FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Hoe Facility Management kan bijdragen aan ESG

(foto: <a href='https://nl.123rf.com/profile_murrstock'>murrstock</a> - 123RF)
(foto: murrstock - 123RF)

ESG, wat staat voor ‘Environmental, Social, and Governance’ en in het bijzonder het aspect duurzaamheid waarin een belangrijke rol is weggelegd voor de Facility Manager, was het onderwerp van een online debat, geleid door Peter Ankerstjerne, voorzitter van de wereldwijde raad van bestuur bij IFMA en Chief Strategy Officer bij Planon. De ESG-verplichtingen (Environmental, Social, and Governance) die vanaf 2023 een feit zijn, verplichten Facility Management om zich goed voor te bereiden. “ESG is de komende jaren een ernstig te nemen topprioriteit voor Facility Management” opende Peter Ankerstjerne, voorzitter van de wereldwijde raad van bestuur bij IFMA. “Duurzaamheid is niet wat elders gebeurt, maar wat overal moet gebeuren”.

“Gebouwen zijn verantwoordelijk voor 39% van het wereldwijde energieverbruik en bijgevolg ook voor een enorm aandeel in de CO2-uitstoot” gaat Dean Stanberry verder. Hij heeft meer dan 20 jaar ervaring in Facility Management en Real Estate portfolio management. Hij is momenteel tweede vicevoorzitter van de IFMA Global Board of Directors en lid van de U.S. Green Building Council. “De impact van gebouwen op duurzaamheid kent vele facetten. Zo kan de constructie zelf al een aanzienlijk verschil maken doordat de productie van staal en beton ook gepaard gaat met CO2-uitstoot. Toch blijft de gebruiksfase van gebouwen de grootste milieu-impact hebben. Denk daarbij niet alleen aan energieverbruik, maar ook aan het gebruik van water…”. Facility Management en Real Estate moeten meer technologie omarmen, data gebruiken en begrijpen. Daarbij moet men stilstaan bij de bron van de data, de betrouwbaarheid en precisie. Niet het volume data telt, maar de kwaliteit is bepalend voor het nemen van de juiste beslissingen.

Niet zelden vraagt men zich af waar het budget vandaan moet komen om te verduurzamen. De verbeterde efficiëntie van de exploitatie kan hier het antwoord op geven. “Het grootste besparingspotentieel om de CO2-uitstoot te drukken zit bij kantoren nog steeds in HVAC technieken en verlichting” stelt Dean Stanberry. “Productiebedrijven moeten vooral hun processen bestuderen, want vaak loopt daar het energieverbruik 24/24 door”. “Facility Managers hebben nooit tijd om duurzaam te zijn en kunnen daarom best eigen opportuniteiten vooropstellen” adviseert Dean Stanberry. “Maar ook het topmanagement moet duurzaamheid als opportuniteit zien, anders zal het niet lukken”.

Duurzaamheid is imagodrager
Juliana Beauvais is Research Manager bij IDC, een bedrijf dat inzichten en analyses levert m.b.t. asset management technology gericht op Facility Management. Zij verwees naar het onderwerp ‘afval’ als relatief eenvoudig aan te pakken aandachtspunt binnen ESG. “Er is data nodig om de doelstellingen te bepalen en Facility Management zit daarvoor aan de basis. Alle data m.b.t. duurzaamheid moet geëvalueerd worden en daarvoor is de nodige expertise nodig binnen de organisatie. Duurzaamheid zal toenemend bepalend zijn voor het bedrijfsimago, zowel naar de buitenwereld als naar medewerkers”.
(wordt vervolgd)
Eduard Codde
09-03-2022