FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » De werkplek moet klaar zijn voor het post-Corona tijdperk

De werkplek moet klaar zijn voor het post-Corona tijdperk

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_langstrup'>langstrup</a> - 123RF)
(foto: langstrup - 123RF)

Leesman onderzoekt al meer dan 10 jaar de invloed van de werkomgeving op de tevredenheid en bijgevolg op de prestaties van de medewerkers en de organisatie. Sinds het begin van de Covid-19 pandemie houdt Leesman een vinger aan de pols om wereldwijd de tevredenheid over thuiswerken in kaart te brengen. Tijdens een webinar op 16 maart 2021 gaf Leesman inzichten in de meest actuele bevindingen, gebaseerd op 160.579 respondenten in 61 landen. Interessant daarbij is dat de meeste klanten meewerkten voor een survey van de tevredenheid over zowel hun kantooromgeving als de beleving door de werknemers thuis.

De werkplekbeleving bestaat uit de componenten ‘people’, ‘place‘ en ‘tijd’ leidde Peggie Rothe, Chief Insights & Research Officer, het webinar in. Bij de voorbereiding van de werkplek voor het post-Corona tijdperk moet men uitgaan van de noden van de werknemer en de vraag: waarom heeft mijn organisatie werkplekken nodig?

De meest actuele informatie toont aan dat de tevredenheid over de werkplek thuis 74,0 scoort (H-Lmi = Home Leesman index). Dat is meer dan de gemiddelde waarde voor alle kantoren die verwerkt zitten in de survey en zelfs boven de grens voor een ‘Leesman Outstanding’ classificatie (Lmi +; de top van best scorende kantoren).

Gevraagd naar het aantal dagen dat werknemers per week gebruik wensen te maken van hun hoofdwerkplek, gaf slechts 15% aan 4 à 5 dagen naar kantoor te willen komen; 37% ziet 1 dag zitten en 48% wil 2 à 3 dagen op kantoor doorbrengen. Hierbij tekenen zich grote verschillen af per leeftijdscategorie. Vooral jongeren willen terug meer tijd doorbrengen op kantoor.

Gewikt en gewogen
Thuiswerkers zijn vooral tevreden over de vlotte toegang tot informatie, hun hoge graad van productiviteit, de focus op het werk en het deelnemen aan geplande (video)meetings. Grote unanimiteit (> 80%) bestaat er over de uitstekende ondersteuning bij thuiswerken voor telefoongesprekken, videoconferencing, het uitvoeren van routinetaken en geconcentreerd werken, het deelnemen aan geplande meetings. Aan de minzijde staan het gebrek aan kennis delen, geringe verbondenheid met collega’s en organisatie, moeilijk samenwerken, het gemis van informele, spontane meetings.

Individuele verschillen
Individueel werken levert de hoogste scores op bij thuiswerkers. Mensen met een complexe functie-inhoud (> 11 activiteiten) scoren iets lager – 72,8 H-Lmi – dan mensen met < 10 activiteiten – 74,6 H-Lmi. Wie uitsluitend individueel werk verricht geeft een hogere score aan thuiswerken – 76,4 H-Lmi – dan wie vooral samenwerkt met collega’s – 71,3 H-Lmi. De inrichting van de thuiswerkplek beïnvloedt in grote mate de tevredenheid over thuiswerken.

Wie niet over een eigen plekje kan beschikken, geeft de thuiswerkervaring een 66,7 H-Lmi, terwijl dat opklimt naar 74,4 H-Lmi voor wie zich wel een plek kan toe-eigenen voor thuiswerk. Wie een afgesloten ruimte kan inrichten als home office, en bijgevolg ongestoord kan werken, geeft 78,7 H-Lmi als waardering.

Naar kantoor, thuis of hybride werken?
Bij de keuze van de werkomgeving dienen zich vier opties aan: het kantoor van de werkgever, thuiswerken, hybride werken met een werkverdeling tussen kantoor en thuis, of ‘hybride+’, waarbij ook nog een derde locatie wordt ingeschakeld, bv. een co-working place of satelliet van het bedrijf.

Opvallend is dat wat als belangrijkste pluspunten voor thuiswerken genoemd wordt, de grootste nadelen blijken te zijn op kantoor en omgekeerd. Zo worden akoestische privacy, het uitvoeren van individuele taken en een hoge persoonlijke productiviteit als pluspunten genoemd bij thuiswerken; terwijl dit juist als verbeterpunten voor de kantooromgeving wordt genoemd. Thuiswerkers klagen vooral over ergonomische tekortkomingen, een gebrek aan verbondenheid met collega’s en onderneming, onvoldoende mogelijkheden tot uitwisseling van kennis; stuk voor stuk troeven van het kantoor.

Globaal bekeken valt op dat het kantoor vooral tekortschiet in het ‘voldoen aan de verwachtingen van de werknemer’, alsook de sterk uiteenlopende ervaring van de werk/privébalans. Sommigen vinden een beter evenwicht tussen werken en privéleven thuis, anderen vinden juist dat het kantoor hen daarbij beter ondersteunt.

Van hybride werken wordt verwacht dat het aan alle smaken de beste ondersteuning biedt. Er wordt positief naar uitgekeken omdat het iedereen de keuze laat de voor hem/haar best aanvoelende werkplek en locatie te kiezen.
Eduard Codde
22-03-2021