Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
Het grootste houten kantorencomplex van Europa is gebouwd onder de eeuwenoude gewelven van het dak langs een centrale voetgangerslaan die zal worden beplant met tuinen.
image (1)
1.150 Accenture-medewerkers verhuisden naar module B1. Ze zullen 630 werkstations delen, verdeeld over vier verdiepingen.
image (2)
image (3)
De kantoorindeling respecteert de historische architectuur van het oude vrachtstation.
image (4)
De hoofdtrap die de 4 verdiepingen bedient.
image (5)
In kantoren werkt alle IT-infrastructuur bijna draadloos; van de presentatie die op het scherm wordt uitgezonden tot het opladen van mobiele telefoons.
image (6)
Het grootste houten kantorencomplex van Europa is gebouwd onder de eeuwenoude gewelven van het dak langs een centrale voetgangerslaan die zal worden beplant met tuinen.

ACCENTURE


Een dorp in de stad waar het aangenamer werken zal zijn

De site van Thurn & Taxis aan het kanaal is uitgegroeid tot een symbool voor de heropleving van de Brusselse Noordwijk. Na de restauratie van het Koninklijk Pakhuis en van de Sheds, waar tot 1973 de douane gevestigd was, zijn de werken nu volop aan de gang om de hallen van het voormalige goederenstation te renoveren. Een enorme bouwwerf want de drie hallen hebben een totale overdekte oppervlakte van meer dan vier hectare!

Tegen 2021 zullen we hier een echt dorp terugvinden met zowel kantoren en coworkingruimten als winkels, ontspanningsruimten en horecazaken. Er is zelfs sprake van om er een school en/of kinderdagverblijf onder te brengen. Ook wordt er momenteel een ambitieus plan ontwikkeld om woningen te bouwen op de site, naast de overdekte hallen. Gelukkig koos Extensa, eigenaar van de site, in samenspraak met de Nederlandse architect Willem Jan Neutelings voor een renovatie die de historische architectuur van het gebouw respecteert en restaureert.
Voor de kantoren worden in de hoofdhal tien modules volledig uit hout gebouwd. Bij de bouw wordt enkel gebruikgemaakt van beton voor de vloerplaat. De houten constructie vervult in meer dan één opzicht een voorbeeldrol. Eerst en vooral wordt het gebouw het grootste houten kantorencomplex van Europa tot nu toe. Verder zouden, volgens de principes van de kringloopeconomie, alle materialen makkelijk recycleerbaar zijn als de kantoren ooit zouden worden afgebroken.
De tien modules zijn haast volledig identiek. Allemaal hebben ze een oppervlakte van zowat 4.500 m², verdeeld over vier verdiepingen. Ze worden ingeplant onder de honderdjarige dakgewelven langs een centrale voetgangerslaan met veel bomen en tuinen.

Strategische ligging
Audit- en adviesbureau Accenture nam eind oktober als eerste zijn intrek op de site. De ‘war for talent’ is een harde realiteit voor audit- en adviesbureaus, die nooit eerder zo’n hoog personeelsverloop kenden. Starters voelen zich minder verbonden aan een bedrijf en worden makkelijk ontslagen. Qua mobiliteit was de vlotte bereikbaarheid van de kantoren cruciaal om Accenture aantrekkelijk te maken voor huidige en toekomstige medewerkers. De onmiddellijke nabijheid van het Noordstation, een echte multimodale hub voor het openbaar vervoer, was een van de doorslaggevende voordelen van Thurn & Taxis. Bovendien opent een parking met 900 plaatsen de deuren begin 2020.
Voor de verhuizing zaten de medewerkers van Accenture verdeeld over twee locaties in Brussel, meer bepaald in de Waterloolaan, en in Vilvoorde. In een interview met de krant L’Echo benadrukte Bart De Ridder, general manager van Accenture Belgium, hun verantwoorde en duurzame keuze: “Wij hechten veel belang aan de verlaging van de CO2-uitstoot van het bedrijf en aan de bereikbaarheid van onze werkplek. Het is dus heel belangrijk om in de buurt een goed knooppunt van openbaar vervoer te hebben. Maar wij zijn er ook van overtuigd dat de bedrijven die wegtrekken uit het centrum van Brussel het mobiliteitsprobleem in de rand alleen maar verergeren.”

Evolutieve werkorganisatie
De 1.150 medewerkers van Accenture namen hun intrek in module B1. Ze zijn het al jaren gewoon om geen vaste kantoren meer te hebben en delen er 630 werkposten verdeeld over vier verdiepingen. Het hele project en de inrichting werden beheerd door Colliers International op basis van een ontwerp van Gensler, het architectenbureau dat op internationaal niveau belast is met de interieurinrichting van alle kantoren van Accenture. Colliers stelde het budget voor deze interieurinrichting vast en lanceerde de aanbestedingen. Hun monitoring van de site omvatte het opzetten en beheren van planning en het naleven van de begroting. Ze gingen daarom uit van gedelegeerd financieel beheer voor deze prestatie.
Met de medewerkers van Accenture, die nauw betrokken waren bij de inrichting, werd overlegd voor de keuze van het meubilair, de planten en de kunstwerken.
Ook al is het gebouw volledig opgetrokken uit hout, een eeuwenoud materiaal, toch wil dat niet zeggen dat het niet uitgerust is met de modernste communicatietechnologieën. Het kantoor van Accenture in Brussel neemt als eerste de ‘Surface Hub 2S’ in gebruik, die de communicatiemogelijkheden en -tools aangenamer en gebruiksvriendelijker maakt. Ook verloopt de toegang tot het gebouw niet langer via een badge maar via de smartphone.
Nagenoeg alle IT-infrastructuur in de kantoren werkt draadloos, van de presentatie die op scherm wordt weergegeven tot het opladen van de mobiele telefoons. Het slimme gebouw is uitgerust met vele sensoren die bijvoorbeeld de temperatuur in alle ruimten meten of die het via een app mogelijk maken om de weg te vinden op de vier verdiepingen met gedeelde kantoren.

Open community
Net als in zogenaamde ‘agile’ bedrijven bevordert de organisatie van de ruimten de snelle ontwikkeling van de projecten die met de klanten worden opgezet. Een deel van de kantoorruimte is dan ook open om klanten en externe partners volledig te kunnen betrekken bij de processen.
Bart De Ridder licht deze benadering toe: “Wij zijn geen traditionele consultants meer, die u komen zeggen hoe het moet en dan weer verdwijnen. Onze werkplek wordt een incubator waar we samen met onze klanten gaan nadenken en creëren. Het kantoor in Brussel zal trouwens deel uitmaken van het Accenture Liquid Studio-netwerk. Dit zijn plaatsen waar klanten, partners van het ecosysteem (bijvoorbeeld de betrokkenen) en werknemers samen werken om oplossingen te vinden op basis van concrete uitdagingen die op korte termijn worden vastgelegd en om zo tot tastbare resultaten te komen.”

Accenture heeft de weg bereid. In de loop van volgend jaar zal Space by Regus een coworkingruimte openen. Ook Publicis zal zijn intrek nemen in een andere module. Wanneer de hele site in gebruik genomen is, zouden er zo’n 2.000 mensen in dit grote dorp werkzaam zijn.

Didier Van den Eynde

Photos Colliers International / Marc Detiffe 

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


CONSULTANCY & VASTGOEDDIENSTEN

1.150 Accenture-medewerkers verhuisden naar module B1. Ze zullen 630 werkstations delen, verdeeld over vier verdiepingen.


De kantoorindeling respecteert de historische architectuur van het oude vrachtstation.
De hoofdtrap die de 4 verdiepingen bedient.
In kantoren werkt alle IT-infrastructuur bijna draadloos; van de presentatie die op het scherm wordt uitgezonden tot het opladen van mobiele telefoons.
Last update: 12/07/2020 16:59:06