FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Positieve stemming voor commercieel vastgoed in Vlaanderen

Ralph Schellen, National Director Office Agency - JLL
[+] Ralph Schellen, National Director Office Agency - JLL

[+] Foto: CREPIN BINST ARHITECTURE

Ralph Schellen, National Director Office Agency of JLL, opende: “2016 was een recordjaar met meer dan 200.000m² take-up. Dat was een stijging met +16% t.o.v. 2015 en een toename met liefst +28% in vergelijking tot het gemiddelde van de laatste 5 jaar. Vooral Antwerpen droeg met 47% in grote mate bij tot dit succesjaar”. Een uitspringer is De Persgroep, die tekende voor 8.000m² in de Kievitwijk aanpalend aan het Antwerpse Centraal Station.

Dit jaar bedraagt de take-up tot en met mei al 75.000m², zodat de verwachtingen voor 2017 in de lijn met 2016 worden gesteld. Of de 200.000m² dit jaar gehaald worden zal voor een belangrijk deel afhangen van de ondertekening van een huurcontract door de Antwerpse Politie, waarbij een oppervlakte van 50.000m² genoemd wordt.

Buiten Antwerpen vallen de recente afsluiting van huurcontracten voor 8.386m² door Belfius en 5.300m² door EY op, beiden in Gent. Andere grotere oppervlaken werden het voorbije jaar verhandeld in Hasselt: 3.500m² voor Carglass en eveneens 3.500m² voor Media Huis, beiden aan de Herkenrodesingel.

Nieuwbouwprojecten
Een trend is dat nieuwbouwprojecten zowel te huur als te koop worden aangeboden.
De leegstand wordt als normaal geëvalueerd, met een opvallend lage 5,6% voor Gent, 8,3% voor Mechelen en 10,6% voor Antwerpen. Leuven piekt met 12,1%. In Antwerpen wordt momenteel zowat 60.000m² ‘op risico’ gebouwd voor oplevering in de periode 2017 – 2018. Het gaat oom ‘Post X’ (IRET), ‘The Links I & II’ (Ghelamco) en ‘PAKT’. In Gent staan 14.000 m² extra kantoorruimte op stapel.

Prime rent
De huurprijzen blijven stabiel tot licht stijgend voor wat Antwerpen en Gent betreft. Gent toont zich momenteel koploper met 155 euro/m²/jaar en verwacht wordt dat dit jaar 160 euro/m²/jaar gehaald wordt voor de nieuwste projecten. Antwerpen volgt Gent met 150 euro/m²/jaar, wat ook voor Leuven en Aalst geldt. In Mechelen moet men rekenen met 145 euro/m²/jaar, terwijl Hasselt 135 euro/m²/jaar aanrekent.

Reconversie van kantoorgebouwen
Sinds 2009 bracht de JLL-studiedienst 87 projecten in kaart, waarvan 37 effectief als kantoor waren gepland en een oppervlakte van 344.000m² vertegenwoordigden. Onder reconversie wordt verstaan de renovatie en herbestemming, de afbraak van het pand gevolgd door nieuwbouw of een combinatie van beide voorgaande.

Het verschijnsel doet zich hoofdzakelijk in Antwerpen voor en meer bepaald in het eigenlijke stadscentrum tussen Schelde en Leien. In de periode 2009 – 2017 leidde dit tot de reconversie van 120.000m² kantoorruimte naar hoofdzakelijk residentieel vastgoed (58%). Dat staat voor ongeveer 10% van de kantorenstock, waarmee Antwerpen gelijkloopt met Brussel en Amsterdam.
Het grootste reconversieproject sinds 2007 is de omvorming van het Militair Hospitaal naar residentieel (45.000m²), kantoren (4.000m²) en hotel (4.000m²). In 2012 volgde ‘Cadiz’, een gemengd project met appartementen, zorgvastgoed en winkels, voor goed voor 40.000m², dat verrees op de voormalige douanesite.

JLL ziet ook in de nabije toekomst nog een groot potentieel voor de reconversie van kantoorruimte, wat enerzijds de leegstandsgraad zou drukken en anderzijds de huurprijzen voor de betere kantoorgebouw kan ondersteunen. Gemiddeld wordt jaarlijks 20.000m² reconversie verwacht.
JLL benadrukt dat niet alleen kantoorgebouwen in aanmerking komen voor reconversie en wijst ook op het potentieel van leegstaande industriegebouwen, alsook oudere residentiële en openbare gebouwen. Net als voor Brussel al het geval is, verwacht JLL dat reconversieprojecten ook aantrekkelijk zullen worden in de Antwerpse randgemeenten, als bv. Berchem en Kontich.

Lees de volledig JLL research report ‘Flanders Office Market – Sumer 2017’
Eduard Codde
22-06-2017