Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
image (1)
image (2)
Solaris-gebouw, Brussel
image (3)
image (4)
De werkplekken zijn moduleerbaar en laten toe om nieuwe, dynamische teams te vormen voor het beheer van de projecten.
image (5)
image (6)
image (7)
image (8)
image (9)
Saskia Van Uffelen,CEO de Bull Belux, Christophe Erkens co-fondateur d’Admos, Antony ShaikH, co-fondateur d’Admos
image (10)

BULL BELUX


DIVERSIBULL-PROJECT
Omschakeling naar de ‘New Way of Working’

Het bedrijf Bull heeft onlangs zijn nieuwe kantoren ondergebracht op de tweede en derde verdieping van het Solaris-gebouw in Brussel. Deze verhuizing vormt na twee jaar het sluitstuk van een lang proces dat ernaar streeft de samenwerking tussen verschillende generaties binnen het IT-bedrijf te verbeteren. Het DiversiBull-project, een op-en-top Belgisch initiatief, is intussen een proefproject geworden dat de andere dochterondernemingen van de groep zou kunnen inspireren.

Sinds 29 maart werken de 180 werknemers van Bull België in flexibele ruimten aan de Terhulpsesteenweg 120 in Brussel. In tegenstelling tot de gebruikelijke gang van zaken, was de beslissing om te verhuizen niet het begin, maar het resultaat van een lang proces.
Saskia Van Uffelen, CEO van Bull Belux, met een lange ervaring in de IT-sector, had in 2010 het DiversiBull-project opgestart om de vierde generatie medewerkers in het bedrijf te verwelkomen. “Met dit programma willen we de krachten bundelen tussen de verschillende generaties binnen Bull. Het gaat om een geleidelijke culturele ontwikkeling, die als alles volgens planning verloopt, in 2016 voltooid zal zijn” legt de IT-Vrouw van het jaar 2011 uit.
Net als alle bedrijven wordt Bull geconfronteerd met de impact die de leeftijdscurve zou kunnen hebben op zijn personeel. “Generatie X (35 jaar), Generatie Y (25 jaar) en de Babyboomers (55 jaar) reageren verschillend. De komst van de digitale samenleving maakt doeltreffend samenwerken met elkaar ingewikkelder. Jongeren gedragen zich nu heel anders. Bekwaamheid valt voor hen bijvoorbeeld minder onder verworven kennis dan onder het vermogen om snel toegang te krijgen tot die kennis als een situatie dit vereist. Dit wereldbeeld hangt typisch samen met het gebruik van het internet”. Bull besliste daarom te kiezen voor open en flexibele ruimten die de creativiteit en de informele communicatie bevorderen. “Als marktleider in kritische digitale systemen zijn we het onszelf verplicht om op de best mogelijke digitale manier te werken”.

Van ‘stay or leave’ tot ‘fit out’
Eenmaal de culturele veranderingen vastgelegd waren, moest nog de geschikte omgeving gevonden worden om het New Way of Working (NWOW) concept in onder te brengen. Die opdracht werd toevertrouwd aan het bedrijf Admos Design & Build, dat uitgekozen werd door de Chief Financial Officer bij Bull, Maurizio Sabatini: “Ik werd aangetrokken door de sleutel-op-de-deur formule die voorgesteld werd en dat met slechts één gesprekspartner, met één enkel contract, een vast budget en een vaste verbintenis met betrekking tot de planning”. De CFO voegt eraan toe dat het ‘turnkey’-contract als voordeel had dat Bull zich tijdens de werken op zijn corebusiness kon blijven concentreren, zonder zich zorgen te moeten maken over de werf. Bull werd ook overtuigd door een bezoek aan modelkantoren die door Admos ingericht werden voor de onderneming Clear2Pay.(1). Er werd in de eerste plaats een beroep gedaan op Admos omwille van financiële eisen, legt Saskia Van Uffelen uit: “We hadden hulp van buitenaf nodig om alternatieve gebouwen voor te stellen voor de huisvesting van onze medewerkers en om uit te zoeken of verhuizen financieel gerechtvaardigd was”. Het directiecomité van Bull legde screeningbezoeken af voordat het zijn keuze liet vallen op het Solaris-gebouw in Brussel. Dit gebouw ligt in een groene omgeving en valt op door zijn architecturale en milieukwaliteiten. Het voldoet aan de laatste normen voor duurzame ontwikkeling: zonne-energie, herbruikbare materialen, LED-verlichting en selectieve afvalsortering. Een andere troef waarom de CEO van Bull Belux voor dit gebouw gekozen heeft, is de berekening van de werkelijke gebruikskosten voor de nieuwe vestiging, met inbegrip van de verhuiskosten: “Nu hebben we minder huurkosten. Door de vastgoedcrisis konden we ongetwijfeld goed onderhandelen en profiteren we van een heel agressieve prijs per vierkante meter, des te meer omdat alles nieuw is. We hadden minder dure materialen en inrichting kunnen kiezen, maar ook minder duurzame, waardoor we, zonder het te willen, snel zouden moeten herinvesteren.”
Volgens Christophe Erkens, medeoprichter van Admos, moet de rentabiliteit van het project per werkplek (workstation) berekend worden, want enkel dit gegeven kan de waarde van deze realisatie uitdrukken. En uiteindelijk is de totaal beschikbare capaciteit groter voor een lagere kostprijs. Admos, dat al vanaf het begin betrokken was bij het project, nam deel aan het hele besluitvormingsproces: van het idee en de ‘stay or leave’-analyse, over de vergelijking van de gebouwen die in overweging genomen werden voor de verhuizing en de vestiging van de kantoren van Bull, tot het ontwerp en de werkzaamheden (fit out).

Een nieuwe dynamiek geven aan het bedrijf
Naast het financiële aspect sluit deze verhuizing aan op de wens om een nieuwe dynamiek te geven aan het bedrijf, zelfs al heeft de verhuizing nog niet geleid tot een verandering van het organigram. De kantoren werden volgens de 'New Way of Working’-principes ontworpen met onder andere een sterke digitalisering en een moduleerbare werkruimte: de projectteams kunnen gemakkelijk samenzitten, hun ideeën met elkaar delen en nieuwe dynamische teams vormen. De akoestiek werd aangepast voor de kantoren met wisselend gebruik en de communicatie wordt nog vereenvoudigd door alle flexibele kantoren samen te brengen op slechts één verdieping. Volgens Saskia Van Uffelen waren twee punten onontbeerlijk voor het welslagen van deze nieuwe inrichting, namelijk het akoestisch comfort en een kwalitatieve draadloze netwerktoegankelijkheid. Kan deze nieuwe werkomgeving jongeren aantrekken? Saskia Van Uffelen is daarvan overtuigd geraakt nadat ze deel uitmaakte van een jury: “In de vijf scholen die deelnamen aan dit project was de werkomgeving het eerste keuzecriterium dat naar voren gebracht werd door de studenten, ruimschoots vóór het beloofde loon”. Anthony ShaikH vult aan: “Een NWOW-omgeving is een uitstekend visitekaartje voor jongeren”. Voor Bull zijn deze aantrekkelijke werk- en vergaderruimten ook een visitekaartje voor de klanten: “We werken in een consortium met openbare diensten. Onze nieuwe organisatie biedt hen bijvoorbeeld de gelegenheid om vergaderingen te houden in onze eigen gebouwen, en dat wordt gewaardeerd”.

Doelstelling 2016: de klanten opnemen in het project
Tegen 2016, als het DiversiBull-project ten einde loopt, hoopt Saskia Van Uffelen niet alleen bekwame medewerkers in dienst genomen te hebben, maar ook haar klanten overtuigd te hebben van het belang om opgenomen te worden in de NWOW-wereld: “We ondertekenen met de Europese Unie contracten van zeven jaar. We moeten dus nu al nadenken over hoe we bijvoorbeeld tijdens die periode tewerk zullen gaan op het gebied van outsourcing van medewerkers of gewijzigde werkuren”. Voortaan nemen immers evenveel mannen als vrouwen van 30 tot 45 jaar ouderschapsverlof bij Bull. Daarnaast zorgt het Brusselse verkeer ervoor dat de actieve perioden naar alsmaar latere uren verschuiven. “Dit alles moet eveneens aanvaard worden door onze klanten, die overigens boetes kunnen eisen als een consultant vervangen wordt door een andere”. “De nieuwe hartelijke sfeer die de kantoren en gespreksruimten uitstralen is typisch voor de bedrijfscultuur van Bull. De open ruimten geven een gevoel van gezelligheid en creëren een familiale sfeer” vat Saskia Van Uffelen kort samen. Ze voegt er realistisch aan toe: “In een bedrijf als het onze, dat specialisten inhuurt, is het essentieel om het personeel te kunnen motiveren”. Deze ontwikkeling kan echter niet om het even wanneer plaatsvinden, verduidelijkt de CEO van Bull Belux. “De tijd moet er rijp voor zijn. In bepaalde bedrijven of landen hangt het individuele kantoor nog altijd nauw samen met een sociale status”. Anthony ShaikH kan dit gevoel alleen maar bevestigen: “We zijn nogal extreem in onze keuze voor de inrichting van de ruimten. Vele bedrijven zijn niet bereid om daar zo ver in te gaan”.

Jean-Claude VERSET
Photos: Yvan GLAVIE  

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


ARCHITECT - BOUW


WORKPLACE DESIGN & BUILD


KANTOORMEUBILAIRSolaris-gebouw, Brussel


De werkplekken zijn moduleerbaar en laten toe om nieuwe, dynamische teams te vormen voor het beheer van de projecten.
Saskia Van Uffelen,CEO de Bull Belux, Christophe Erkens co-fondateur d’Admos, Antony ShaikH, co-fondateur d’Admos


Last update: 16/10/2017 10:02:57