Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
De KBC Arteveldetoren, nu de hoogste kantoortoren van Vlaanderen , priemt 27 verdiepingen de hoogte in vanuit het stadsontwikkelingsproject ‘The Loop’.
De KBC Arteveldetoren, nu de hoogste kantoortoren van Vlaanderen , priemt 27 verdiepingen de hoogte in vanuit het stadsontwikkelingsproject ‘The Loop’.

KBC ARTEVELDE


Invloed van werkplek en mobiliteit op vastgoedstrategie

Op 20 april 2012 mochten we het glas heffen op de inhuldiging van de hoogste kantoortoren van Vlaanderen. Amper vier maand later wordt de 119 m hoge toren en nieuwste ‘landmark’ voor de stad Gent operationeel als ‘KBC Arteveldetoren’, waar de voorheen sterk verspreide administratieve en ondersteunende diensten van KBC Bank en KBC Verzekeringen voor de regio’s Oost- en West-Vlaanderen hun intrek nemen.

In Gent alleen al waren er zes verschillende locaties in gebruik: Gent Kouter, Gent Kouterdreef, Gent Kortrijksesteenweg, Gent Bellevue, Gent Zuid en het Vormingscentrum Merelbeke. Daarnaast bestonden er ondersteunende diensten van KBC Bank en KBC Verzekeringen in Kortrijk en Roeselare. Een consolidatie van de administratieve gebouwen werd al geruime tijd overwogen. In 2007 startte al een uitgebreid intern en extern onderzoek als aanloop tot de gecentraliseerde huisvesting die nu wordt afgerond. Sofie Dendooven, projectmanager gebouwen: “De studie toonde aan dat het samenbrengen van al die diensten niet alleen goedkoper, maar tevens een stuk efficiënter en milieuvriendelijker zou uitvallen dan het voortzetten van de bestaande huurcontracten en de noodzakelijke renovatie van de bestaande gebouwen. Eén nieuw gebouw vergt immers minder onderhoud, is energiezuiniger en maakt het mogelijk om hetzelfde aantal medewerkers goedkoper te huisvesten. Over een periode van 15 jaar werd een gecumuleerd kostenvoordeel berekend van 25 miljoen euro”. In het verleden deed KBC al heel wat ervaring op met gelijkaardigecentralisatie- en optimalisatiebewegingen in Brussel, Leuven (waar project De Vesten alle diensten van KBC Verzekeringen samengebracht op één locatie aan het station), Mechelen en Antwerpen.

Bereikbaarheid
De keuze voor de locatie gebeurde op basis van vooropgestelde selectiecriteria, waarbij de timing van het project (realisatieperiode 3 à 5 jaar) zeker niet onbelangrijk was. Verder speelden mee: de beschikbare oppervlakte, een vlotte bereikbaarheid met zowel privé als openbaar vervoer en de milieuduurzaamheid. Op basis van deze criteria werden een aantal locaties geëvalueerd en viel de finale keuze op de gloednieuwe toren in het nieuwe Gentse stadsdeel ‘The Loop’. Hilde Maes, Directeur Beloningsbeleid en Personeelsbeheer: “De Arteveldetoren beantwoordt aan de hoge bereikbaarheidseisen die KBC vooropstelde. Er is de goede bereikbaarheid via de weg dankzij de ontsluiting met de E40 en de ring rond Gent. Maar de Arteveldetoren is eveneens vlot bereikbaar met de fiets en wordt bediend door rechtstreekse en frequente tram- en busverbindingen naar het Sint-Pietersstation. KBC zal door de ingebruikname van deze nieuwe thuis bijdragen tot de promotie van het openbaar vervoer naar deze locatie”. Met De Lijn werd al overeen gekomen om extra bussen in te zetten. Wie toch met eigen wagen komt en deelneemt aan het carpooling programma weet zich verzekerd van een parkeerplaats.

Green Building Guidelines’
Bereikbaarheid was een belangrijk selectiecriterium, maar ook de KBC-eigen ‘Green Building Guidelines’ (leidraad voor duurzaam bouwen en verbouwen) deden de balans overhellen in het voordeel van de Arteveldetoren. Zo was er het E-peil van 70 - uiteindelijk werd E67 gehaald. Enerzijds werd een K-peil van 32 bekomen door een vrij dik pakket van 12 cm PIR isolatie in combinatie met de performante beglazing en raamprofielen. Het E-peil van 67 is het gevolg van de milieuperformante keuze van de technische installatie, de intelligente sturing van de kantoorverlichting en een luchtdichtheid van 3.6. Er werd gekozen voor hoogrendementsverlichting, die enerzijds enkel brandt wanneer het nodig is door de afwezigheidsdetectoren en anderzijds in lichtsterkte wordt geregeld door de sensoren van de verlichtingstoestellen. Deze aanwezigheidssensoren regelen de lichtsterkte automatisch in functie tot het invallend daglicht (daglichtdimming).

Werkplek rationeel grondplan
De toren biedt vrijwel vierkante kantoorvloeren van ongeveer 30 m x 30 m met centrale kern voor zes liften, sanitair en de nodige schachten voor de nutsleidingen en technieken. Dat resulteert in 640 m² nuttige oppervlakte per verdieping, goed voor 62 werkplekken, waarvan er 6 als cockpit zijn uitgevoerd voor extra geconcentreerd werken of voor kort overleg. Sofie Dendooven: “De kantoorruimte is opgevat als open space waarbij rekening gehouden werd met een ratio van 10.5 m² per werkplek. Per verdieping is er een centrale
service-unit waar zowel de lockers, de posthoek en de printer- en kopieermachine opgesteld staan. Elke verdieping beschikt over twee rolklassementen waarin er voor elke medewerker 1.5 m klassement is voorzien”.

Het grootste deel van de toren kreeg eenzelfde type-indeling. Enkel voor de 4e tot en met 6e verdieping wijkt de indeling af, gezien ze is afgestemd op het opleidingscentrum. De 24e verdieping is voorbehouden aan de directie en telt 12 individuele kantoren. Op de hoogste verdieping (25) bevindt zich een ontvangstruimte. KBC besliste om geen nieuwe meubels aan te kopen en alle meubilair te recupereren vanuit de leeg te maken gebouwen. Alle werkplekken worden voorzien van een nieuw werkblad.

Het opleidingscentrum, de vergaderzalen en de ontvangstruimtes zijn voorzien van draadloze toegang tot internet en intranet. Op het gelijkvloers bevindt zich het personeelsrestaurant met 220 zitplaatsen en uitzicht op de tuin. ’s Zomers kan men ook op het terras eten.

PLATO
Bij KBC wordt ‘Het Nieuwe Werken’ aangeduid met PLATO, wat staat voor ‘PLAats en TijdOnafhankelijk werken’. Het concept werd al uitgerold in Leuven en Brussel en krijgt nu een vervolg in de Arteveldetoren. Het is de bedoeling PLATO voor de ganse KBCorganisatie te implementeren. “De ervaringen met PLATO zijn overwegend positief” stelt Hilde Maes vast. “De KBC-medewerkers kunnen ook 1 à 2 dagen per week lokaal werken. Dit zorgt voor minder lange verplaatsingen, files,…. Sommige medewerkers missen soms het teamgevoel wanneer ze lokaal werken, maar dit vangt KBC op door gebruik te maken van de nieuwe multimedia”.
Geen enkele medewerker beschikt in het PLATO-concept nog over een vaste werkplek. Iedereen kiest ’s morgens bij het toekomen waar hij of zij plaatsneemt. Rekening houdend met vakantie, opleiding, … laat dit concept ook toe om het aantal werkplekken te reduceren tot 80 % van het totaal aantal medewerkers.
Voor het wegbergen van alle persoonlijke spullen en een portable PC beschikt iedereen over een persoonlijke locker. De kantoorzone blijft ook vrij van kasten. De archivering zit per verdieping gecentraliseerd in een paar rolklassementen. Elke medewerker krijgt daarin 1,50m klasseerruimte toegewezen.
Sofie Dendooven: “Als voorbereiding op dit verhuisproject schakelden enkele diensten (zoals kredieten en verzekeringen) over naar digitaal archiveren met het oog op een minimaal volume ‘levende dossiers’ die naar de Arteveldetoren moeten verhuizen”.

Gefaseerde inhuizing
De projectontwikkelaar – De Paepe Group - leverde het gebouw medio mei 2012 op, waarna KBC de inrichtingswerken kon aanvatten. Het ging om het plaatsen van een aantal binnenwanden, het aanbrengen van de signalisatie en plaatsing van het meubilair. Geheel volgens planning loopt vanaf september de Arteveldetoren stapsgewijs vol. Als eerste gebruiker neemt het opleidingscentrum voor Oost- en West-Vlaanderen dat voorheen in Merelbeke gevestigd was, haar intrek. Nadien zullen de medewerkers van de andere administratieve diensten verhuizen. Er zullen ongeveer 400 informatici tewerkgesteld zijn. In totaal telt het gebouw 1.200 werkplekken, waarmee KBC zich profileert als een actieve en belangrijke werkgever in de Vlaamse regio. Het is de bedoeling om de volledige verhuisoperatie af te ronden tegen eind 2012. Via de intranetten werd systematisch gecommuniceerd over de voortgang van het project. Tijdens de zomermaanden werden voor alle betrokken medewerkers ook rondleidingen georganiseerd, zodat ze vooraf een kijkje konden nemen.
“Deze nieuwe locatie biedt uitgebreidere mogelijkheden voor plaatsonafhankelijk werken, een belangrijk gegeven voor de medewerkers met het oog op het nastreven van een goed evenwicht tussen werk en privé. We zijn ervan overtuigd dat dit de personeelstevredenheid ten goede zal komen” besluit Hilde Maes. Last update: 16/10/2017 10:05:46