Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
image (1)
image (2)
image (3)
image (4)
image (5)
image (6)
image (7)
image (8)
image (9)

PWC


Gezelligheid troef in het atrium

Enkele maanden geleden verhuisden alle personeelsleden van PwC Luxemburg naar het Crystal Park. Dit gloednieuwe vastgoedpareltje in Luxemburg is voor de 2.450 medewerkers veel meer dan alleen maar een nieuwe werkplek: het gebouw is heel leefbaar en gezellig, met een lichtrijk atrium van 1.000 m2, en moet op dagelijkse basis een meerwaarde bieden voor de klanten en medewerkers van de Big Four in het Groothertogdom Luxemburg.

Achttien maanden duurden de werken voordat de 2.450 medewerkers van PwC Luxemburg hun intrek konden nemen in het nieuwe kantoor in de Rue Gerhard Mercator in de Ban de Gasperich. De bouw is vlot verlopen, doordat er weinig vertraging geduld werd. Maar eigenlijk speelde de bedrijfstop in 2005 al met het idee om te verhuizen. We hadden een gesprek met Patrice Waltzing, Partner, Corporate Services Leader en bezieler van het project: "In 2005 hadden we net de kaap van de 1.000 medewerkers bereikt en de groeiperspectieven deden ons vermoeden dat we snel aan 1.300 zouden zitten. Volgens onze ramingen zouden we 2.500 medewerkers hebben tegen 2020. We zaten er een beetje naast" glimlacht Patrice Waltzing, "want dat cijfer halen we binnenkort al, met maar liefst vijf jaar voorsprong op de voorspellingen!".
Het kernidee was om alle medewerkers van het bedrijf te verenigen onder hetzelfde dak volgens een ‘One Firm’-concept en op die manier het gevoel van verbondenheid tussen alle bedrijfsmedewerkers te versterken. Door plaatsgebrek werkte het personeel verdeeld over drie huurgebouwen in Luxemburg-Stad. Het resultaat ? Een ruimte van 30.000 m² met veel lichtinval, of 5.000 m² meer dan de oppervlakte waarover de medewerkers van PwC tot dan toe beschikten. Het gebouw, waarvan het ontwerp gebaseerd is op een chromosoom vorm, telt vijf verdiepingen. De benedenverdieping bestaat uit een groot, lichtrijk atrium, eetgelegenheden, de PwC Academy, de onthaalruimte voor de klanten, de conciërge en verschillende vergaderzalen. Op de twee ondergrondse verdiepingen vinden we een auditorium, een fitnessruimte en parkeerplaatsen die verdeeld zijn over de twee plateaus. Op de vier bovenverdiepingen bevinden zich de werkplekken: kantoren en open spaces.

Het atrium, een echt plein in het PwC-dorp
PwC is de zesde grootste private werkgever van het land en vervult in meerdere opzichten een voortrekkersrol. De nieuwe zetel van het bedrijf, die zowel qua toegepaste technologieën als qua ontwerp van de werkruimte vernieuwend is, staat helemaal in het teken van innovatie en gezelligheid. Het kernidee was om de werkomgeving te herdefiniëren. De gemeenschappelijke ruimten zijn dan ook allen multifunctioneel ingericht. Het atrium dat 1.000 m² telt, vormt het hart van het nieuwe gebouw. Net als een dorpsplein is het een plaats voor communicatie en uitwisseling tussen de medewerkers. Er werd ook gedacht aan hun welzijn op het werk, met onder meer een fitnessruimte, een bar, een bedrijfsrestaurant en een hypermodern auditorium met bijna 200 zitplaatsen voor de opleidingen van de werknemers en de klanten van het bedrijf.
De bezorgdheid om de veiligheid en het vertrouwen was aanleiding om de stroom van klanten en medewerkers anders te bekijken. Op het gelijkvloers en het niveau -1 kunnen klanten ontvangen worden, terwijl alle overige verdiepingen uitsluitend voorbehouden zijn aan de eigen PwC-personeelsleden. De achterliggende gedachte was om de gebruiksvriendelijkheid voor allen op de benedenverdieping een boost te geven en tevens een maximale beveiliging te verzekeren op de verdiepingen. Het dominerende horizontale verkeer wordt mogelijk gemaakt via loopbruggen, terwijl het verticale verkeer via trappen en liften verloopt en tevens het teamwerk moet stimuleren. Tijdens hun verplaatsingen naar een hogere of lagere verdieping komen de meeste werknemers 50% van alle bedrijfsmedewerkers tegen.
"Voor de interieurinrichting hebben we veel samengewerkt met het Luxemburgse ontwerpbureau Moreno, vooral voor de coffee corners, de grote bar in het atrium, het restaurant, de receptieruimte en de PwC Academy. Het resultaat mag er zijn" klinkt het tevreden bij Patrice Waltzing. "Voor de kantoren en werkruimten hebben we de keuze intern gemaakt, gevolgd door het uitschrijven van een aanbesteding. TDS Office Design kreeg uiteindelijk de opdracht toegewezen met een voorstel dat op maat uitgewerkt was voor ons. TDS heeft onze behoeften het best begrepen en ze esthetisch helemaal tot onze grote voldoening vertaald". De moduleerbare werkruimten zijn gericht op flexibiliteit en efficiëntie. Het Crystal Park combineert dan ook avant-gardistische architectuur, innovatie en gezelligheid aan de rand van een 16.000 m² groot park. In het park, dat een groen amfitheater omvat, kunnen 400 personen genieten van hun lunchpauze in de buitenlucht of gewoon even ontspannen.

Office Hoteling als weerhouden optie
Om de medewerkers te begeleiden in hun zoektocht naar interne mobiliteit binnen het Crystal Park, heeft het bedrijf een reservatiesysteem voor de werkplekken en vergaderzalen uitgerold dat gebaseerd is op het 'Office Hoteling'-principe. Met een bedrijfsapplicatie kunnen de werknemers via hun smartphone die PwC ter beschikking stelt een werkplek reserveren in functie tot de uit te voeren taak - bijvoorbeeld in de buurt van een collega met wie ze voor die opdracht samenwerken of van hun manager - maar ze kunnen evenzeer de QR-code van elke werkplek of vergaderzaal ‘flashen’ om onmiddellijk te weten of deze beschikbaar is, dan wel wanneer ze beschikbaar zal zijn. Vervolgens kan de ruimte gereserveerd worden. In dezelfde optiek heeft PwC Luxemburg ook gekozen voor een mobiele printoplossing (zoals Follow-me Printing), zodat de werknemers hun documenten met gelijk welke printer in het bedrijf kunnen afdrukken. Afdrukken verloopt via het beveiligde netwerk van het bedrijf. Om de afgedrukte documenten te verkrijgen, volstaat het dat de medewerker zijn badge voor om het even welke printer binnen het gebouw houdt, waarna deze uitstromen voor de badgehouder. Hierdoor wordt de vertrouwelijkheid, een essentieel aspect binnen PwC, nog meer versterkt.

Change Management
Patrice Waltzing, PwC Partner en gelast met het project, benadrukt de noodzaak van een aangepaste begeleiding voor de verandering: "Met onze verhuizing naar het Crystal Park hebben we resoluut gekozen voor een culturele en technologische verandering met het oog op een grotere synergie en transversaliteit" legt de PwC Partner en projectleider uit. "Want het moeilijkste aan zo'n groot verhuisproject als dit is niet zozeer de keuze voor een bepaalde technologie of organisatiewijze, maar wel dat er rekening gehouden moet worden met de emoties en de gevoeligheden van elk van de medewerkers. Er moet samengewerkt worden met de mannen en vrouwen die PwC vormen. Daarom hebben we al onze medewerkers betrokken bij dit project. We hebben in 2012 een grote interne communicatiecampagne gelanceerd, waarmee elke maand een specifiek onderwerp werd aangekaart via ons interne informatieplatform PiwiC, zodat het personeel vertrouwd kon raken met het project". Energiebeheer als uitstalraam
Als leefruimte houdt het Crystal Park rekening met alle milieuoverwegingen. PwC Luxemburg heeft van zijn waarden op het vlak van energiebeheer een echt uitstalraam gemaakt. Door de dubbele buitenwand van glas en hout kan de warmteoverdracht geregeld worden en door de natuurlijke lichtinval blijft het energieverbruik voor verlichting beperkt, want de werkplekken staan zoveel mogelijk in het daglicht. De energiezuinige kunstverlichting kan bovendien gedimd worden en wordt aangestuurd door een netwerk van aanwezigheidsdetectoren. Diverse systemen monitoren op dagelijkse basis het afvalbeheer evenals het water- en energieverbruik. Wat het Crystal Park zo bijzonder maakt, is dat een van de data centers van het bedrijf er is ondergebracht en de hier vrijgegeven warmte opgevangen wordt voor het verwarmen van het gebouw. De warmterecuperatie uit het data center volstaat voor een derde van de totale energiebehoefte voor verwarming. Als bewijs voor de doeltreffendheid van de ingevoerde milieumaatregelen scoorde het Crystal Park een BREEAM ‘Excellent’-certificaat.

Multimodale organisatie van de mobiliteit
"Dankzij de energieprestaties en de algemene ergonomie van het gebouw halen we een van de beste ratio's op de markt op het gebied van vastgoedkosten per werknemer" aldus Patrice Waltzing. "Om onze milieuverbintenis na te komen, heeft PwC Luxemburg een innovatieve interne oplossing voor multimodaal vervoer ingevoerd, met platforms voor carpooling en carsharing die de voorbije vier jaar ontwikkeld en uitgetest werden. We moedigen ook verplaatsingen met het openbaar vervoer aan. Al onze werknemers hebben een JobKaart* en we komen voor 50% tegemoet in de jaarlijkse kosten voor hun M-Pass**" verduidelijkt Patrice Waltzing. "We beschikken ook over een wagenpark van tien voertuigen die we via ons platform FlexiCar in samenwerking met Avis ter beschikking stellen voor specifieke gelegenheden. Steeds meer werknemers zien af van een bedrijfswagen in hun loonpakket en geven de voorkeur aan het openbaar vervoer. Maar voor specifieke opdrachten hebben zij soms een wagen nodig, voor één avond of een weekend. FlexiCar voorziet in die behoefte aan optimalisering van hun mobiliteit".
Maar gezien het alsmaar drukkere verkeer in het Groothertogdom Luxemburg geeft Patrice Waltzing toe dat PwC er momenteel over nadenkt om satellietkantoren op te richten aan de Belgische en Franse grens: kleine, gedecentraliseerde locaties waar de medewerkers uit de grensgebieden kunnen werken. "Telewerken en de invoering van gespreide werkuren zijn ook oplossingen die we aan het bestuderen zijn" gaat hij verder. "De bedoeling is om de tijd en energie van onze medewerkers te optimaliseren, om te vermijden dat ze onnodig vast moeten staan in de file".
Uiteindelijk toont het Crystal Park zich als een project dat met meesterhand geleid werd en waarbij niets aan het toeval werd overgelaten. Alles werd zodanig uitgedacht om de meerwaarde te verbeteren die de medewerkers van PwC bieden aan een van nature veeleisende klantengroep. Een prachtige realisatie.

De uitdaging van de Ban de Gasperich
PwC is zowat het eerste bedrijf dat zijn intrek neemt in de Ban de Gasperich, wat een belangrijke economische en residentiële cluster moet worden, met restaurants, winkels, een grootwarenhuis, kantoren, woningen, enz. Voor PwC is Ban de Gasperich een optimale keuze in functie tot de toegankelijkheid, het woningaanbod en uiteraard ook de huurprijs die voordeliger uitvalt dan op andere locaties zoals bv. het stadcentrum of de Kirchberg. Een ideale omgeving voor de PwC-medewerkers.
Patrice Waltzing, commentarieert de keuze van de locatie als volgt: "We hebben verschillende mogelijke locaties bestudeerd, waarbij we rekening hielden met onze eigen situatie. Ons personeelsbestand bestaat voor 65% uit grensbewoners en de parkeer- en mobiliteitsproblemen zijn nu eenmaal elementen die we absoluut niet kunnen negeren. Uiteindelijk hebben we ervoor gekozen om in Luxemburg-Stad te blijven, in de directe nabijheid van onze klanten, die voor het grootste deel in de hoofdstad gevestigd zijn. De nabijheid van de autosnelweg was een belangrijke factor, zodat onze medewerkers tijd kunnen winnen om naar het werk te rijden, maar we hebben ook aandacht voor andere oplossingen om de tijd die verloren gaat door verplaatsingen te beperken. De bestaande of verwachte infrastructuur, zoals een nieuw treinstation in Howald, een P+R parking en een uitbreiding van het openbaar vervoersaanbod, waaraan de tram mogelijke toegevoegd kan worden, woog eveneens door”.
Voor de bouw van Crystal Park heeft PwC een offerteaanvraag uitgestuurd die leidde tot de keuze van Promobe, de belangrijkste projectontwikkelaar voor Ban de Gasperich. Het ontwerp voor het gebouw is het werk van architectenbureau P.ARC. Na de ontwikkeling werd Crystal Park opgenomen in de portefeuille van AG Real Estate. PwC huurt 30.000 m² van het Crystal Park via een huurovereenkomst van 9 – 12 jaar. Het ontwerp van het gebouw is een gelukkig compromis tussen enerzijds de verwachtingen van PwC op basis van hun interne organisatie, gesteund op hun productlijnen en diensten, en anderzijds de noodzaak om te voorzien in de mogelijkheid tot herbestemming van het gebouw, eigen aan het statuut van huurder. Desondanks heeft PwC Luxemburg bijna 18 miljoen euro geïnvesteerd in de inrichting en uitrusting van hun nieuwe hoofdkwartier.
PwC Luxemburg is de grootste leverancier van professionele diensten in Luxemburg. PwC stelt bijna 2.500 mensen tewerk die afkomstig zijn uit 57 verschillende landen. PwC Luxemburg verleent diensten op het gebied van audit, fiscaliteit en consultancy, zoals onder meer advies in management, transacties, financiering en met betrekking tot reglementaire aspecten. Het bedrijf verleent deze diensten aan een zeer gevarieerd cliënteel, gaande van lokale ondernemers en KMO's tot grote multinationals die actief zijn in Luxemburg en in de Grote Regio. (i) www.pwc.com/lu  Last update: 16/10/2017 09:55:43