FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » ‘Management by objective’ als echte uitdaging

‘Management by objective’ als echte uitdaging

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_nicoelnino'>nicoelnino</a> - 123RF)
(foto: nicoelnino - 123RF)

Het Franse ‘Le Lab’, deel van het ‘Workplace Magazine’, organiseerde recent een virtuele ronde tafel bijeenkomst rond de rol van het kantoor na Corona. Het kantoor werd als een nieuw uit te vinden begrip ter discussie voorgelegd. Dat het kantoor er anders zal uitzien en telewerken vast onderdeel zal blijven van de samenwerkingsrelatie tussen werkgever en werknemer, zal niemand nog betwijfelen. Interessant was echter dat onze Franse collega’s de noodzakelijke verandering van managementstijl naar ‘management by objective’ als grootste uitdaging zien, als een moeilijker te nemen hindernis dan de aanpassing van de werkplekken, ongeacht hun locatie.

‘Niets zal nog zijn als vroeger’, klonk het unaniem bij de panelleden. Werknemers verwachten meer flexibiliteit voor hun werkindeling en werktijdorganisatie. Maar werknemers hebben ook nood aan een vast ritueel, de – hoe lastig ze vaak ook zijn – woon/werkverplaatsing, de vaste gewoonten op kantoor. Nu zit iedereen verplicht thuis, niet zelden ‘stuurloos’, wat voor een deel van de mensen nefast is. Het management moet leren aansturen, medewerkers en werk beheren op afstand. Maar evenzeer loslaten en vertrouwen schenken. Wanneer we zullen verlost geraken van het Corona virus en alle daarmee gepaard gaande maatregelen, zal ‘Management by objective’ dan ook de grootste uitdaging zijn volgens onze Franse collega’s. Objectieven moeten duidelijk gesteld worden. Het management mag geen standaard werkverdeling tussen kantoor en thuis opdringen aan alle medewerkers, maar moet de taken en waar ze verricht worden optimaal afstemmen op de individuele capaciteiten, skills voor zelforganisatie en de beschikbare werksituatie thuis. In vele gevallen zijn de ergonomische kwaliteiten van de werkplek thuis ondermaats. Het heeft dan ook geen zin een medewerker onder die omstandigheden vier dagen per week te laten thuiswerken, ook wanneer de toevertrouwde taken zich daar ideaal toe lenen.

Er werd gepleit voor het opstellen van een charter voor thuiswerken. Indien de ergonomische kwaliteiten van de thuiswerkplek onvoldoende zijn, is uitwijken naar een co-working werkplek in de buurt van de woonplaats een te overwegen alternatief.

Niet één formule voor allen
Het kantoor is niet langer de unieke werkplek. Hybride werken, met naargelang de functie en het bedrijf 1 tot 3 dagen per week thuiswerken, wordt na Corona het nieuwe normaal. De uit te voeren taken primeren op de locatie waar de werkplek zich bevindt. Het verplichte thuiswerken heeft bewezen dat de beschikbare technieken het werken goed ondersteunt.

In Frankrijk zien sommige bedrijven heil in 100% thuiswerken, anderen willen terug naar een 100% aanwezigheid op kantoor. De fysieke werkplek blijft zeer belangrijk. Hoewel routinetaken veelal thuis kunnen uitgevoerd worden met een hoge productiviteit, blijken creativiteit en samenwerking enkel op kantoor te lukken waar mensen fysiek samenkomen. Een tele/videomeeting mag dan technisch wel werken, ze wordt algemeen als artificieel ervaren met een minder resultaat dan bij een life-ontmoeting. Het verplicht thuiswerken is vandaag een opgelegde werksituatie, maar zodra de gezondheidscrisis is geweken, zal het aandeel thuiswerken sterk dalen. Franse werknemers zien maximaal thuiswerken als het nieuwe normaal helemaal niet zitten.

Elke organisatie moet voor zichzelf uitmaken welke taak- en werktijdverdeling best werkt. Drie dagen thuiswerken per week wordt als het maximum haalbare gezien. Daarnaast is het raadzaam ook rekening te houden met de individuele werksituatie thuis (ergonomie, rust of hinder door andere huisgenoten…), alsook het af te leggen woon/werktraject. Wie een lastige en tijdrovende verplaatsing moet maken, zal eerder voor thuiswerken kiezen en zich daarvoor inrichten. Maximaal de vrije keuze laten wordt aangeraden, want één formule voor allen is er niet. Vanzelfsprekend mag de keuzevrijheid niet primeren op het garanderen van een goede operationele werking van de organisatie.
Eduard Codde
31-03-2021