Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
Eén van de doelstellingen van de renovatie was het creëren van een aangepaste bezoekersinfrastructuur.
image (1)
image (2)
image (3)
image (4)
image (5)
image (6)
image (7)
Vergaderzalen zijn centraal op de as van de verdieping ingetekend en voorzien van glazen wanden, wat bijdraagt tot het maximaal binnenhalen van daglicht en tevens ‘transparantie’ communiceert.
image (8)
De cafetaria is multifunctioneel ingericht met de mogelijkheid ze ook te gebruiken als één grote vergaderzaal.
image (9)
image (10)
Eén van de doelstellingen van de renovatie was het creëren van een aangepaste bezoekersinfrastructuur.

IBSR


HUIS VAN DE VERKEERSVEILIGHEID
EEN VLOTTE OVERSTAP NAAR DE NIEUWE MANIER VAN WERKEN

Na jarenlange discussie over de gewenste huisvesting voor het BIVV – IBSR (Belgisch Instituut voor de verkeersveiligheid), werd drie jaar geleden beslist tot een volledige nieuwe aanpak in lijn met het gedefinieerde nieuwe imago en de daaraan verbonden doelstellingen voor de organisatie. De nieuwe werkomgeving en het nieuwe werken werden in recordtijd geïmplementeerd.

Karin Genoe, Afgevaardigd Bestuurder BIVV vzw, nam zowat drie jaar geleden haar functie op en herinnert zich nog goed de lopende debatten rond een geschikte huisvesting. “Onze organisatie bezit dit gebouw aan de Haachtsesteenweg, waar naast de kantoren ook labo’s en technische ruimten ondergebracht zijn” introduceert zij. ‘Het gebouw dateert uit de jaren zeventig, was volledig verkaveld in kleine gesloten kantoortjes naast brede gangen en op vele vlakken duidelijk getekend door de tijd. Bovendien was er te weinig ruimte om alle medewerkers te huisvesten en werd enkele huisnummers verderop een aanvullende kantoorvloer gehuurd”.

De organisatie opteerde voor een ingrijpende verbouwing van het eigen gebouw, dat haar nieuwe stijl moest communiceren, een stijl van openheid en veelzijdigheid. Dankzij de tussenkomst van ‘Alternativ Workspace Solutions’ konden bovendien alle medewerkers ondergebracht worden in één gebouw.

Nieuw imago verdient nieuwe werkomgeving
Karin Genoe: “Het BIVV omvat vele diensten, die vroeger weinig contact hadden met elkaar. Het was zeker de bedoeling een informelere en contactvriendelijke werkomgeving te creëren. Bovendien stond het BIVV naar buiten bekend als een soort eiland, dat geïsoleerd werkt van zijn vele partners. Daarom besloten we ons gebouw te ontwikkelen als Huis van de verkeersveiligheid, met niet langer het BIVV op de voorgrond”.

Om de 150-tal medewerkers te kunnen huisvesten moest afstand genomen worden van de vertrouwde ‘hokjes’. “Er zijn geen individuele kantoren meer, ik zit zelf ook gewoon tussen de mensen in een open space kantoorinrichting” getuigt Karin Genoe. “Enkel de afdelingen personeelszaken en boekhouding beschikken nog over vaste werkplekken, een keuze die louter het gevolg is van het gebruik van eigen desktop-PC’s. Bovendien voerden we de mogelijkheid tot thuiswerken in, met een maximum van twee dagen per week”. In het najaar van 2011 werd een clean desk policy ingevoerd, waarna het stapsgewijs overschakelen naar het paperless office volgde. Het digitaliseringsproces wordt vandaag nog verder opgevoerd.

Gebouw-update
Het door Alternativ Workspace Solutions begin 2013 voorgelegde concept voor de renovatie droeg snel de goedkeuring weg. “Er is nauwelijks afwijking tussen het initiële voorstel en de uitvoering” merkt Natalie Schoonjans op, project manager bij Alternativ Workspace Solutions. “Het aantal overlegvergaderingen bleef erg beperkt, omdat het project gedreven werd vanuit de BIVV-directie, die precies wist waar ze naartoe wou”.

Het gebouw werd volledig gestript tot op zijn betonstructuur, om het vervolgens zo goed als mogelijk aan te passen aan de actuele verwachtingen op het vlak van energieprestatie. Zo kreeg het dak een efficiënte isolatie aangemeten, werden de radiatoren voor de ramen weggehaald, aangepast en in de vloeren verwerkt. Een ontwerp dat maximaal natuurlijk licht laat doordringen werd gepaard aan een volledig nieuw ingebrachte energiezuinige verlichting. Alternativ Workspace Solutions deed beroep op een adviesbureau voor de technische installaties, maar verzekerde zelf de coördinatie en de realisatie van al deze werkzaamheden.

Alles onder één dak
Eén van de grote voordelen van de renovatie van het eigen gebouw was het kunnen behouden van de geïntegreerde niet-kantoorfuncties. Deze worden momenteel als laatste fase gerenoveerd. De werkplekken zijn over de vloeroppervlakte verspreid met een variatie van ‘benches’ voor vier medewerkers, bubbles voor één of twee gebruikers, diverse zithoeken voor informele gesprekken tussen collega’s en uiteraard ook vergaderzalen. Deze zijn centraal op de as van de verdieping ingetekend en voorzien van glazen wanden, wat bijdraagt tot het maximaal binnenhalen van daglicht en tevens ‘transparantie’ communiceert. Tijdens de uitvoering van de weken werd beslist om de cafetaria multifunctioneel in te richten, met de mogelijkheid ze ook te gebruiken als één grote vergaderzaal of als vergaderzaal gecombineerd met de cafetariafunctie. Er zijn zelfs twee vertaalcabines ingericht met videomonitoring naar de vergaderruimte.

“Eén van de doelstellingen van de renovatie was het creëren van een aangepaste bezoekersinfrastructuur” vermeldt Natalie Schoonjans. “Daarom zijn op de benedenverdieping alle ontmoetingsruimten geconcentreerd voor het ontvangen van bezoekers door o.a. het centrum voor rijgeschiktheid”. De grondige renovatie was tevens aanleiding om alle individuele printers af te schaffen en over te gaan op ‘secured printing’.

Tijdelijke verhuis als aanloop tot het nieuwe werken
Tijdens de ingrijpende verbouwingen moest iedereen verhuizen naar een tijdelijke locatie, die zich aandiende in het gebouw waar al bijkomende kantoorruimte werd gehuurd. Karin Genoe: “Dit gegeven bleek nadien een belangrijk voordeel om vlotter de overstap te maken naar de nieuwe manier van werken, omdat we daar ook al in een open space omgeving werkten, terwijl de remake van ons eigen gebouw uiteraard veel meer comfort in peto had voor de medewerkers, waardoor ze er zich meteen thuis voelden”.

Communicatie naar de medewerkers was erg belangrijk, zeker gezien ze op korte tijd twee verhuisoperaties moesten doormaken en de grote impact van de renovatie op het eigenlijke werken. Karin Genoe: “Tijdens de verbouwing werden infoflashes verspreid naar de medewerkers, die op geregelde tijdstippen een update gaven over de evolutie van de werkzaamheden. Na de verbouwing en voorafgaand aan de opening lieten we een film produceren die via ons Intranet kon worden opgeroepen. Zo kon iedereen zich op elk ogenblik een beeld vormen van wat er gaande was en waar we naartoe gingen”.

Het volledige project – gebouwrenovatie en nieuwe inrichting – werd in amper een half jaar afgerond. De nieuwe thuis voor het BIVV is nu ongeveer net zo lang in gebruik en de respons is overwegend positief. Dinsdag blijkt de drukste dag en lopen de kantoren erg vol. Het ingevoerde thuiswerken wordt door een aantal mensen gretig geadopteerd, terwijl enkelen er geen gebruik van maken, veelal omdat hun situatie thuis hen niet toelaat de gewenste werkomgeving te creëren. 

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


WORKPLACE DESIGN & BUILD


KANTOORMEUBILAIR

Vergaderzalen zijn centraal op de as van de verdieping ingetekend en voorzien van glazen wanden, wat bijdraagt tot het maximaal binnenhalen van daglicht en tevens ‘transparantie’ communiceert.
De cafetaria is multifunctioneel ingericht met de mogelijkheid ze ook te gebruiken als één grote vergaderzaal.
Zithoeken voor informele gesprekken tussen collega’s.


Last update: 16/10/2017 10:01:00