FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Zes topprioriteiten voor de werkomgeving

Zes topprioriteiten voor de werkomgeving

(foto: <a target='_blank' style='text-decoration: underline' href='https://nl.123rf.com/profile_artursz'>artursz</a> - 123RF)
(foto: artursz - 123RF)

Om de werkomstandigheden te verbeteren bij de terugkeer naar kantoor, moeten de werkgevers meer aandacht besteden aan diverse eigenschappen van de werkomgeving. Als gevolg van de Covid-19 pandemie die nu al meer dan een jaar haar impact laat voelen op het dagelijkse werken, denkt een groot aantal Franse bedrijven na om hun programma’s voor comfort, gezondheid en welzijn op het werk bij te sturen. Heel wat eigenschappen van de werkomgeving vereisen een grondige analyse om ze aan te passen aan de terugkeer van de werknemers. Het gaat dan zowel om de fysieke parameters als dienstverlening naar de medewerkers. In Frankrijk heeft CBRE een lijst met prioriteiten voor de werkomgeving opgesteld.

Kwaliteit van de binnenlucht
De uitbraak van het Corona-virus heeft het belang van luchtfiltering en het ventileren van de werkruimten in de schijnwerpers gezet. De kwaliteit van de binnenlucht is een belangrijk element in het terugdringen van ziekten die overgedragen worden door infectie via de luchtwegen. Vergeten we evenmin dat de het niveau van vervuiling bij de binnenlucht tot vijfmaal hoger ligt dan in de buitenlucht.

Akoestische kwaliteiten
Een gebrek aan akoestisch comfort is een klacht die steeds vaker en luider klinkt in bevragingen m.b.t. de tevredenheid over de werkplek. Storende geluiden van diverse aard wegen op de productiviteit en het welzijn van de werknemers. Het verbeteren van het akoestisch comfort binnen de werkomgeving kan door een evenwichtige verdeling van open en gesloten werkplekken (flex desk/bubbles), maar ook door aandacht voor absorptie, het blokkeren en vermijden van geluidshinder.

Thermisch comfort
De ideale temperatuur op de werkvloer ligt tussen 21° en 24°C. De prestaties van de werknemers dalen met 10% wanneer de temperatuur in de werkomgeving buiten deze ideale vork valt. Mogelijke maatregelen zijn het verbeteren van de isolatie en/of het aanbrengen van zonwering.

Verlichting
Een vaak verwaarloosd element binnen de werkomgeving, hoewel een goed doordachte verlichting bijdraagt tot het verlagen van cortisol (één van de stress verhogende hormonen) en het op peil houden van het concentratievermogen over de ganse werkdag. Natuurlijke lichtinval en uitzicht op groen genieten de voorkeur. Andere oplossingen die aan bod komen zijn het regelen van de lichtintensiteit en de kleurtemperatuur.

Veiligheid en preventie
Meer dan ooit zijn gezondheid en veiligheid op de werkplek prioriteiten voor elk bedrijf. Werkgevers moeten voorbereid zijn om snel te kunnen reageren bij onverwachte voorvallen en noodsituaties. Het is onontbeerlijk om een beheersplan op te stellen voor crisissituaties en het verzekeren van de continuïteit. Dat plan moet ook gecommuniceerd worden aan de medewerkers. Aansluitend kunnen opleidingen ‘eerste hulp bij ongevallen’ aangeboden worden en spreekt het voor zich dat iedereen in de onderneming ook toegang moet hebben tot eerste zorgen.

Water

Kwalitatief drinkwater is essentieel voor de gezondheid en het welzijn van alle werknemers en moet bijgevolg steeds beschikbaar zijn op de werkvloer. Om de werknemers aan te sporen dagelijks voldoende water te drinken, moet de nabijheid van een waterdispencer of andere drinkwatervoorziening t.o.v. de werkplek nagegaan worden. Het wordt verder aangeraden enkele alternatieven te voorzien, zoals bruisend of gearomatiseerd water.
Eduard Codde
14-04-2021