FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Vertrekken en toch blijven…

(foto: © tomas1111/123RF.com)
(foto: © tomas1111/123RF.com)

De aanslepende gezondheidscrisis heeft een flinke impact gehad op onze samenleving. Dat het Corona-virus en alle daaruit gegroeide mutaties ons nog stevig in zijn greep heeft, was o.a. aanleiding om vanaf 28 december 2021 opnieuw een beperking op te leggen die maximaal één dag per week op kantoor werken toestaat. Bij onze zuiderburen is het aanhoudende thuiswerken aanleiding om na te denken over de thuislocatie, met als gevolg dat heel wat werknemers de voordien zo geliefde hoofdstad Parijs de rug toekeren… Uit de meest recente enquête van de internationaal actieve organisatie ‘Great Place to Work’, blijkt dat 69% van de Fransen stappen hebben gezet om de Parijse hoofdstad te verlaten omwille van de moeilijke leefomstandigheden als gevolg van de aanhoudende pandemie.

De laatste twee jaren hebben werknemers heel wat zaken in vraag gesteld. De eerste zaken die aanleiding zouden kunnen zijn voor een verhuis uit Parijs zijn het verlangen naar een betere leefomgeving, rustiger, groener en ook goedkoper. Dat mensen wegtrekken uit Parijs is op zich niet nieuw, maar de studie van ‘Great Place to Work’ wijst nu uit dat de potentiële verhuizers wel hun werkgever wensen te behouden. Meer dan een derde (35%) van wie overweegt Parijs te verlaten, geeft aan zijn Parijse werkgever te willen behouden, hiermee hopend op een betere levenskwaliteit. De tijdens de pandemie verworven flexibiliteit voor het werken maakt dit mogelijk.

Waar dit voor de weinige organisaties die opteerden voor 100% thuiswerken geen probleem kan zijn, ligt dat enigszins anders voor de vele bedrijven die hybride werken als nieuwe norm hebben aangenomen. Er rijzen dan ook nieuwe vragen: moet er een maximum afstand tussen woon- en werkplaats worden opgelegd?; wat is het minimaal aantal dagen dat aanwezigheid op kantoor wordt verwacht?; hoe moet het met de verplaatsingskosten? Zullen mensen uiteindelijk moeten kiezen tussen professionele ontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling?

Niet dichter maar verder van het werk gaan wonen?
Het zuidelijke deel van Frankrijk wordt geprezen omwille van de levenskwaliteit en economische dynamiek, in het bijzonder in Bordeaux, Aix-en-Provence en Toulouse. Parijs moet genoegen nemen met een vierde plaats en wordt gevolgd door Lyon en Montpellier. De nieuwe voorkeur van de Fransen voor regionale steden gaat wel samen met nieuwe verwachtingen: waar ze ook wonen in Frankrijk, verwachten zij eenzelfde levenskwaliteit. De veralgemening van thuiswerken als gevolg van de Covid-19 pandemie is voor vele Fransen aanleiding geweest om afstand te nemen van hun werklocatie en te verhuizen naar (ver) afgelegen locaties.

Volgens de ‘Great Insights’ studie uitgevoerd door Great Place To Work, geeft 54% van de Fransen nu prioriteit aan de kwaliteit van het leven, de relaties die ze onderhouden (14%) en de kostprijs van woningen (12%) bij het kiezen van hun woonplaats met het oog op een beter evenwicht tussen werk en privé. Deze nieuwe verwachtingen betekenen dan toch weer niet dat onze zuiderburen van plan zijn ergens anders hun leven op te bouwen: 48% geeft immers aan in één van de steden te wonen die ze als favoriet hebben uitgekozen.

Nog een vaststelling: de Fransen zijn minder dan vroeger bereid om voor hun werk te verhuizen, vooral onder de groep < 35 jaar. De woonplaatskeuze is voortaan een weloverwogen beslissing gekoppeld aan nieuwe ambities.
Eduard Codde
07-01-2022