FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Recordjaar voor de kantoorvastgoedmarkt

De Vlaamse Gemeenschap zal 70.000 m² bezetten in het ZIN-project van BEFIMMO. De transformatie en reconversie van WTC-torens in een complex voor gemengd gebruik (kantoren, woningen, hotel, retail). © Jaspers Eyers Architects
De Vlaamse Gemeenschap zal 70.000 m² bezetten in het ZIN-project van BEFIMMO. De transformatie en reconversie van WTC-torens in een complex voor gemengd gebruik (kantoren, woningen, hotel, retail). © Jaspers Eyers Architects

Zoals elk jaar stelt JLL de balans op van de Brusselse kantorenmarkt van het afgelopen jaar. 2019 was een zeer belangrijk jaar in de geschiedenis van de Brusselse vastgoedmarkt. Dit blijkt uit de barometers: de bezettingsgraad was de hoogste sinds 2007, de beschikbaarheid in ‘Groot-Brussel’ was de laagste sinds 2001 en bereikte een historisch laag niveau in het Central Business District (CBD). De huurprijzen bleven op hun hoogtepunt en zouden zelfs in 2020 weer kunnen stijgen. De investeringsmarkt voor kantoren blijft niet achter en noteert mogelijk een recordjaar (€ 4,2 miljard) dat in de toekomst moeilijk te evenaren zal zijn.

Massale heropleving van grote transacties
Half december bedroeg de bezettingsgraad reeds 532.000 m², een stijging van 47% ten opzichte van 2018. Dit is toe te schrijven aan drie uitzonderlijke take-ups: twee overheidsbesturen (de Vlaamse Gemeenschap met 70.000 m² in het ZIN-project in de Noordwijk en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest met 41.000 m² in het project Silver Tower, ook in de Noordwijk) en de Europese Commissie met 30.000 m² in de toren ‘The One’ in de Wetstraat. In 2019 namen co-workingoperatoren circa 63.500 m² in gebruik, 12% minder dan in 2018. Dit kan deels te wijten zijn aan de problematiek bij WeWork, dat zijn IPO niet heeft gehaald. Naast deze transacties werden ook transacties van meer dan 10.000 m² door bedrijven zoals PwC, Fedex en Delhaize.
“Brussel staat voor grote uitdagingen, vooral op het vlak van mobiliteit, ecologie en duurzaamheid. De vastgoedsector heeft hierbij een rol te spelen, zowel aan de kant van de eigenaars als voor investeerders en ontwikkelaars.” Erik Verbruggen, Head of Office Agency JLL Belgium.
Daling van de leegstand
De leegstand wordt tot op heden geschat op 7,2%, het laagste percentage sinds 2001, vergeleken met 7,8% in 2018. In volume bedraagt de totale beschikbaarheid van de kantorenmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 953.000 m², vergeleken met de totale markt die op circa 13 miljoen m2 wordt geschat.

Speculatieve projecten trekken gemakkelijker huurders aan als ze gelegen zijn in het CBD, zelfs tegen relatief hoge huurprijzen. Daardoor is de leegstand in de CBD-zone aanzienlijk gedaald tot 2,9%, een historisch dieptepunt. Deze trend is vergelijkbaar in de ‘gedecentraliseerde’ en ‘perifere’ districten: de vraag van de gebruikers slorpt een deel van de leegstand op. Hoewel die met 14,3% vrij gedaald blijft, is ze hoog ten opzichte van 14,8% in 2018.

Convergentie van tophuren in het CBD.
De tophuurprijs bedraagt op dit moment € 315/m²/jaar. De Noordwijk staat onder opwaartse druk (+8,8% tot € 245/m²/jaar), terwijl het ‘gedecentraliseerde’ district met 2,6% afneemt tot € 185/m²/jaar. Een opmerkelijke conclusie van de analyse van JLL is de convergentie van de huurprijzen tussen de verschillende wijken van het CBD (Pentagon, Noordwijk, Europese wijk en Louizawijk) voor nieuwe projecten. De gemiddelde prijsvork ligt tussen € 245 en € 275, welke wijk het ook is. De ‘historische’ grenzen lijken dus te vervagen.

Didier Van Den Eynde
30-01-2020