Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
image (1)
image (2)
image (3)
image (4)
image (5)
image (6)
image (7)
image (8)
image (9)
Elly Swaelens, project manager binnen het departement HR, AXA Belgium Voor AXA Smart Office’ diende zoveel factoren diende rekening te worden gehouden, zoals het digitaliseringsproces, de connectiviteit van alle medewerkers, de verloning...
image (10)

AXA MARNIX


Een unieke kans om te veranderen voluit aangrijpenHet project voor de invoer van het ‘nieuwe werken’ bij AXA Belgium ontkiemde in 2012. Gezien het grote aantal betrokken medewerkers – 4.100 – en de evidentie dat het voor AXA Belgium vooral om een cultuuromslag gaat, lag het voor de hand dat dit project een vrij lange looptijd zou krijgen. 2017 is de einddatum en momenteel genieten al meer dan 1300 medewerkers dagelijks van wat AXA Smart Office hen te bieden heeft.

Bij AXA Belgium lopen twee bewegingen naast elkaar: een intrek naar en een wegtrekken uit Brussel. Dat het fileprobleem zowat dagelijks aangroeit en MVO niet meer weg te denken is uit een onderneming met deze schaalgrootte, beïnvloedt vanzelfsprekend een project dat een werkzame en toekomstgerichte visie op een nieuwe werkomgeving nastreeft. Elly Swalens, project manager binnen het departement HR: “De wereld verandert snel en ook wij veranderen. Een aantal huurcontracten van door AXA betrokken gebouwen lopen af. Dit is een unieke kans om veranderingen door te voeren, een kans die we absoluut met beide handen moesten grijpen!”.
En zoals altijd en overal moest er ook bij AXA Belgium bespaard worden, maar dat gegeven op zich kon nooit de motor zijn voor een veranderingsproject dat scoort op lange termijn. De weg naar het ‘AXA Smart Office’ voorzag dan ook in vele trajecten, omdat er met zoveel factoren diende rekening te worden gehouden, zoals het digitaliseringsproces, de connectiviteit van alle medewerkers, de verloning, de interne cultuur en niet het minst de mobiliteit. Liefst 3.000 medewerkers komen immers vanuit alle hoeken van het land naar Brussel.

Strategische visie op een verre toekomst

Elly Swalens: “We stelden een projectteam AXA 2020 – 2025 samen, want het was de bedoeling een strategische visie te ontwikkelen in de verre toekomst. Dat moest vooreerst in de grootste discretie en geheimhouding gebeuren”.
Na een half jaar lagen drie hoofdobjectieven op tafel: AXA wil een aantrekkelijke, toegankelijke en flexibele werkgever zijn voor alle medewerkers, mensen die steeds meer diversiteit vertonen. Bij AXA Belgium werken vandaag 4 generaties samen. De gemiddelde leeftijd bedraagt 47 jaar en de gemiddelde anciënniteit haalt een respectabele 22 jaar.
Een bedrijfscultuur verder bouwend op vertrouwen en toewijding werd net zo belangrijk geacht als het aangaan van de uitdaging een moderne, digitale en collectieve werkomgeving te creëren. Tijd- en plaatsonafhankelijk werken waren inherent aan de beoogde verandering. “Telewerken moest voor iedereen gefaciliteerd worden, met uitzondering van die functies waar dat echt niet kan, zoals het onthaal, dat we heel bewust menselijk willen houden” commentarieert Elly Swalens. “Anderzijds mocht telewerken ook geen verplichting zijn. AXA Smart Office zou gaan over bricks, bytes en behaviour. Vooral dat laatste krijgt zowat 80% van onze aandacht!”.
Dat het AXA Smart Office een onherroepelijk einde maakt aan het individueel kantoor kreeg de volle steun van de directie.

Gefaseerde uitrol tot 2017

AXA Belgium opteerde voor een geïntegreerde aanpak en installeert directie per directie en dus niet gebouw per gebouw, wat het voor facility management zeker niet gemakkelijker maakt. Jaarlijks stappen ongeveer 1200 medewerkers over naar het nieuwe werken, alias het AXA Smart Office.
Om het nieuwe werken te faciliteren is het essentieel om iedereen altijd en overal met alle andere medewerkers veilig te kunnen connecteren. Met de HR-dienst heeft AXA Belgium een policy opgesteld voor BYOD (Bring Your Own Device) wat bijkomende beveiligingsmaatregelen vereist.
Alle medewerkers beschikken over een laptop, Office 365 als universeel softwarepakket voor mobiel werken, een softphone voor VoIP telefonie en Skype for business om televergaderen met collega’s en teams vlot te laten verlopen.
De vergaderzalen zijn uitgerust met nog meer gesofisticeerde technologie als volgcamera’s, zodat altijd de zaal met de meest geschikte technologie kan worden gereserveerd voor een bepaalde meeting. Er is ook een ‘dynamic room’ voor snelle vergaderingen en brainstormsessies.

Flex-werken is de basis voor het AXA Smart Office

Er werd rekening gehouden met gemiddeld 70% bezetting. Iedereen zoekt steeds de werkplek op die best past bij de activiteit van dat ogenblik. Het project omvat ook de evolutie naar papierloos werken. De kastruimte per medewerker is beperkt tot slechts 1m. Het digitaliseringsproces en daarmee gepaard gaand uitdunnen van de papieren archieven loopt overigens al langere tijd bij AXA Belgium.
Verleden jaar werd het Marnix-gebouw aan de Troonlaan in 120 dagen gebruiksklaar gemaakt voor de inhuizing van 1.000 AXA-medewerkers. Dat laatste gebeurde in 2 weken, telkens per 500 collega’s. Elly Swalens: “De eerste dagen kwam iedereen te vroeg op het werk, bang om geen beschikbare werkplek te vinden”.
De indeling van de betrokken verdiepingen is gestandaardiseerd. Elke verdieping heeft een ‘hart’ nabij de inkom, wat bedoeld is om de overgang tussen buiten en binnen te maken, maar ook veelvuldig als ontmoetingsplek dienst doet. De vergaderzalen met verschillende capaciteit zijn rond dit centrum ingericht. Centraal op het vloeroppervlak vinden we bubbels en het verst van de ingang gelegen zijn de concentratiewerkplekken uitgezet.

Verandering voor iedereen

Het aspect ‘behaviour’ kreeg voor AXA Belgium topprioriteit binnen het totale veranderingsproces dat zal afgesloten zijn na de volledige uitrol van het AXA Smart Office, midden 2017. Elly Swalens: “Controle op aanwezigheid maakt plaats voor resultaat gericht werken en dat is een hele verandering voor de volledige hiërarchie binnen de medewerkers. Het management moet vertrouwen schenken aan de medewerkers, ze durven loslaten, maar ze daarvoor ook gericht coachen. De medewerkers op hun beurt moeten het vertrouwen van het management verdienen, meer autonoom werken en zelforganisatie aan de dag leggen. Dat is een grote stap!”. Thuiswerken en televergaderen worden volop opgenomen en aangemoedigd voor zover de klant altijd centraal blijft staan en het goed functioneren van de groep niet ondermijnd wordt door individuele keuzes. “In principe krijgt iedereen de eigen regie over zijn werkweek in handen” vat Elly Swalens samen.
Een interne enquête brengt aan het licht dat 48% van de medewerkers vindt dat de work/life-balans er op vooruit gaat. Slechts 6% ervaart het omgekeerde. Elly Swalens: “Dat is een belangrijk aandachtspunt voor ons. Sommige medewerkers moeten begeleid worden om te kunnen de-connecteren in een wereld waarin je 24/24u en 7/7 dagen verbonden kan zijn met je werk”.
Liefst 70% ervaart het werken in de nieuwe werksfeer beter dan verwacht en 72% van de medewerkers ziet AXA nu als een veel attractievere werkgever. Tenslotte voelt 76% zich ambassadeur en beveelt anderen warm aan om ook over te stappen naar deze nieuwe vorm van werken en samenwerken.

Het mooiste compliment dat Elly Swalens en haar projectteam kunnen krijgen is allicht dat de geboekte resultaten nu ook de collega’s in Frankrijk stimuleren om de overstap te maken naar co-creatief samenwerken. Het Belgische projectteam zal zelfs betrokken zijn bij de uitrol in Frankrijk.

Eduard Coddé
foto's: Marc Detiffe

 

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


WORKPLACE DESIGN & BUILD


TOEGANGSCONTROLE


RENOVATIE EN BINNENAFWERKING

Vidéos


The video showis the New Ways of Working at AXA. Colliers International Belgium accompanied Axa during the whole project.

 

Elly Swaelens, project manager binnen het departement HR, AXA Belgium Voor AXA Smart Office’ diende zoveel factoren diende rekening te worden gehouden, zoals het digitaliseringsproces, de connectiviteit van alle medewerkers, de verloning...
Een zogenoemd dynamic room voor snelle vergaderingen en brainstormsessies.
Elke verdieping heeft een ‘hart’ nabij de inkom. De vergaderzalen met verschillende capaciteit zijn rond dit centrum ingericht. Centraal op het vloeroppervlak zijn ook bubbels & het verst van de ingang gelegen zijn de concentratiewerkplekken uitgezet
Alle werkplekken zijn voorzien van elektrische hoogteregeling voor het werkblad en ergonomische kantoorstoelen.
Last update: 16/10/2017 09:59:17