FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Duurzaam rijpingsproces

Kurt Florus, Business Unit, Director D&C Services
Kurt Florus, Business Unit, Director D&C Services

Uit de filosofie dat ‘alle bestaande kantoormeubilair grondstof biedt voor het vervaardigen van nieuwe kantoorinrichting’ ontkiemde NNOF (Nearly New Office Facilities) binnen de familiale PMC Holding. Na een aanloopfase met veel onderzoek, experimenten en ontwikkelingen, werd NNOF in 2010 officieel als nieuwe entiteit binnen de PMC Holding voorgesteld. Vandaag is NNOF de verpersoonlijking van wat inmiddels als ‘circulaire economie’ de wereld verovert.

“Het opzet is altijd om een bestaande kantoorinrichting maximaal te hergebruiken voor een nieuwe kantoorinrichting van de klant, uiteraard met een heel nieuw design, zodat het milieu minimaal door afval belast wordt” vat Anne Lenaerts, BU-management NNOF, de filosofie samen. “Het NNOF-en mag niet verward worden met het opfrissen van bestaand meubilair. Het gaat om nieuwe, doordachte meubelcreaties, die samengesteld zijn uit gerecupereerde onderdelen. In de praktijk wordt gemiddeld ongeveer 80% gerecupereerd materiaal verwerkt voor een ‘gennoft’ meubelproduct”.
Omdat het vanzelfsprekend niet de bedoeling is dat de nieuwe kantoorinrichting sporen van het verleden vertoont, is design ook voor NNOF heel belangrijk.
D&C Services, studie- en ontwerpbureau voor kantoorinrichting en eveneens onderdeel van de PMC Holding en NNOF zijn door de jaren steeds meer met elkaar verweven geraakt, hoewel ze elk ook onafhankelijk klanten bedienen. Kurt Florus, BU Director D&C Services: “Waar NNOF zich vooral laat opmerken door productdesign en productie van kantoorinrichting, biedt D&C Services een alles overkoepelende conceptuele aanpak van de kantooromgeving, waarvan de uitvoering maximaal gebruik maakt van gerecupereerd materiaal”.
D&C Services en NNOF hebben zich de voorbije zes jaar als een bijzonder sterk duo gemanifesteerd, wat ook buiten de landsgrenzen werd opgemerkt.

Noorderburen overtuigd
NNOF is al enkele jaren vertegenwoordigd op de facilitaire vakbeurs in ’s-Hertogenbosch, waar het Nederlandse facilitaire publiek werd ingewijd in de filosofie van circulaire economie voor kantoorinrichting. Dit jaar sloeg de vonk echt over en is er sprake van een doorbraak.
Kurt Florus: “De eerste projecten liggen nu contractueel vast en ook in Nederland gaan D&C Services en NNOF hand in hand. Het is eigenlijk best verbazend dat in een land met uitgesproken groen bewustzijn als Nederland, geen vergelijkbaar aanbod te vinden is”.
Om de Nederlandse markt optimaal te bedienen is een samenwerking met Velto, gevestigd in Zoeterwoude, opgezet. Velto is invoerder van Interstuhl kantoorstoelen voor Nederland.
Anne Lenaerts: “Velto zal zowel onze NNOF-catalogus met een brede waaier producten voor kantoorinrichting commercialiseren als projecten begeleiden. Stapsgewijs zullen we bij Velto ook een creatief team installeren voor de Nederlandse markt, geruggesteund door de ontwerpafdeling van NNOF en D&C Services in Vilvoorde”.
“Een eerste Nederlands kantoorproject waar we erg trots op zijn realiseren we dit najaar voor de Brink Groep” geeft Kurt Florus aan. “Deze organisatie geniet een stevige reputatie voor duurzaam vastgoed advies met een team van 300 medewerkers”.

Dynamisch partnership
De familiale PMC Holding (Your Mover, Vandergoten, Your Mover Logistics, D&C Services, NNOF en Remus Verhuizingen) gaat een 50/50 joint venture aan met het Nederlandse Vebego, eveneens een familiebedrijf, dat internationaal actief is in facility services, de publieke sector en de gezondheidszorg. Anne Lenaerts: “Vebego wees zich voor ons uit als de ideale bondgenoot omwille van de mensgerichte aanpak, het familiale karakter van het bedrijf en een ver doorgedreven beleid voor sociale tewerkstelling. Onder de Verbego-koepel vallen ruim 100 bedrijven, waaronder bv. Care”.
Kurt Florus: “Bedoeling van dit partnership is het aanbieden van een volledig geïntegreerd werkplek management, een full service marktbenadering die de klant een one stop shopping voordeel biedt voor verhuis, change management, circulaire economie, schoonmaak, enz.”. De volledige operationele uitrol van het partnership is voorzien voor 2017.

Creatieve boost
Omdat design in de breedste zin een sleutelrol speelt voor zowel NNOF als de projectmatige benadering van D&C Services, werd het creatief team gevoelig versterkt. Anne Lenaerts: “We zijn zeer enthousiast over de gegroeide evenwichtige mix tussen jong talent en mensen met jarenlange ervaring. Beiden versterken elkaar. Voor NNOF is het bovendien zeer belangrijk om creativiteit en inzicht in de productie met gebruik van gerecycleerd materiaal homogeen te laten versmelten. Wij stellen enthousiast vast dat jongeren de geest en waarden van de circulaire economie heel vaak al in zich hebben gesloten, lang voor ze kennis maken met NNOF”.
De versterking van het creatief team beoogt zowel de aanpak van projecten als het verder uitbouwen van de NNOF-catalogus met hedendaags kantoormeubilair dat focust op ‘het nieuwe werken’.

Trouw aan de eigen filosofie
“De markt denkt eindelijk anders” stelt Anne Lenaerts vast. “We ontvangen krachtige signalen uit de markt die onze overtuiging bevestigen dat circulaire economie aanslaat. Zelfs bedrijven die niet expliciet met ecologie en/of MVO bezig zijn, zien spontaan in dat de afvalstromen ingetoomd moeten worden en hebben vandaag oor naar het NNOF verhaal”.
Kurt Florus: “Anderzijds zijn er bedrijven die ons contacteren voor een conceptuele aanpak en uiteindelijk toch kiezen voor een volledig nieuwe inrichting en aansluitend komen smeken om hun oude kantoormeubelen over te kopen. Dat kan uiteraard niet want we zweren meer dan ooit trouw aan onze filosofie dat we bestaande elementen een nieuwe toekomst geven door ze als grondstof te gebruiken. Slechts zo krijgt duurzaamheid echt inhoud”. Het leeg maken van een kantoorvloer en het afvoeren van ‘afval’ wordt duur. Heel wat bedrijven worden daar mee geconfronteerd na de keuze voor een nieuwe kantoorinrichting via de klassieke aankoop van nieuw materiaal.
Aanbestedingen voor grotere kantoorprojecten worden steeds vaker uitgeschreven met de nodige ruimte voor inventarisatie van de bestaande inrichting en restyling. De projectmatige aanpak door D&C Services vertrekt altijd vanuit circulaire economie en beperkt zich niet langer tot de eigenlijke inrichting, maar omvat ook het volledige (ver)bouwproces.
De circulaire economie zoals die door NNOF en D&C Services in de praktijk wordt gebracht, bespaart zowel massaal grondstoffen als afval en milieuvervuiling door diverse transportbewegingen. Voor de vermeden uitstoot wordt zelfs een certificaat uitgereikt aan de klanten.
Eduard Codde
25-08-2016