Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
De grote, kille inkomhal werd veranderd in een ruimte die iedereen kan gebruiken. Deze hal is nu het kloppend hart van het gebouw en stuurt het verkeer en de communicatie in het gebouw.
image (1)
image (2)
AZG wenste een moderner open space kantoor, geen conventionele open space.
image (3)
image (4)
De keuze van de materialen, de kleuren... alles werd in het werk gesteld om de mensen zo veel mogelijk te laten 'thuis' voelen.
image (5)
De hal is nu het kloppend hart van het gebouw en stuurt het verkeer en de communicatie in het gebouw.
image (6)
image (7)
image (8)
De grote, kille inkomhal werd veranderd in een ruimte die iedereen kan gebruiken. Deze hal is nu het kloppend hart van het gebouw en stuurt het verkeer en de communicatie in het gebouw.

MSF


Een eigen identiteit uitstralen via het design

Er werken zo'n driehonderd mensen op de hoofdzetel van Artsen Zonder Grenzen (AZG) in Brussel. Het gebouw mag dan wel regelmatig in beeld komen op televisie, het gebeurt niet elke dag dat we ook eens een kijkje achter de schermen mogen nemen. Facility & Property Manager Roland Raaijmakers vertelde ons meer over de filosofie achter de nieuwe hoofdzetel in Brussel.

Aangezien het vorige gebouw in Jette te klein werd, is AZG op zoek gegaan naar een nieuw gebouw dat aan de huidige behoeften kon beantwoorden. Dit gebouw in Elsene bleek aan alle eisen te voldoen. AZG maakte een grondige analyse van de personeelsbehoeften door diepgaande gesprekken te voeren met zijn personeelsleden. AZG heeft geen typisch kantoorpersoneel en moest bijgevolg rekening houden met heel specifieke behoeften. De niet-gouvernementele organisatie heeft duidelijk een heel eigen identiteit.

AZG koos CBRE als partner voor de inrichting van het nieuwe kantoorgebouw. Het projectbeheer verliep in zeer nauwe samenwerking. Ook dan werd eerst en vooral een analyse uitgevoerd. Hoe ging AZG het gebouw gebruiken? Welke afdelingen werken nauw samen en moeten bijgevolg dicht bij elkaar liggen? Heel wat vragen lagen op tafel. Het projectteam van AZG en CBRE sprak met vertegenwoordigers van elke afdeling en met de directeurs. Daarna werden het ontwerp vastgelegd en de grondplannen uitgetekend. Er waren drie essentiële stappen: ontwerp, grondplannen en bijzonderheden. Nadien konden de uiteindelijke werken van start gaan. Het nam allemaal wat tijd in beslag, maar het was de moeite waard. De keuze van de materialen, de kleuren... alles werd in het werk gesteld om zo veel mogelijk 'thuisgevoel' op te roepen voor de mensen.

Welke functie heeft dit gebouw binnen AZG?
“Het is een van de operationele centra van de organisatie. We hebben kantoren in verschillende landen. Sommige houden zich vooral bezig met geldinzameling en rekrutering en spelen uiteraard een cruciale rol in de ondersteuning van de organisatie. De grotere kantoren, zoals dit hier in Brussel, staan ook in voor onze activiteiten. Vele van onze wereldwijde projecten worden van hier uit beheerd. We weten heel goed waar onze hulp mogelijk nodig is. In Nepal bijvoorbeeld, dat getroffen werd door een zware aardbeving, hadden we al vele contacten gelegd, zelfs op ministerieel niveau, zodat we sneller konden handelen. We kennen de situatie in de landen en soms hebben we al mensen ter plaatse met het nodige materiaal om te kunnen helpen. We staan klaar in geval van nood. Het gebouw moest ook de typische identiteit van AZG meekrijgen. Elke dag komen er mensen naar het gebouw voor een opleiding, debriefing, enz. Er moet een link zijn, een gevoel van samenhorigheid tussen de medewerkers die wereldwijd onze projecten uitvoeren en die op het hoofdkantoor”.

Is dit gebouw een 'New Way of Working'-initiatief?
“Niet echt. Het ging voor ons vooral om de werkomgeving. Ongeveer twintig jaar geleden namen we onze intrek in ons vorige gebouw in Jette. We waren toen met een honderdtal mensen. Het gebouw had een klassieke indeling met afgesloten kantoortjes en werd na verloop van tijd gewoonweg te klein voor ons. Sommige medewerkers moesten zelfs aan een bureau werken in de gang... Onze keuze voor dit gebouw en deze indeling was dus gebaseerd op een reële probleemstelling en op het feit dat we in een moderner open space kantoor wilden werken, niet in een conventionele open space. In dit gebouw zijn er veel leuke vergaderzalen met zeer uiteenlopende grootte, inclusief hele kleine. In Jette hadden we er negentien, hier een veertigtal. In die ruimten kunnen onze medewerkers samenkomen en in kleine of grotere groepen werken als dat nodig is. Dat was heel belangrijk voor ons, want wij werken over de hele wereld. Vele van onze medewerkers moeten vaak telefoneren en we hadden dus ruimten nodig waar ze dat kunnen doen, in combinatie met een open space indeling. We organiseren ook veel opleidingen. Onze organisatie heeft veel verschillende vaardigheden en beroepen nodig. Het is dus niet bepaald een 'New Way of Working'-concept, maar een werkomgeving die goed is afgestemd op onze medewerkers en bezoekers. Wel hebben we besloten om het gebouw anders te gebruiken. En in dat opzicht heeft het iets gemeen met de ‘New Way of Working’. De taken worden niet langer alleen maar achter een bureau uitgevoerd. Het hele gebouw is beschikbaar en biedt vele verschillende soorten werkomgevingen. Er zijn nog altijd een deel klassieke werkplekken in open space opstelling binnen ons gebouw, bijvoorbeeld op de afdeling Financiën, waar de medewerkers niet moeten rondlopen en waar databescherming cruciaal is”.

Wat is er nog in het gebouw behalve vergaderzalen?
“We hebben lounges waar mensen informeel kunnen samenkomen en andere ruimten die meer gericht zijn op ontspanning dan enkel en alleen op werken. Er zijn zelfs enkele hangmatten waar de mensen in kunnen gaan liggen om bijvoorbeeld een verslag te lezen. We hebben onze medewerkers ervan moeten overtuigen dat dit een goed idee was, dat men niet van hen zou denken dat ze gewoon maar aan het rusten waren... Zoiets vraagt een echte verandering van mentaliteit. Er zijn ook grote zitzakken. We hebben dus zowel heel informele als heel formele ruimten. Er zijn enkele open vergaderzalen, waar veel mensen rond je staan, maar ook gesloten vergaderzalen. Kortom, een heel gevarieerde kantoorinrichting”.

Hebben jullie je werkmethoden vernieuwd?
“Een van onze innoverende werkmethoden is de 'Infoflash' op maandagmorgen. Op informele wijze wisselen we informatie uit in een soort van tribune, zoals bij een voetbalveld. We briefen collega's van andere afdelingen over wat er de komende week staat te gebeuren. Dat kan van alles zijn. De mensen zitten neer of staan recht op de 'tribune'. Het vergroot de interactie. We houden ook veel videoconferenties, aangezien wij het operationele centrum zijn voor andere kantoren, bijvoorbeeld in Rome en Zuid-Afrika. Zo kunnen zij ook deelnemen aan onze gesprekken”.

Zijn de medewerkers enthousiast over al die veranderingen?
“In sommige gevallen wel, in andere uiteraard niet. Ze stonden ietwat sceptisch tegenover hun nieuwe werkomgeving. Maar het nieuwe gebouw komt perfect tegemoet aan onze behoeften. En ik ben er zeker van dat het personeel zich hier nu thuis voelt. Sommige zaken liggen nog altijd iets gevoeliger, zoals het feit dat de ramen niet open kunnen bijvoorbeeld. Werken terwijl anderen je kunnen horen... We proberen de nieuwe werkomgeving uiteraard continu verder te verbeteren”.

Zijn jullie hier in Brussel een pionier voor andere AZG-gebouwen?
“Niet echt, maar andere kantoren zoals dat van New York zijn geïnteresseerd in wat we gedaan hebben en komen graag een kijkje nemen. Iedereen die van andere AZG-gebouwen naar Brussel komt, soms ook Facility Managers en Project Managers, is natuurlijk erg enthousiast wanneer ze het gebouw zien. Ze vertrekken hier steeds met een vracht aan inspiratie. Ze zullen ons misschien niet imiteren wanneer ze van gebouw of indeling veranderen, maar ze zullen verder bouwen op onze ervaring. Het is gewoon niet mogelijk om een exacte kopie van een gebouw te maken. Je moet rekening houden met het individuele DNA van elke situatie”.  

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


WORKPLACE DESIGN & BUILDAZG wenste een moderner open space kantoor, geen conventionele open space.


De keuze van de materialen, de kleuren... alles werd in het werk gesteld om de mensen zo veel mogelijk te laten 'thuis' voelen.
De hal is nu het kloppend hart van het gebouw en stuurt het verkeer en de communicatie in het gebouw.
Last update: 16/10/2017 09:54:02