FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  
Home » Duurzaamheid brengt op

Duurzaamheid brengt opKantoorgebouwen die voldoen aan ‘Environmental, Social & Governance’ (ESG) normen en daarvoor een duurzaamheidscertificering kunnen aantonen, genereren aanzienlijk hogere huurinkomsten dan niet-gecertificeerd vastgoed, zo blijkt uit het EMEA (Europa, Midden-Oosten en Afrika) sustainability rapport van CBRE. In 15 Europese steden werd gezocht naar de relatie tussen de op de huurmarkt genoteerde huurprijzen en een eventuele duurzaamheidscertificering van het betreffende pand. De door CBRE uitgevoerde studie wijst uit dat gecertificeerde kantoren niet alleen hogere huuropbrengsten opleveren, maar bovendien een lagere leegstand kennen dan kantoorgebouwen die niet voldoen aan de ESG-normen. Gemiddeld ligt de genoteerde huurinkomst uit gecertificeerde kantoorgebouwen 21% hoger vergeleken tot niet-gecertificeerde kantoren en dit over een periode van vijf jaar. In Amsterdam is het verschil nog hoger, met een gemiddeld 27% hogere huurprijs voor gecertificeerde gebouwen.

Een verklaring voor de hogere huuropbrengsten is dat de huurprijzen grotendeels gedreven worden door diverse voordelen die gelinkt zijn aan duurzame gebouwen. Het gaat o.a. over lagere exploitatiekosten, een beter imago voor de organisatie die het bedrijfsvastgoed huurt en meer comfort, welzijn en productiviteit voor de medewerkers van de organisatie. Al deze voordelen laten zich verzilveren in huurwaarde.

De Bloomberg-vestiging in Londen (zie onze reportage) is wereldwijd nog steeds het gebouw met de hoogste BREEAM-certificatie en is goed voor een besparing van -73% op het waterverbruik en -35% op het energieverbruik t.o.v. een niet gecertificeerd gebouw. Omgekeerd wijst dit onderzoek ook op het aanzienlijke potentieel voor een 'brown discount' voor gebouwen met relatief zwakkere duurzaamheidsprestaties.

Niet langer ongevoelig
Volgens het CBRE-onderzoek zijn ondernemingen niet langer ongevoelig voor certificeringen en houden ze daar meer en meer rekening mee bij de selectie van hun bedrijfspand(en). De locatie blijft nog steeds de meest dominante factor bij de vestigingskeuze, maar meer en meer bedrijven hechten een hoge prioriteit aan duurzaamheidsfactoren bij de finale besluitvorming. Deze tendens heeft niet alleen invloed op het aantal gecertificeerde kantoren, maar er lijkt nu ook duidelijk internationaal bewijs dat kantoren met een duurzaamheidscertificering beter exploiteren. Op termijn zullen ze een waardestuwend effect moeten hebben volgens de onderzoekers.

Het terugdringen van de CO2-uitstoot van kantoorgebouw leidt niet rechtstreeks tot hogere huurprijzen, maar speelt wel een prominente rol in het waardebehoud van een gebouw, nu huurders zich afkeren van slecht of minder goed presterende panden.

Wereldleider
BREEAM is wereldwijd het meest gebruikte instrument om integraal de duurzaamheid van gebouwen te meten en te beoordelen. Een BREEAM-certificatie kijkt naar gezondheid, energie, materiaalstromen en bestendigheid. Duurzame en energiezuinige gebouwen leveren aantoonbaar financieel rendement. Investeren in duurzame gebouwen moet dan ook vanzelfsprekend zijn.

De toenemende gevoeligheid van de bedrijfswereld voor ESG zal de vraag naar gecertificeerde kantoren doen toenemen. In het Nederlandse Amsterdam is slechts 20% van de kantoormarkt gecertificeerd, wat leidt tot een zekere kwalitatieve schaarste. De voorbije vijf jaar is de opname van gecertificeerde kantoorgebouwen gestegen van 24% aandeel in de huurmarkt naar 31%, en dat in de belangrijkste Europese markten. Een duidelijke bevestiging dat het huren van kantoren toenemend gekoppeld wordt aan ESG-agenda's.

Het hoeft geen betoog dat gebouwen met de beste milieuprestaties ook vaak nieuwe, ultramoderne gebouwen zijn, waardoor het een uitdaging is om de genoteerde hoge huurprijzen toe te schrijven aan een duurzaamheidscertificering. Om de waarde van certificering volledig te kwantificeren is dan ook bijkomend onderzoek nodig, besluit de studie.
Eduard Codde
14-12-2021