FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

4.320 zonnepanelen voor DSV Solutions

Zo’n 4.320 zonnepanelen bedekken voortaan het 20.000 m2 grote dak van de gebouwen van logistiek dienstverlener DSV Solutions. In aanwezigheid van Benoit Hellings, Voorzitter van de Haven van Brussel, nam het bedrijf officieel deze installatie in gebruik aan zijn vestiging in Brussel. De installatie, één van de grootste binnen het Brusselse Gewest, werd gerealiseerd in samenwerking met Orka, projectontwikkelaar in hernieuwbare energie.
Door de keuze voor hernieuwbare energie in plaats van voor traditionele vormen van energie-opwekking, vermindert de CO2-uitstoot van DSV Solutions in België jaarlijks met 443 ton. Dat is gelijk aan ongeveer 26.000 ritten van een personenwagen tussen Gent en Brussel. De zonnepanelen hebben een totaal vermogen van 1,036 kilowattpiek (Wp). Dat komt overeen met een jaarlijkse elektriciteitsproductie van 932 megawattuur (MWh), genoeg om het jaarlijks verbruik van 226 gezinnen te dekken.

Een Brusselse primeur voor Orka
“Deze installatie is voor Orka de eerste installatie in het Brussels Gewest. Hiermee werd ook de basis gelegd om andere projecten in Brussel te ontwikkelen. De samenwerking met DSV en de Haven van Brussel is hierbij ook een belangrijk element, gelet op het potentieel voor het ontwikkelen van groene energie rond de Haven van Brussel,” zegt Jan Heyse, gedelegeerd bestuurder van ORKA nv. Met dit project realiseerde Orka één van de grootste installaties van zonnepanelen op eenzelfde dak in Brussel. Het project levert ook één van de grootste hernieuwbare vermogens aangesloten op één elektriciteitsaansluiting binnen het Brussels Gewest.
Het project is zodanig ontwikkeld dat – in overleg met de Brusselse regulator voor energie Brugel en de netbeheerder voor elektriciteit en aardgas Sibelga - DSV maximaal kan gebruikmaken van de lokaal opgewekte groene stroom. Alleen de elektriciteit die niet ter plaatse wordt gebruikt, komt terecht op het distributienet van Sibelga.
Kim Verhegge
23-05-2013