proof Real Estate sluit verschillende partnerships in, waaronder BVS (UPSI), BIV (IPI), Green Win en ProptechLab Belux.
De lessen gaan door op donderdagavond (4 uur online), vrijdag en zaterdag overdag tussen 9 en 18u op de campus van Solvay Brussels School.

Als toelatingsvoorwaarden is een universitair diploma van de tweede graad vereist of evenwaardig, dan wel een aantoonbare professionele ervaring van betekenis in verband met vastgoed.

De voertaal is Frans. De deelnamekosten bedragen 9450 euro.

Inschrijven kan via: exed.solvay.edu/immo

Eduard Codde
31-05-2022