FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

5G op weg naar de massa

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_sdecoret'>sdecoret</a> - 123RF)
(foto: sdecoret - 123RF)

De algemene verspreiding van mobiele IT-producten (smartphones en andere) en daaraan gelinkte applicaties, zorgen wereldwijd voor een exponentiële groei van het dataverkeer. De voorbije 10 jaar is het dataverkeer via mobiele netwerken verdriehonderdvoudigd (x300)! Het aantal smartphones in gebruik steeg van 720 miljoen in 2011 naar meer dan 6,3 miljard dit jaar. Het aantal mobiele data-abonnementen zal dit jaar de 8 miljard stuks overstijgen. Het gemiddelde dataverkeer per smartphone bedroeg in 2016 1,9GB/maand; vandaag is dat opgeklommen tot 11,4GB/maand. Een snelle implementatie van 5G – het ultrasnelle mobiele telecomnetwerk – dringt zich dan ook op.

In de periode 2014-2015 werd 4G veralgemeend voor 40% van de smartphonegebruikers. Nog voor eind dit jaar zal het aantal gebruikers van 4G gestegen zijn tot 4,7 miljard (75% van de smartphonegebruikers). 4G moet datatransmissie mogelijk maken à 100 megabits per seconde ‘onderweg’ en zelfs 1 gigabit per seconde bij gebruik van een lokaal draadloos accesspoint.

Dit jaar nog zullen 660 miljoen abonnementen voor 5G afgesloten worden, waarbij we rekening moeten houden met de nog zeer beperkte beschikbaarheid van netwerken die de 5G standaard aankunnen. De verkoop van smartphones met 5G standaard zal al 23% aandeel nemen in de totale smartphoneverkoop.

5G betekent voluit ‘de 5e generatie mobiele netwerken’ en zou theoretisch een slordige 800 gigabits per seconde (Gb/s) aankunnen, maar in de praktijk wordt gerekend met 1 Gb/s. Maar niet alleen het volume data dat kan getransporteerd worden via mobiele netwerken is van belang, ook de (onvermijdelijke) vertraging op de overdracht wordt bij elke volgende generatie aanzienlijk korter.

Volgens Ericsson, ontwikkelaar en bouwer van mobiele netwerken, zullen in 2027 al de helft van alle abonnementen voor mobiele netwerken onderschreven worden voor 5G connecties, maar in Noord-Amerika verwacht men dat dit liefst 90% zal zijn. Nog in 2027 zullen IoT verbindingen liefst 51% uitmaken van het dataverkeer via mobiele telecom netwerken.

‘Fixed wireless access’
In West-Europa hebben 5G abonnementen dit jaar 6% aandeel tegenover 80% abonnementen die 4G toelaten. In 2027 wordt verwacht dat 83% van de abonnementen het gebruik van 5G zullen mogelijk maken, terwijl het aandeel van 4G zal dalen tot nog maar 16%. Voor Centraal- en Oost-Europa gaat het trager: daar is vandaag 5G nog helemaal niet aan de orde en zal het aandeel in 2027 rond de 41% schommelen.

Samen met de snelle overschakeling naar 5G is er de groei van ‘fixed wireless access’ (FWA) services. Het gaat dan om telecom verbindingen van woningen en kantoren via mobiele netwerken i.p.v. de gebruikelijke vaste lijn. De door de telecom operatoren aangeboden ‘fixed wireless access’ faciliteert dan ook de 5G-standaard. West-Europa neem op dit vlak het voortouw met 98% van de telecom service providers die FWA aanbieden, terwijl het wereldwijde gemiddelde rond 50% schommelt. Volgens Ericsson ligt het aantal FWA-verbindingen dit jaar rond de 90 miljoen en zal verdrievoudigen tegen 2027, waarvan echter slechts de helft de 5G-standaard zullen faciliteren.

Eind 2021 zal het dataverkeer dat via FWA op de mobiele netwerken loopt 15% aandeel nemen in het totale dataverkeer op deze netwerken. Verwacht wordt dat het datavolume via FWA zal verzesvoudige tegen 2027 en dan 20% aandeel zal nemen op de mobiele netwerken.

Smartphones zijn goed voor 97% va het dataverkeer over mobiele netwerken. Video-traffic neemt 69% aandeel en wordt verwacht verder aan te zwellen tot 79% in 2027. De toename van het volume dataverkeer wordt gestimuleerd door meer gesofisticeerde toestellen, data-intensieve content en beter presterende netwerken. Voor West-Europa zal het datavolume per smartphone en per maand tegen 2027 toenemen tot 51GB. Dat is na Noord-Amerika wereldwijd het hoogste, al volgen India en Noord-Oost Azië kort daarachter.

De uitrol van 5G zal in onze kontreien meer gefragmenteerd verlopen, waardoor ook het gebruik door de massa wat langer op zich zal laten wachten. In eigen land zal wie over een geschikte smartphone en dito abonnement beschikt rond midden december beperkt kunnen genieten van het snelle 5G. Zowel Proximus als Telenet zullen dan gestart zijn met 5G. Beide operatoren noemen Leuven, Antwerpen en de kust, dat laatste te verstaan als een focus op Knokke en Oostende. De Proximus dekkingskaart toont enkele tientallen vlekjes; bij Telenet is er de belofte de 5G-dekking verder uit te bouwen naar de grote Vlaamse steden en langs de snelwegen, om de hele 5G-uitrol af te ronden tegen 2025.
Eduard Codde
08-12-2021