FRNL | | NewsBibliotheekAgendaNewsletterJobsAdvertisingContact |
  

Mobiliteitsbudget goedgekeurd door het federaal parlementDe Kamer heeft op donderdag 28 februari 2018 het wetsontwerp rond het mobiliteitsbudget in plenaire zitting goedgekeurd nadat eerder de commissie financiën en sociale zaken de finale tekst hadden aanvaard. In principe kunnen bedrijven vanaf 1 maart 2019 starten met de uitwerking en de implementatie ervan. Dat belooft niet zo eenvoudig te zijn. Het beheer is complex en er zijn vele fiscale en sociale regels die moeten gevolgd worden. Een deel van de opdracht zal door sociale secretariaten worden overgenomen. Enkele sociale secretariaten bieden reeds aan hun leden berekeningstools aan. De invoering van een mobiliteitsbudget betekent ook een ingrijpende aanpassing voor de bestaande carpolicy. HR-managers hebben de taak dit grondig voor te bereiden. Ook leasingmaatschappijen zullen hun adviestools moeten bijpassen en bijkomende mobiliteitsberekeningen moeten aanbieden als aanvulling op de klassieke offerte van een bedrijfswagen.

Personenbelasting
De fiscale invulling van de jaarlijkse loonfiche belooft met het mobiliteitsbudget een hele klus te worden. Ook na de wettelijke invoering van het mobiliteitsbudget zullen nog vele praktische vragen onbeantwoord blijven. Wij verwachten dit jaar dan ook nog een reeks verklarende nota’s en circulaires zowel van de fiscale als van de sociale administraties. Wellicht zullen vele werkgevers daarop wachten om het effectief in te voeren.
Wij herhalen voor de volledigheid dat de werkgever vandaag geen wettelijke verplichting heeft om het mobiliteitsbudget in zijn bedrijf in te voeren. Ook de werknemer mag zelf beslissen of hij al dan niet instapt in het mobiliteitsbudget nadat de werkgever het heeft ingevoerd. Er bestaat wel een uitzondering voor sommige werknemers. Wie loon (bijv. eindejaarspremie) voor een bedrijfswagen inruilde kan geen aanspraak maken op het mobiliteitsbudget.
Tenslotte melden wij nog de tijdelijke versoepeling van de CO2-grens van 95 gram voor de herinvestering in een milieuvriendelijk voertuig. Deze grens werd respectievelijk voor 2019 opgetrokken tot 105 gram en tot 100 gram voor het jaar 2020. Hierdoor beschikt een werknemer over een grotere keuzevrijheid aan modellen om zijn mobiliteitsbudget binnen pijler 1 van het mobiliteitsbudget te herinvesteren.


Michel Willems
Mobilitas
Didier Van Den Eynde
01-03-2019