Lire la newsletter en français - Newsletter Profacility - Speciale Uitgave Nr 16 - Juni 2014

Het eerste Zero Energy kantoorgebouw
van 10.000 m²

Een harmonieus geheel met het omringende landschap creëren, het welzijn van de gebruikers verzekeren, het gebruik van gecertificeerde, recycleerbare en inlandse materialen, de verwerking van het water op een locatie zonder riolering, het herstel van de biodiversiteit, het hele proces zodanig uitvoeren dat de impact op het milieu miniem bleef… de uitdagingen van het bouwproject van het Monnoyer-gebouw waren niet min. Bovendien was de deadline bijzonder strak, want het project mocht niet langer dan drie jaar in beslag nemen, te tellen vanaf 2010. Sinds november laatstleden biedt ‘Le Monnoyer’ huisvesting aan 350 bedienden van Elia, de netbeheerder van het Belgische hoogspanningsnet die instaat in voor het transport van elektrische energie. Het Monnoyer-gebouw is letterlijk het grootste voorbeeld van een milieuvriendelijk gebouw.
[ De reportage lezen...]

Zijn leveranciers kiezen binnen de meest ethische bedrijven
Om een MVO-beleid (Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen) te voeren, waarbij rekening gehouden wordt met de sociale, economische en milieuaspecten van de bedrijfsactiviteiten en de interacties met leveranciers, is het belangrijk om ethische partners te kunnen vinden. Sinds acht jaar analyseert het Amerikaanse onderzoeksinstituut Ethisphere de wereldmarkt om per sector te bepalen welke bedrijven het verst staan op dit gebied. Als bewijs dat de zaken in de goede richting evolueren, stijgt het aantal geselecteerde bedrijven voortdurend sinds het begin van deze evaluatie: van iets minder dan 100 in 2007, toen een eerste balans opgemaakt werd, tot 144 in de editie 2014 waaronder tal van bedrijven uit de real estate, building en facility management sector.
[ De reportage lezen...]

BREEAM, de beste keuze?
Het aantal milieucertificaten voor kantoorgebouwen is sinds de begindagen zes jaar geleden exponentieel toegenomen in België. Die vrijwillige aanvraag van certificaten ontsproot enerzijds aan de wens van promotoren die, op een kantorenmarkt die een overaanbod kent, het kaf van het koren willen scheiden, en dus de meest ecologische gebouwen willen, en anderzijds aan het voornemen van de overheid om haar steden en wijken duurzaam te ontwikkelen en te vernieuwen. Een harmonisering en vereenvoudiging werd stilaan een must en BREEAM lijkt zich nu op te werpen als de methode bij uitstek om de duurzaamheid van kantoorgebouwen te certificeren. Om deze certificering beter te begrijpen interviewden we Frank Delattin, CEO van Blue Planet.
[ De reportage lezen...]

Gom goes for zero
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen staat centraal voor de strategische beleidsvoering van Gom, de schoonmaakdivisie van facilitair specialist Facilicom. Met haar milieuproject ‘Go for Zero’ engageert GOM zich voor CO2-neutraliteit op de werkvloer en onderstreept hiermee haar milieuengagement. Om de CO2-uitstoot te verminderen, heeft GOM een concreet actieplan uitgewerkt waarmee het kan handelen met haar klanten. Zo wordt onder andere de carbon footprint die GOM door haar activiteiten bij een klant veroorzaakt, bepaald en geanalyseerd om de meest efficiënte oplossingen te kunnen voorstellen die de CO2-uitstoot effectief en langdurig zullen verminderen.
[ De reportage lezen...]

Mobiliteit is ook een zaak voor bedrijven
Met recordfiles en overbevolkte treinen als chronisch verschijnsel, is er niemand die de mobiliteitsproblemen die we vandaag ondervinden kan negeren. Vincent Meerschaert, directeur van Traject en al een 15-tal jaren actief in deze sector, is ervan overtuigd dat de mobiliteitsoplossingen niet alleen moeten komen van publieke instanties, maar evenzeer van bedrijven. Op het vlak van mobiliteit zijn er twee dwingende aspecten die zich aftekenen in 2014: één in de Brusselse regio, een ander op federaal niveau. Meer dan alleen een verplichting, zouden het mobiliteitsplan van een onderneming en de federale diagnose van mobiliteit aanleiding moeten zijn om de mobiliteit van vandaag en morgen te verbeteren.
[ De reportage lezen...]

Urban farms, een concept vol toekomst
De toenemende bevolkingsgroei in de steden en alle gevolgen die hieruit voortvloeien, vormen een grote uitdaging op gebied van ruimtelijke ordening en duurzame stadsontwikkeling. In dit opzicht kan stadslandbouw binnen het kader van de duurzame ontwikkeling van onze steden op steeds meer belangstelling rekenen bij overheden, stadsplanners, architecten en bedrijven. Het telen van groenten en fruit in korte cyclus midden in de stad, op de daken van gebouwen, past perfect binnen het streven naar een meer duurzame voedselproductie en beantwoordt aan de doelstelling van veel planologen voor een rationele verdichting van de stedelijke kernen. Utopie? Onmogelijke uitdaging? Toch niet, want er bestaan al stadsboerderijen in Canada, de VS … en binnenkort ook in Brussel.
[ De reportage lezen...]

Fire Safety Engineering, een veelzijdige en complexe uitdaging
Branden die bedrijven volledig in de as leggen, halen helaas herhaaldelijk het nieuws. Naast de immense financiële schade die dergelijke catastrofes veroorzaken is er ook de verlamming van alle bedrijfsactiviteiten gedurende een lange tijd, met nog meer financiële en sociale schade tot gevolg. De continuïteit verzekeren voor de organisatie is één van de vele verantwoordelijkheden die onder de koepel van facility management vallen. Fire Engineering verdient dan ook meer aandacht, want Fire Engineering is meer dan brandbeveiliging, zo blijkt. Om een beter inzicht te krijgen in deze complexe materie die veel te vaak als bijzaak wordt gezien, ontmoette Profacility Erwin Theuns, burgerlijk ingenieur en Fire Safety Expert bij VK.
[ De reportage lezen...]

Eerste ECO2logische Lidl in België
Het minimaliseren van de impact op het milieu in al haar winkels is een belangrijke uitdaging voor de supermarktketen Lidl. Het filiaal van Elsene voert voortaan het klassement aan, want het is de eerste CO2-neutrale winkel in België. Het Lidl-filiaal in de Europese wijk is sinds 1997 gevestigd op deze site. De vernieuwing van de winkel was meteen een gelegenheid om een ecologische dimensie te geven aan het gebouw. De werken hebben het mogelijk gemaakt om de winkeloppervlakte bijna 20% te vergroten en tegelijk de behoefte aan verwarming en elektriciteit zoveel mogelijk te verkleinen. Zo werd het elektriciteitsverbruik met 27% verminderd sinds de renovatie.
[ De reportage lezen...]

Traditie en moderniteit doen samensmelten
Onlangs heeft advocatenkantoor Gómez-Acebo & Pombo zijn oog laten vallen op nieuwe kantoren in de emblematische ITT Toren aan de Brusselse Louizalaan. Profacility vroeg aan Miguel Troncoso Ferrer, vennoot van het kantoor Gómez-Acebo & Pombo, om ons uit te leggen waarom een advocatenkantoor, het traditionele beroep bij uitstek, samen met architectenbureau ROSESTUDIO resoluut koos voor een zeer moderne indeling van de werkplekken.
[ De reportage lezen...]

Cafetariaplan, zegen of nieuw zorgenkind?
De ‘bedrijfswagen’ is al decennia lang een ‘vaste waarde’ in de Belgische bedrijfscultuur. Hij is geëvolueerd van het onmisbare tool voor de buitendienstmedewerker naar een belangrijke looncomponent voor een veel breder veld medewerkers. De niet te stillen fiscale honger van onze overheid heeft eind 2011 heel wat paniek gezaaid bij iedereen die een bedrijfswagen ‘genoot’, want zij werden plots flink meer belast via het VAA. Dat leidde tot een andere kijk op de bedrijfswagen. De vraag naar andere ‘producten’ dan de auto leidde naar een snel toenemende belangstelling voor wat als ‘cafetariaplan’ bekend staat, een soort vrije menukeuze aan voordelen voor de werknemer. Maar opgelet: ook hier kan de fiscus zijn geldhonger stillen via het principe van VAA.
[ De reportage lezen...]

De principes van een duurzame voeding
De laatste decennia is ons voedingsmiddelensysteem sterk geïndustrialiseerd in alle fasen van de keten, gaande van productie en verwerking tot distributie. Deze industrie alleen is verantwoordelijk voor een derde van onze ecologische voetafdruk. De belangrijkste oorzaken van voedselverspilling achterhalen en de actoren praktische tools, concrete voorbeelden en aanbevelingen geven. Dat is het hoofddoel van het ambitieuze Europese project Green Cook. Alleen al in Brussel worden elk jaar zo’n 70 miljoen maaltijden genomen in restaurants van collectiviteiten. De sector heeft dus een belangrijke rol te spelen inzake duurzame voeding.
[ De reportage lezen...]

Naar een klimaatneutrale logistiek
In 2009 al lanceerde Office Depot, de wereldwijde leverancier van kantoorartikelen en –diensten, de eerste Greener Office Guide ‘Find our own way to a greener office’. Office Depot wist onlangs zijn milieubeleid als onderdeel van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen te versterken, want vanaf nu levert het bedrijf klimaatneutraal in België, Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en Nederland door bij elke levering aan klanten de CO2-uitstoot te compenseren.
[ De reportage lezen...]
 
 
Abonneren op Profacility Magazine    |     Advertenties in Profacility-media    |     Deze newsletter niet meer ontvangen    |     Contact