Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
Open flex-desk werkplekken voor standaard kantoorwerk ingericht in clusters van vier volgen de omtrek van de karakteristieke ronde hoek van het Chambon-gebouw.
image (1)
Chambon gebouw Rendering :A2RC Architects / Jaspers-Eyers Architects for ALLFIN
image (2)
Elke verdieping beschikt over een ruim bemeten coffee corner met kitchenette. Deze ruimte is multifunctioneel en levert bijkomende werk- en overlegplekken wanneer nodig.
image (3)
Aan de verdieping toegang, een uitvergrote stafkaart op het lockerblok visueel ondersteund het aankleding thema ‘kust’. Naast dit lockerblok zijn enkele coupés ingericht voor informele contacten.
image (4)
Flex-desk werkplekken voor individueel standaard kantoorwerk in clusters van vier. Zowat een derde is voorzien van een manuele hoogteregeling.
image (5)
Open werkplek voor individueel kantoorwerk met veel telefonisch contact (meer geïsoleerde cellen met een akoestische U-vormige wand op halve hoogte)
image (6)
Het aankleding thema ‘natuur’ is visueel ondersteund in de coffee corner met kitchenette met een indrukwekkend wandvullende foto van watervallen. De vloeren zijn op elke verdieping afgestemd op het kleurenpallet van de aankleding thema. (links)
image (7)
Op het gelijkvloers is naast de receptie een gecombineerde wacht/loketruimte ingericht. Ook hier is een hoogst originele aankleding gekozen: een wand vol uitgestrooide kalenderblaadjes van een scheurkalender.
image (8)
Rendering A2RC Architects / Jaspers-Eyers Architects for ALLFIN
image (9)
Een derde van de flex-desk werkplekken in de open space is voorzien met manuele hoogteregeling.
Open flex-desk werkplekken voor standaard kantoorwerk ingericht in clusters van vier volgen de omtrek van de karakteristieke ronde hoek van het Chambon-gebouw.

ONVA / RJV


Anders werken in een omgeving met een zielDoor een continue automatisering sinds de jaren ’90 daalde het aantal werknemers van de Rijksdienst voor Jaarlijkse Vakantie (RJV) van meer dan 600 werknemers naar 200 vandaag. Bovendien was er de nadrukkelijke wens om anders te werken en een aantrekkelijke werkomgeving voor te schotelen aan de medewerkers. De zoektocht naar een aangepaste locatie die een antwoord bood op deze uitdaging, nam meer dan 5 jaar geleden een aanvang.

Een vandaag eerder uitzonderlijk gegeven is dat de RJV eigenaar is van het kantoorgebouw waarin het zijn administratieve zetel heeft gevestigd. Dat was voordien al zo voor het pand langs de Elsenesteenweg 213 en was ook het opzet voor de zoektocht naar een nieuwe huisvesting.
Na een studie uitgevoerd in 2009 met het oog op een grondige renovatie en een afstoting van een deel van de overtollige oppervlakte aan de Elsenesteenweg, luidde de conclusie dat dit een te dure oplossing zou zijn.
Een verkenningsronde van de Brusselse vastgoedmarkt bracht het unieke renovatieproject ‘Chambon’ al op het voorplan, doch de vooropgestelde opleveringstijd van 3 jaar werd als te lang ervaren… Bizar genoeg bleken alle andere voorliggende alternatieven ook niet sterk genoeg om meteen toe te happen, waardoor ‘Chambon’ zich opnieuw in de kijker werkte.

“Automatiseren van onze processen betekent rechtstreeks de efficiëntie van onze organisatie verhogen en dat is een topprioriteit” licht Guy Van Laethem, Directie Financiën - Adviseur-generaal, toe. “De verkoop van het vorige gebouw aan BBR-België en de verhuis naar Chambon sluit daar bij aan, omdat we een aanzienlijke besparing realiseren voor wat het gebruikte aantal vierkante meters betreft en tevens onze energiefacturen drastisch drukken door de geringere oppervlakte en de veel betere energieprestatie van het gerenoveerde gebouw”.

De aankoop van ‘Rigoletto’, onderdeel van de ‘Chambon’-site en gelegen op de hoek van de Wolvengracht en de Warmoesberg, werd afgesloten in juni 2014. De oplevering in casco staat gebeurde eind dat jaar. Na diverse voorbereidende werkzaamheden – o.a. verlichting, verhoogde vloeren, elektriciteits- en datavoorzieningen, HVAC, branddetectie en beveiliging – kon de eigenlijke inrichting in juni 2015 van start gaan. Midden december 2015 verhuisden de medewerkers naar hun nieuwe werkomgeving in Chambon.

Voorstudie, concept en realisatie
“De nieuwe vestiging telt 4500m², maar we komen van meer dan 10.000m² aan de Elsenesteenweg” commentarieert Guy Van Laethem. Er zijn vijf verdiepingen en twee ondergrondse niveaus, voorbehouden aan archivering en ICT-testruimte.
Een maand na de aankoop van het pand werd een voorstudie gevraagd aan AOS Studley, nu Colliers International. “De aanzet tot telewerken was al gegeven, maar de verhuis naar een nieuwe werkomgeving zou de ideale gelegenheid bieden om nog verder te gaan met de implementatie van het nieuwe werken” licht Guy Van Laethem toe. “Twee dagen per week thuis werken was al een feit in onze vorige vestiging en sloeg op een honderdtal medewerkers. Vanaf volgend jaar, 2017, voeren we dat op tot drie dagen voor de 200-tal collega’s die in Chambon aan de slag zijn. Dat is zeker niet alles, want 2017 wordt ook het jaar waarin we volledig overstappen naar resultaatgericht werken”.
Vanuit het concept uit de voorstudie werd een lastenboek opgesteld om tot de eigenlijke realisatie te kunnen overgaan. Uiteindelijk kon Colliers International overgaan tot de volledige begeleiding van de uitvoering. Het concept uit de voorstudie werd integraal overgenomen. “We konden de aannemer hierover inlichten, zodat deze er rekening mee kon houden bij de verdere afwerking, in het bijzonder de plaatsing van de basisverlichting en de HVAC-leidingen” geeft Guy Van Laethem aan.

Change management team
Intern werden werkgroepen opgericht om overleg te plegen over de veranderingen die de verhuisoperatie zou meebrengen en om de medewerkers daarbij maximaal te betrekken. De verschillende werkgroepen werden overkoepeld door een change management team.
Guy Van Laethem: “Aanvankelijk kwam er wel wat weerstand aan de oppervlakte, heel specifiek van medewerkers die kort voor hun pensionering stonden en de ingrijpende verandering voor slechts enkele maanden van hun loopbaan die ze nog voor de boeg hadden niet zagen zitten”.
De verandering die de verhuis zou teweegbrengen werd al stapsgewijze ‘geoefend’ in de vorige huisvesting om iedereen te laten aanvoelen waar het naartoe ging. Zo werden er sessies georganiseerd om de nieuwe gewoonten zoals het clean desk principe aan te leren. Er werd ook vooraf geoefend met de nieuwe communicatiemiddelen, in het bijzonder met Unified Communications (UC omvat het agendabeheer, de aanwezigheid, e-mail, audio/videoconferencing en instant messaging), wat zich opdrong gezien de medewerkers niet langer aan een vaste werkplek zouden zitten en samenwerking ook moet kunnen wanneer collega’s niet fysiek aanwezig zijn in het gebouw. Dat liep alsmaar beter en uiteindelijk zit vandaag de hoogste directie zonder individueel kantoor tussen de medewerkers.
Vrijwillige ambassadeurs hebben hun collega’s begeleid om het verhuistraject vlot te laten verlopen en regelden zelfs een onvergetelijke onthaaldag in de nieuwe locatie.

Space management
Voor de berekening van het aantal werkplekken is uitgegaan van 70% bezettingsgraad. Elke verdieping biedt vier verschillende flex-desk werkplekken: open werkplek voor individueel standaard kantoorwerk in clusters van vier, open werkplek voor individueel kantoorwerk met veel telefonisch contact, afgeschermde zitplaatsen voor samenwerken en bubbles met een ronde tafel en twee stoelen.

Elke verdieping telt een aantal vergaderfaciliteiten, verschillend in grootte, met het grootste aandeel voor een capaciteit van 3 tot 4 personen. Ze zijn uitgerust met een reserveringssysteem dat zowel via Outlook als direct op het scherm aan de deur bedienbaar is. Alle vergaderruimten zijn uitgerust met Barco ClickShare, voor het delen van data uit de PC’s van de deelnemers via een gezamenlijk beeldscherm. De grotere zalen faciliteren videoconferencing. Een bijzonder efficiënt extra is dat de GSM van de mensen die aan een vergadering deelnemen automatisch wordt uitgeschakeld van zodra de reservering van een vergaderruimte ingaat.

Vakantie als sfeermaker
Colliers International ontwikkelde het concept vanuit de naamgeving van de organisatie, wat ‘vakantie’ als thema definieerde. Voor elk van de vier verdiepingen in het gebouw werd één type vakantie geselecteerd: kust, bergen, natuur en stad. Op de eerste verdieping zijn de ondersteunende diensten ondergebracht, de tweede verdieping is voorbehouden aan ICT, op 3 en 4 zijn de medewerkers die voor het betaalverkeer zorg dragen.
“Er zijn lichte afwijkingen per verdieping, maar eigenlijk kunnen we spreken van een typeplan per verdieping” licht Guy Van Laethem de inrichting toe. “Zo is er aan de toegang tot elke verdieping een blok met lockers neergezet, waarop een groot beeld is aangebracht dat het vakantiethema van de verdieping duidelijk illustreert. Naast het lockerblok zijn er enkele coupés ingericht voor informele contacten. Verder beschikt elke verdieping over een ruim bemeten coffee corner met kitchenette. Deze ruimte is multifunctioneel en levert bijkomende werk- en overlegplekken wanneer nodig. Tenslotte is er per verdieping één kopieer- en printplek”.

Hartverwarmende werkomgeving
De aankleding is met veel aandacht voor detail uitgewerkt en geeft een bijzondere dimensie aan de per verdieping weerhouden thema’s. Zo wordt het thema ‘natuur’ visueel ondersteund door een uitvergrote stafkaart op het lockerblok, een panoramisch zicht op een bos vanuit de coupés aan de inkompartij en behang dat houten planken toont als inloop tot de coffee corner, waar een wandvullende foto van watervallen indruk maakt.

De eerste verdieping met ‘stadsvakantie’ als thema, wordt ingeleid met een over alle lockers uitgesmeerd plan van de Londense metro. Voor de wand naast de coupés werd met veel zorg een foto uitgezocht met het uitzicht vanuit een metrostel in een station.

Op de vierde verdieping is ‘vakantie aan de kust’ het thema. De coupés bieden een uitzicht alsof men in de kusttram zit en de grote wand in de coffee corner toont een strandzicht met zee en strandcabines.

Elke verdieping kreeg naast de basisverlichting ook een specifieke decoratieve verlichting aangepast, maximaal afgestemd op het weerhouden thema voor de verdieping.
De vloeren zijn op elke verdieping afgestemd op het kleurenpallet van de thema-aankleding. Dat kleurenpallet keert ook terug in de akoestische schermen van sommige werkplekclusters. Voor de werkplekvloeren en circulatieruimten is overal grijs weerhouden.

De cafetaria speels ingericht in dezelfde geest als de verdiepingen en waar nodig ook inzetbaar als ‘overflow’-ruimte met extra werkplekken. Zo nodigen er een paar canapés uit om te relaxen, is er een middenplein met kasseien waarop ronde bistro tafeltjes zijn uitgezet die een Provençaalse sfeer oproepen…
Het vakantiegevoel is hier nooit ver weg!

Text : Eduard Coddé.
Fotos : Marc Detiffe

 

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


WORKPLACE DESIGN & BUILD

Chambon gebouw Rendering :A2RC Architects / Jaspers-Eyers Architects for ALLFIN
Elke verdieping beschikt over een ruim bemeten coffee corner met kitchenette. Deze ruimte is multifunctioneel en levert bijkomende werk- en overlegplekken wanneer nodig.
Aan de verdieping toegang, een uitvergrote stafkaart op het lockerblok visueel ondersteund het aankleding thema ‘kust’. Naast dit lockerblok zijn enkele coupés ingericht voor informele contacten.
Flex-desk werkplekken voor individueel standaard kantoorwerk in clusters van vier. Zowat een derde is voorzien van een manuele hoogteregeling.
Open werkplek voor individueel kantoorwerk met veel telefonisch contact (meer geïsoleerde cellen met een akoestische U-vormige wand op halve hoogte)
Het aankleding thema ‘natuur’ is visueel ondersteund in de coffee corner met kitchenette met een indrukwekkend wandvullende foto van watervallen. De vloeren zijn op elke verdieping afgestemd op het kleurenpallet van de aankleding thema. (links)
Op het gelijkvloers is naast de receptie een gecombineerde wacht/loketruimte ingericht. Ook hier is een hoogst originele aankleding gekozen: een wand vol uitgestrooide kalenderblaadjes van een scheurkalender.
Rendering A2RC Architects / Jaspers-Eyers Architects for ALLFIN
Een derde van de flex-desk werkplekken in de open space is voorzien met manuele hoogteregeling.


Last update: 16/10/2017 09:53:09