FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Update van het mobiliteitsbudget

Update van het mobiliteitsbudget

(foto: © Peugeot)
(foto: © Peugeot)

Eind dit jaar stopt de ‘mobiliteitsvergoeding’, beter bekend als ‘cash for cars’. Het ging erom de bedrijfsauto in te ruilen voor een geldbedrag, bepaald op basis van de cataloguswaarde van het ingeleverde voertuig.

Het ‘Mobiliteitsbudget’, dat sinds 1 maart 2019 van kracht is, behoudt de auto en wordt berekend op basis van de TCO voor de werkgever. Dat betekent dat alle kosten die de werkgever betaalt worden meegenomen, dus ook de niet-aftrekbare BTW, de vennootschapsbelasting, … Het ‘mobiliteitsbudget’ wordt op jaarbasis bepaald en verdeeld over drie pijlers, waarvan de eerste staat voor een milieuvriendelijke auto. Dit jaar mag de max. CO2-uitstoot 100g/km belopen (NEDC Correlated); voor 2021 verlaagt dit tot 95g/km (WLTP!). Dat maakt de keuze voor een EV of PHEV steeds meer dwingend. De fiscale behandeling van de eerste pijler wijkt niet af van deze voor een klassieke bedrijfswagen.

De tweede pijler is voorzien voor duurzame mobiliteit (fiets aangekocht of geleased, openbaar vervoer…), maar ook huisvesting (huur woning) voor wie dichter dan 5 km van zijn werkplaats woont. De derde pijler tenslotte is het restsaldo dat eventueel overblijft op het einde van het jaar. Dit restsaldo wordt uitbetaald in cash en is vrij van belasting, maar wel onderworpen aan 38,07 RSZ-bijdragen. Het restsaldo is jaarlijks uitbetaalbaar, maar niet overdraagbaar.

Belangrijk om weten is dat naast de mogelijkheid een mobiliteitsbudget te voorzien volgens de federale wetgeving, ook de mogelijkheid bestaat op maat van de onderneming en zijn werknemers te werken via de al langer bekende formule van het ‘cafetariaplan’.
Eduard Codde
25-09-2020