Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
Alle werkposten werden op twee verdiepingen samengebracht, de resterende halve verdieping werd ingericht voor perifere functies (vergaderzalen, bezoekersonthaal, ...).
image (1)
image (2)
De werkposten zijn gescheiden door bridges die de ladekasten en de ICT-kabels middels een dubbele bodem integreren en bekleed zijn met akoestische panelen. Deze absorberen de geluiden afkomstig van de circulatieruimten.
image (3)
Sibelco koos resoluut voor transparantie. Vandaag hebben alle medewerkers een werkpost in open space en gedeelde ruimtes waarin ze zich kunnen terugtrekken wanneer hun activiteit van het moment daarom vraagt.
image (4)
image (5)
image (6)
image (7)
image (8)
image (9)
Voor de verlichting werden LED-toestellen gekozen omwille van hun beperkte thermische straling en gering energieverbruik.
image (10)
Alle werkposten werden op twee verdiepingen samengebracht, de resterende halve verdieping werd ingericht voor perifere functies (vergaderzalen, bezoekersonthaal, ...).

SIBELCO


ELKAAR MEER ZIEN OM BETER TE COMMUNICEREN

De groep Sibelco, één der oudste ondernemingen in België, besliste om het management dat voorheen over meerdere gebouwen verspreid was, te verenigen op één enkele site in Antwerpen. Door deze hergroepering werd niet alleen de organisatie van de werkposten grondig gewijzigd, maar vooral de wijze van interne samenwerking.

De wil om meerdere entiteiten onder eenzelfde dak onder te brengen kwam voort uit de vaststelling dat een groot deel van de medewerkers regelmatig diende te reizen. In de periodes die zij in het buitenland doorbrengen, kunnen zij niet – of weinig – de actualiteit van hun onderneming volgen of er aan deelnemen. Sibelco wenste de rangen te sluiten door hen dichter bij elkaar te brengen, dus ‘elkaar meer zien om beter te communiceren’. Er werden drie sites geanalyseerd. Uiteindelijk besliste Sibelco om zich te vestigen tegenover het Stadspark aan de Plantin en Moretuslei 1A in Antwerpen. De kantoren zijn er verspreid over drie niveaus (op de vijfde, de zesde en deels op de zevende verdieping) in een gebouw dat recent grondig werd gerenoveerd. De technische voorzieningen werden verplaatst en de vloeren terug dichtgemaakt. Bovendien werden de plateaus onderbroken door meerdere imposante kolommen.

Om de nieuwe lokalen aan haar specifieke noden aan te passen, schakelde Sibelco de firma Global in. Dit studiebureau is gespecialiseerd in het ontwerp en de inrichting van werkruimtes. Steven Valkeniers, Sales Manager bij Global, legt uit: “We vertrokken van een bestaande situatie met beperkingen, met als doel om deze technische beperkingen te integreren in het esthetische concept. Zo werden de oude liftschachten bijvoorbeeld hertekend tot een coffee corner en een copy corner. Voorts werden de kolommen op de plateaus bekleed en dienen zij vandaag als whiteboard”.

Op zoek naar gemoedelijkheid
De opdracht van Global hield meer in dan interieurarchitectuur: het werk had een directe impact op de organisatie van de teams en op de interne communicatie. Steven Valkeniers vervolgt: “Vroeger werkten de medewerkers van Sibelco in zeer grote gebouwen en waren ze verspreid over meerdere verdiepingen in individuele kantoren. Ze zagen elkaar dus nauwelijks”. De uitdaging van Global bestond er dus in om de natuurlijke interne contacten te bevorderen in een over twee verdiepingen verdeelde werkruimte. “We hebben een interne trap geplaatst om de drie verdiepingen met elkaar te verbinden en installeerden een unieke bar/coffee corner voor de drie niveaus samen. Dit is een plaats voor gemoedelijkheid en verpozing die de informele contacten bevordert”. Global stelde eveneens voor om alle werkposten op twee verdiepingen samen te brengen en de resterende halve verdieping te gebruiken voor perifere functies (vergaderzalen, bezoekersonthaal, ...). De toegang verloopt via de lift. Tenslotte werden voor niet-residente medewerkers nomadische bureaus geplaatst: “De break-out room op de zesde etage is voorzien van lounges waar de medewerkers zich in een ontspannen werkkader kunnen afzonderen en van bubbles, ideaal om te telefoneren zonder te storen of gestoord te worden”.

Een transparante en open organisatie
Door de samenwerking met Global koos Sibelco resoluut voor transparantie en openheid in de hiërarchische lijnen. Er geen voor de directiefuncties gereserveerde kantoren meer, noch gesloten deuren waar je moet aankloppen alvorens binnen te gaan, noch tunnels om van het ene naar het andere gebouw te gaan. Vandaag hebben alle medewerkers van Sibelco, van de managers tot de secretaressen, een werkpost in open space en gedeelde ruimtes waarin ze zich kunnen terugtrekken wanneer hun activiteit dat wenselijk maakt.

Door voor deze nieuwe wijze van samenwerken te kiezen, toont Sibelco haar wil om te anticiperen en verandering mogelijk te maken. Met de nieuwe kantoren wordt ook de natuurlijke evolutie van haar structuur verzekerd en kunnen nomadische functies op een perfect geïntegreerde wijze worden opgevangen.

Om deze ingrijpende evolutie in de mentaliteit te begeleiden, was er flink wat sensibiliseringswerk nodig. “Er was tijd nodig om de directie te overtuigen. We hebben hen mee op bezoek genomen naar andere kantoren om hen te laten kennismaken met de open spaces die wij voor andere ondernemingen hebben gerealiseerd. Deze bezoeken hebben hen overtuigd. Het geluidsniveau in de kantoren van Sibelco is vandaag optimaal, zowel in de open space als in de vergaderzalen en coffee corner”. In de marge van het project werd een werkgroep opgericht. Haar opdracht was (en is tot op heden) om de specifieke verzoeken en vragen van het personeel door te geven aan Global. Een speciale trainer heeft Sibelco begeleid tijdens de acclimatisatieperiode voor de nieuwe manier van werken.

Een klassieke maar dynamische stijl
Sibelco wou dat de stijl van de kantoorinrichting zowel klassiek als dynamisch oogde. “Wat het esthetische concept en de afwerking betreft, raden wij steeds oplossingen aan die rekening houden met het gebruik en de levensduur van de materialen. We trachten ook zoveel mogelijk het principe Cradle to Cradle® toe te passen (n.v.d.r.: 100% recycleerbare producten)” verklaart Philippe Bémont, Head of Project Management bij Global. “Daarvan getuigt bv. de keuze van het tapijt en de gipsplaten. Wij bieden al geruime tijd duurzame materialen aan. Aanvankelijk waren daar onvermijdelijke meerkosten aan verbonden maar tegenwoordig begint de markt
C2C-oplossingen aan te bieden aan prijzen die vergelijkbaar zijn met die van standaardproducten”.

De werkposten zijn gescheiden door bridges, die de ladekasten en de ICT-kabels middels een dubbele bodem integreren en die bekleed zijn met akoestische panelen. Deze absorberen de geluiden afkomstig van de circulatieruimten. Het gekozen vloertapijt (Torso van Desso) draagt eveneens bij tot het akoestische comfort van de ruimtes. Voor de verlichting werden LED-toestellen gekozen omwille van hun beperkte thermische straling en gering energieverbruik. Hun basis is geïntegreerd in het oppervlak van de bridge en bekleed met een bijzonder elegante afwerking.

Sibelco is vlak voor Kerstmis 2011 verhuisd. De contractuele deadlines werden ondanks de tegengekomen moeilijkheden gerespecteerd. Aangezien er geen ladderlift was, dienden sommige elementen (waaronder de geprefabriceerde metalen trap en de airconditioninggroep) langs de buitenkant binnengebracht te worden. Een kraan van 100 ton werd ingezet en het verkeer in de omgeving geblokkeerd... Het transport werd gehinderd door een drie weken aanhoudende stormwind. “Wat de trap betreft, was het halen van de deadline voor fabricage en levering een waar mirakel” herinnert zich Philippe Bémont. De sleutel tot het succes? “Wij zijn uitstekend omringd: we kiezen partners die weten wat naar behoren werken is, kwaliteit leveren, snel reageren en beschikbaar zijn in om het even welke periode van het jaar. Wij willen kunnen rekenen op ondernemingen maar zonder hen daarom dag en nacht te laten werken. We zijn ook realistisch op het vlak van prijzen en we stellen partnerships op lange termijn voor. Momenteel stellen we een charter op punt dat we aan onze partners zullen voorleggen en waarmee we ons wederzijds op diverse punten engageren. 

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


WORKPLACE DESIGN & BUILD


KLIMATISERENDE PLAFONDS


VERLAAGDE PLAFONDSDe werkposten zijn gescheiden door bridges die de ladekasten en de ICT-kabels middels een dubbele bodem integreren en bekleed zijn met akoestische panelen. Deze absorberen de geluiden afkomstig van de circulatieruimten.
Sibelco koos resoluut voor transparantie. Vandaag hebben alle medewerkers een werkpost in open space en gedeelde ruimtes waarin ze zich kunnen terugtrekken wanneer hun activiteit van het moment daarom vraagt.


Voor de verlichting werden LED-toestellen gekozen omwille van hun beperkte thermische straling en gering energieverbruik.
Last update: 16/10/2017 10:02:20