Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
De waterpartij aan de buitenzijde van het gebouw laat de gevel mooi spiegelen en geleidt de bezoekers naar de hoofdingang van het gebouw. Foto Marc Detiffe
image (1)
Guy Eeckhout, Facility & Maintenance Manager Barco en Bruno Poelman, architect en projectverantwoordelijke bij Jaspers-Eyers Architects : les principaux représentants du Bouwteam Foto Marc Detiffe
image (2)
Uitstraling naar de klanten, het aantrekken van nieuw talent – ook internationaal – en het aanhalen van de relationele banden met de klanten, zaten verweven in de doelstellingen voor de nieuwbouw.Foto Philippe Van Gelooven
image (3)
Foto Philippe Van Gelooven/ Het ‘meeting deck’ waar alle vergaderfaciliteiten geconcentreerd zijn zodat ze anderen niet storen. Foto Klaas Verdru
image (4)
De werkplekinrichting ondersteunt de beoogde mobiliteit binnen het gebouw. Op ergonomisch vlak is er een manuele hoogteregeling van het werkblad voorzien. Foto Marc Detiffe
image (5)
Foto Marc Detiffe
image (6)
Een groene zone rondom het gebouw maakt de werksfeer nog aangenamer. Foto Marc Detiffe
image (7)
Het ‘quarter deck’ met voorzieningen voor opleiding en werkplekken voor de administratie. Foto Marc Detiffe
image (8)
De inrichting van het bedrijfsrestaurant is als actieve en multifunctionele ruimte opgevat, zodat elk zitje ook een werkplek kan zijn. Foto Marc Detiffe
De waterpartij aan de buitenzijde van het gebouw laat de gevel mooi spiegelen en geleidt de bezoekers naar de hoofdingang van het gebouw. Foto Marc Detiffe

BARCO CAMPUS


Harmonische cocktail van creativiteit, efficiëntie en belevingswaardeEr verlopen een aantal jaren tussen het ontkiemen van een bouwproject en de uiteindelijke oplevering, waardoor het risico bestaat dat het eindresultaat niet langer 100% beantwoordt aan de status van de gebruikers op het ogenblik van voltooiing. Dat risico werd door Barco geminimaliseerd door al in een pril stadium resoluut te kiezen voor een hechte samenwerking in bouwteamverband, met groot wederzijds respect en een diepgeworteld engagement tot optimalisatie, tot het laatste uur voor ingebruikname!

Nadat het programma voor de nieuwbouw gedefinieerd was, werd meteen een bouwteam samengesteld. Als bouwheer stapte Barco af van het gebruikelijke lastenboek en legde kwaliteitseisen op voor elk onderdeel van het project. Heel veel keuzes werden in een zeer vroeg stadium gemaakt, waardoor ook al heel vlug een nauwkeurige prijsberekening voorlag.
“Als opdrachtgever hadden we een zeer grote inbreng in het bouwteam” getuigt Guy Eeckhout, Facility & Maintenance Manager. “We stuurden mee het ontwerp, konden snel de nodige aanpassingen doorvoeren en het aspect onderhoud en gebruik kreeg alle aandacht”.
In een klassieke situatie neemt de architect de leiding. Binnen een bouwteam vecht de architect voor zijn ontwerp, voor de creatieve waarden; de aannemer wil het budget drukken; kortom elk facet wint erbij. Een ander cruciaal voordeel van een bouwteam is dat er flexibel kan worden ingespeeld op wijzigende behoeften tijdens het bouwproces. En dat was hier geen overbodige luxe, want als bedrijf maakte Barco de voorbije jaren een belangrijke evolutie door, met o.a. de verkoop van een afdeling.

‘The Circle’
Uitstraling naar de klanten, het aantrekken van nieuw talent – ook internationaal – en het aanhalen van de relationele banden met de klanten, zaten verweven in de doelstellingen voor de nieuwbouw.
Vanuit de door Barco opgestelde kwaliteitseisen werden door vijf architectenbureaus ontwerpvoorstellen en prijsvoorstellingen ingediend. Jaspers-Eyers Architects nam zelfs de moeite om twee voorstellen in te dienen: één conform aan de Barco kwaliteitseisen en een tweede met extra’s voor het bedrijf, wat ook resulteerde in de opdracht.
“De cirkelvorm van het gebouw staat in de eerste plaats voor neutraliteit en gelijkheid voor alle mensen, bezoekers, medewerkers, klanten…” licht John Eyers, architect-vennoot bij Jaspers-Eyers Architects toe. “Ook de beleving van de ruimte ademt neutraliteit; niemand wordt in een hoek gezet. Zowel vorm als aankleding stimuleren ontmoetingen tussen mensen, het leggen van contacten en brengen beweging in het geheel”.

Architecturale creativiteit en functionele meerwaarde
De waterpartij aan de buitenzijde van het gebouw laat de gevel mooi spiegelen en geleidt de bezoekers naar de hoofdingang van het gebouw. Verder fungeert ze als buffer voor de regenwateropvang op het terrein en wordt ingezet voor het bevochtigen van de koelers. Het doortrekken van de waterpartij van buiten naar binnen resulteert niet alleen in een geslaagd optisch effect, het verzekert tevens een elegante scheiding tussen de inkom en het restaurant. De waterpartij binnen het gebouw helpt ook om de luchtvochtigheid op peil te houden.
De vloeiende lijnen aan de buitenzijde keren ook binnen terug en vermijden een koele klinische ziekenhuissfeer. Houten accenten brengen extra warmte in het beeld.

Gevoelig voor TCO
Van bij de conceptuele fase voor dit nieuwbouwproject liep een kritische analyse van de TCO zowat als rode draad door de ontwikkeling. Guy Eeckhout: “Vooral de technieken werden grondig onder de loep genomen, waarbij we aanvankelijk moesten vaststellen dat er weinig concreet bruikbare informatie beschikbaar was om het vooropgestelde doel te bereiken. Toch zijn we erin geslaagd het eerste voorstel voor de technische uitrusting grondig te wijzigen vanuit de TCO-analyse. De gebruiks- en onderhoudskosten hebben een enorme impact. Sommige keuzes bieden een ROI van amper 8 maanden!”
BIM (building information model) werd enkel toegepast voor de stabiliteit van het gebouw. Voor de installatie van de technieken bleek dit nog geen aantoonbare meerwaarde te bieden en er zijn ook teveel verschillende standaarden in omloop. In sommige gevallen wordt al gebruik gemaakt van BIM voor het inbrengen van leidingen in de technische schachten.

Een andere, niet minder belangrijke verklaring voor de cirkelvorm is het campusconcept voor de site. ‘The Circle’ is de kern voor de campus en alle andere gebouwen sluiten er op aan via corridors.
‘The Circle’ sluit drie verschillende gebouwen in zich: het research & development center, het ‘meeting deck’ waar alle vergaderfaciliteiten geconcentreerd zijn zodat ze anderen niet storen, en het ‘quarter deck’ met voorzieningen voor opleiding en de werkplekken voor de administratie. “De drie verschillende onderdelen binnen het gebouw ogen niet geïsoleerd, maar zitten verstrengeld in elkaar, waardoor er veel meer ontmoetingen plaatsvinden dan voordien” vult Bruno Poelman, architect en projectverantwoordelijke bij Jaspers-Eyers Architects, aan. “Het ‘meeting deck’ ligt altijd zowat halfweg voor iedereen, wat het tot neutraal terrein voor ontmoetingen tussen alle afdelingen maakt”.

Bruto oppervlakte wordt netto belevingsruimte
“In de meeste gevallen wordt het bedrijfsrestaurant gemiddeld slechts één uur per dag gebruikt, terwijl het heel wat vierkante meters inneemt” argumenteert Guy Eeckhout. “Dat moesten we efficiënter en praktischer aanpakken, wat de aanzet was voor de inrichting van het bedrijfsrestaurant als actieve en multifunctionele ruimte”.
Over de volledige oppervlakte is er WiFi beschikbaar, zodat elk zitje ook een werkplek kan zijn. Aan één zijde is een fraaie constructie opgezet met houten elementen die zowel als afscherming dienst doet als beeldschermen integreert met de eigen Barco ‘ClickShare’-technologie voor het probleemloos vlot koppelen van laptops. Zo zijn niet alleen 30 werkplekken gecreëerd maar ook 5 ‘satellieten’ voor samenwerken, vergaderen, presentaties in kleine groep.
De creatie van werkplekken in de restaurantruimte neemt heel wat druk weg op de vraag naar kleinere vergaderzalen. Onderzoek wees uit dat er een chronisch tekort was aan vergaderfaciliteiten voor 6 à 8 personen, wat zich nu automatisch heeft opgelost.

Guy Eeckhout: “Er is geïnvesteerd in het restaurant en het gebruik wordt gestimuleerd met openingsuren vanaf ’s ochtends 8 uur. Ruim driemaal zoveel medewerkers dan voordien maken gebruik van het bedrijfsrestaurant, wat ook de rentabiliteit ervan flink laat toenemen. De 450 zitplaatsen worden nu zelfs ’s middags in twee shiften bezet!”.
De keuken is op het ondergrondse niveau geïnstalleerd, maar op het gelijkvloers zijn de afwerking en het uitgeven van de maaltijden als belevingselement voor de gebruikers geïntegreerd in de interieurarchitectuur. Een extra troef is het zuidoost georiënteerde terras en de uitkijk op een groene zone rondom het gebouw.

Nog meer oppervlakte optimalisatie
De vergaderruimten zijn als ellipsvormige volumes ten opzichte van elkaar verdraaid, waardoor het dak van de ene ruimte dienst doet als terras/balkon voor de hoger gelegen vergaderruimte. Dat betekent een waaier aan gebruiksmogelijkheden en extra troeven, terwijl deze creatieve architectuur de netto bruikbare oppervlakte dicht in de buurt brengt van de bruto gebouwoppervlakte!

Een nieuwe thuis, een nieuw gebruikersgedrag
Een verhuis is het ideale moment om verandering door te voeren, want het gebruik is nauw verbonden aan het gebouw. “Met The Circle laten we het afdeling gericht werken achter ons en draait alles rond projectgericht samenwerken” benadrukt Guy Eeckhout. “Flexibele werkplekken ondersteunen elke vorm van activiteit. Voor de inrichting is een ratio van 80% gehanteerd”. De werkplekinrichting ondersteunt de beoogde mobiliteit binnen het gebouw. Op ergonomisch vlak is er een manuele hoogteregeling van het werkblad voorzien. Naast ergonomie was akoestisch comfort binnen de werkomgeving een belangrijk aandachtspunt bij de ontwikkeling van het concept. Zo zijn er ‘cockpits’ om zich terug te trekken voor taken die een hoge concentratie vereisen, overlegplekken die het reserveren van een vergaderzaal overbodig maken, enz.
Guy Eeckhout: “We hebben vooraf metingen gedaan over een langere periode om de bezettingsgraad en de benodigde werkplektypes zo precies mogelijk te bepalen. Een nieuwe meting en eventuele bijsturing zal volgen nadat we het gebouw een tijdje in gebruik hebben”. Zelfs de werkplekken voor research & development medewerkers zijn maximaal flexibel uitgewerkt. Zo worden ook testruimten voor 33% gedeeld door de verschillende R&D afdelingen, wat neerkomt op een veel efficiëntere benutting van de investeringen. Een aantal testruimten zijn ‘hard connected’ met de kantoorvloeren, anderen zijn dan weer ‘soft connected’. De uiteindelijke uitvoering werd binnen het bouwteam geoptimaliseerd.

Guy Eeckhout. “Voor de gebruikers gaat de overstap naar de nieuwe flexibele werkomgeving gepaard met een leerproces, wat vanuit facility management ook nog nazorg vereist. Uiteindelijk hebben we een gebouw opgeleverd gekregen dat voldoet aan onze behoeften en dat is onbetwistbaar te danken aan het samenwerken in bouwteamverband” blikt Guy Eeckhout tevreden terug op de voorbije vijf jaar.

“De opdracht van het architectenbureau eindigt niet bij de oplevering, maar duurt de ganse levenscyclus van het gebouw” sluit John Eyers aan. “Aanpassingen in functie van de evolutie van het bedrijf moeten idealiter in de geest van het originele concept gebeuren. Doordat dit ontwerp vrij is van balken en alle technieken in schachten zijn weggewerkt, kunnen we altijd de plafonds doorboren en hebben we maximale flexibiliteit naar de toekomst verzekerd”.

Eduard CODDEE
Fotos Jaspers-Eyers Architects

 

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


ARCHITECT - BOUW


WORKPLACE DESIGN & BUILD

Guy Eeckhout, Facility & Maintenance Manager Barco en Bruno Poelman, architect en projectverantwoordelijke bij Jaspers-Eyers Architects : les principaux représentants du Bouwteam Foto Marc Detiffe
Uitstraling naar de klanten, het aantrekken van nieuw talent – ook internationaal – en het aanhalen van de relationele banden met de klanten, zaten verweven in de doelstellingen voor de nieuwbouw.Foto Philippe Van Gelooven
Foto Philippe Van Gelooven/ Het ‘meeting deck’ waar alle vergaderfaciliteiten geconcentreerd zijn zodat ze anderen niet storen. Foto Klaas Verdru
De werkplekinrichting ondersteunt de beoogde mobiliteit binnen het gebouw. Op ergonomisch vlak is er een manuele hoogteregeling van het werkblad voorzien. Foto Marc Detiffe
Foto Marc Detiffe
Een groene zone rondom het gebouw maakt de werksfeer nog aangenamer. Foto Marc Detiffe
Het ‘quarter deck’ met voorzieningen voor opleiding en werkplekken voor de administratie. Foto Marc Detiffe
De inrichting van het bedrijfsrestaurant is als actieve en multifunctionele ruimte opgevat, zodat elk zitje ook een werkplek kan zijn. Foto Marc Detiffe


Last update: 16/10/2017 09:53:35