Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
image (1)
image (2)
image (3)
image (4)
image (5)
image (6)
image (7)
image (8)
image (9)
image (10)

ELIA


HET NIEUWE GEBOUW VAN ELIA ZET AAN TOT CO-CREATIE

De 350 werknemers van elektriciteitsnetwerkbeheerder Elia hebben hun werkplek in Diegem vaarwel gezegd en zijn verhuisd naar een volledig passief gebouw van 10.000 m² met een inrichting volgens de regels van de 'Smart Way of Working'. Een technologisch en menselijk avontuur dat binnenkort herhaald wordt voor de twee andere gebouwen van Elia in Brussel.

Een gebouw neerzetten voor de nieuwe generatie. Dat was het streefdoel van Elia met de bouw van 'Le Monnoyer', dat niet ver van het station van Schaarbeek gelegen is, tegenover het kanaal. Maar tussen de beslissing om te bouwen en de eigenlijke verhuizing naar het nieuwe gebouw zijn heel wat ideeën versmolten, zoals het SWOW-concept. “We wensten te anticiperen op het gedrag van jongeren” aldus Jonas Pappens, Head of Grid Support & Informatization. "We wilden een plek creëren die de medewerkers aanzet tot co-creatie door ze samen te zetten. Maar ook de letterlijke en figuurlijke muren naar beneden halen die gesloten kantoorruimten optrekken". Het idee dateert van 2004 en de beslissing kwam er toen het huurcontract van de gebouwen in Diegem afliep. "Het was nu of nooit. We wilden niet groter worden, maar ons openstellen voor de werkmethoden van morgen".

Smart Way of Working
De plannen van het Le Monnoyer gebouw dateren van vijf jaar geleden, maar het idee om de SWOW (Smart Way of Working) te implementeren, gaat amper achttien maanden terug. Het ontwerp van het gebouw was vanaf het begin gericht op maximale modulariteit, want op het ogenblik van de bouw stond de keuze van de bouwheer voor gesloten kantoorruimten of een open space nog niet vast. Met het oog op deze flexibiliteit telt de structuur van het gebouw geen binnenkolommen: de balken zijn uit één stuk en hebben een spanwijdte van 14 meter. Zo kan de eigenaar de binnenruimte in alle vrijheid indelen. Elia belastte het bedrijf L.O.G met de studie voor de inplanting en inrichting van de werkruimten, evenals de verhuizing naar het nieuwe gebouw voor de 350 medewerkers. Op basis van de studie koos Elia definitief voor een flexdesk-oplossing en schrapte de vaste werkplekken. Binnen elke afdeling (die over een deel van de verdieping beschikt) mag iedereen gaan zitten waar hij wil. De 350 beschikbare werkplekken houden rekening met een gemiddelde afwezigheid van 10% van het personeel wegens ziekte, telewerk, opleidingen of vergaderingen in een van de andere gebouwen van het bedrijf. Aangezien het personeel geen vaste werkplek toegewezen krijgt, beschikt iedere werknemer over een eigen locker en een brievenbus voor zijn post. Door te kiezen voor gedeelde werkplekken in een open space in plaats van vaste werkplekken en gesloten kantoren, konden de werkruimten anders uitgedacht en ingericht worden door het gebruik van de werkplekken te optimaliseren en extra ruimten te creëren voor taken die de nodige concentratie vereisen. Daarnaast zijn er vergaderruimten ingetekend en zijn er aanpalend aan de coffee corners ontspanningsruimten en ontmoetingsruimten om de natuurlijke en informele communicatie te stimuleren. Michèle Giot, Space Planner bij L.O.G, oppert dat de extra kosten voor het inrichten van deze nieuwe ruimten voor samenwerking deels gecompenseerd worden door de gerealiseerde besparing als gevolg van de keuze voor een open space in plaats van gesloten kantoren en vaste werkplekken.

Een milieuvriendelijk gebouw
Voor wat energieprestaties betreft is het Le Monnoyer gebouw volledig passief en geklasseerd als een nulenergiegebouw (NZEB). Dankzij onder meer een hoogwaardige thermische isolatie (K18) kunnen de fotovoltaïsche panelen op het dak van de garages voorzien in de jaarlijkse warmtebehoefte van 14 Kwh/m2. Ook de 'night cooling' is passief. In dat opzicht zegt Michel Nederlandt, Manager Methods & Support bij Elia: "De enige warmtebronnen in dit gebouw zijn de mensen en hun computer". Het gebouw kreeg een score van 'Very Good' in het kader van de milieucertificatie volgens de BREEAM-methode. Deze certificatie heeft een belangrijke rol gespeeld in de studie en de inrichting van de werkplekken, doordat er bepaalde normen en bijkomende verplichtingen voor de inrichting en uitrusting van de werkruimten nageleefd moesten worden. Het ging daarbij onder meer om normen op het gebied van akoestiek en ergonomie van het meubilair en verplichtingen met betrekking tot het gebruik van recycleerbare materialen of bijvoorbeeld de plaatsing van de bureaus ten opzichte van de verlichting en natuurlijke lichtbronnen.

Een eigen stijl voor iedere afdeling De functionele studie naar de inplanting werd uitgevoerd door L.O.G op basis van de behoeften van elke afdeling, vooral op het gebied van vergaderzalen, concentratieruimten ('bubbles') en klasserings- en archiveringsruimten. Dit resulteerde in een telkens weer andere configuratie van de ruimte voor elke afdeling: Expertise, Infrastructuurprojecten, Aankopen, Beheer van de vergunningen, Administratieve ondersteuning en Netwerkontwikkeling. Zo beschikt de dienst Aankopen uiteindelijk over meer vergaderzalen, terwijl de afdeling Expertise meer concentratieruimten heeft. Maar voor iedereen geldt de clean desk regel voordat ze het gebouw verlaten. Ook werden nieuwe IT-tools ontwikkeld om de samenwerking vlotter te laten verlopen, zoals Lync van Microsoft en een Softphone op PC voor iedereen. Hierdoor zijn er ook meer mogelijkheden om te telewerken. Voor Michel Nederlandt is dit evenzeer een investering voor het personeel als een aanpassing van de ruimte. "We denken aan de toekomst, aan het imago van het bedrijf op de arbeidsmarkt".

De CEO geeft het voorbeeld
“Deze nieuwe filosofie voor de organisatie van het werk betreft iedereen” benadrukt Jonas Pappens. "De SWOW-strategie van het bedrijf wordt letterlijk gedragen door onze CEO die geen gesloten kantoor heeft. Dat geldt ook voor de HR-medewerkers en de financiële diensten". Op operationeel niveau wordt de verandering begeleid door een werkgroep: Jonas Pappens, belast met de inrichting, en Michel Nederlandt, belast met het gebouw. De HR-medewerkers hebben dan weer een communicatie- en opleidingsplan uitgewerkt. Elia koos niet voor een 'gedragscode' die gedragsregels voor in de nieuwe gebouwen oplegt, maar voor een 'handvest' dat helemaal niets gemeen heeft met een politiereglement en "zonder hetwelk er perfect kan geleefd worden" zegt Jonas Pappens. Om dit evenwicht te bereiken, werd per verdieping een ambassadeur aangesteld. "Human Resources zijn altijd aanwezig geweest. Er werden FAQ's opgesteld en er werd een erezaak van gemaakt om op alle vragen te antwoorden en ze te publiceren". De communicatie gebeurt ook via interne communicatiemiddelen. Zoals Yammer, een sociaal intranet waarop alle ideeën gespuid mogen worden. "Er is geen moderator" licht Michel Nederlandt toe. "De bedoeling is dat men zelf modereert". De verhuizing gaat tevens gepaard met nieuwe mobiliteitsmodaliteiten. Naast de garages en een goede bediening door het openbaar vervoer kan het personeel gebruikmaken van een pendelbus tussen het kantoorgebouw en het station van Schaarbeek. Hoewel de verhuizing vanuit Diegem bijna een afgesloten hoofdstuk is, is dat allesbehalve het geval voor de twee andere gebouwen van Elia waarover binnen achttien maanden ook een SWOW-saus gegoten zal worden. Het enige verschil is dat ze niet passief zullen zijn.

Jean-Claude VERSET
Foto's: Marc DETIFFE  Last update: 16/10/2017 10:04:20