Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
image (1)
image (2)
image (3)
image (4)
image (5)
image (6)
image (7)
image (8)
image (9)
image (10)

TRAKK


In Namen verwelkomt TRAKK ondernemingen die actief zijn in de digitale, culturele en creatieve sector. De organisatie verhuisde in januari 2020 naar een nieuw gebouw en heeft inmiddels coworking opgenomen in haar dienstenaanbod. De oppervlakte is nu acht keer zo groot en de ambitie nog veel groter!

Deze creatieve hub werd in 2014 opgericht in de universiteit van Namen (UNamur) en omvatte al vanaf het begin verschillende functies: een fab lab, een creative room, een incubator, kantoren, vergaderzalen en een begeleidingsprogramma. Met het nieuwe hoofdkantoor, dat begin 2020 in gebruik werd genomen, krijgt de hub een nieuwe dimensie. In de Avenue Reine Astrid in Namen werd een voormalige sporthal verbouwd en uitgebreid. Het gebouw is nu zo’n 3.000 m² groot en biedt coworkingruimten en een ‘arena’ voor ontmoetingen en presentaties aan als bijkomende functiemogelijkheden.

Een associatie van Naamse architectenbureaus onder leiding van het bureau Level van Olivier Blareau en Stéphane Bernard boog zich over dit originele project. De twee architecten waren zelf vanaf het begin in de lokalen van de eerste versie van TRAKK gevestigd. Ze waren dus op natuurlijke wijze gevoelig voor de bijzonderheden van het project en in staat om er een geschikt antwoord op te bieden wanneer de aanbesteding voor het ‘nieuwe TRAKK’ werd uitgeschreven. Uiteindelijk vertrouwde het Provinciaal Economisch Bureau (BEP Expansion Economique) het ontwerp van TRAKK toe aan de associatie van de bureaus Level, L’Arbre d’Or en Rémy Mouligneau.

De ambitie van het project is wat het in de eerste plaats zo moeilijk maakt”, verklaart Olivier Blareau. De Naamse hub is de enige Waalse creatieve hub met zoveel functies … Het gaat hier echt om een prototype. Het lastenboek van het BEP was echter zeer goed opgesteld. Het karakter van het project was er duidelijk in opgenomen, en dan vooral het begrip ‘serendipiteit’ dat de onderzoekers na aan het hart ligt. Maar de grootste uitdaging was dat het budget echt te krap was. Dat zorgde bij elke fase voor problemen. Daardoor moesten we natuurlijk op zoek gaan naar zeer creatieve oplossingen, soms ook met eigen voordelen. De zichtbaar gebleven technische installaties maken de ruimten bijvoorbeeld erg vlot moduleerbaar en vereenvoudigen de herindeling ervan. Dergelijke projecten met zo’n prijs per vierkante meter komen echter niet zonder toegevingen tot stand. Zo kwamen er kantoren met een totale oppervlakte van 2.500 m² in een ruimte die oorspronkelijk geen glasgevels had. met behulp van panelen van cellulair polycarbonaat die wel doorschijnend maar niet doorzichtig zijn, werden de bureaus met daglicht verlicht. De panelen presteren op akoestisch en thermisch vlak bovendien slechter dan dubbelglas. Toch zijn we erin geslaagd om een gebouw te creëren conform de EPB-eisen en uitgerust met geavanceerde functionaliteiten zoals een slim centraal beheer, zonne-energieproductie en verlichting en ventilatie bediend door aanwezigheidsdetectie. Daarnaast worden de ruimten door middel van galerijen beheerd. Door de op het eerste gezicht niet duidelijk gedefinieerde indeling van de meubels (zie foto’s) worden deze galerijen voor diverse en onvoorspelbare doeleinden gebruikt, net omdat de inrichting niet beperkend is.”

Gerecycleerde materialen: verbonden met het karakter van het project

De interieurarchitectuur werd aan NCBAHM (Brussel) toevertrouwd. “Dit is de eerste zuivere coworkingruimte die we ontwerpen”, erkent Mauro Brigham, een van beide oprichters. “Het project ligt echter volledig in lijn met onze ervaring in workplace design en net daarom heeft Level op ons een beroep gedaan: voor onze capaciteit om de functie van ruimten te maximaliseren.” De ontmoeting was doorslaggevend, want de bureaus beslisten te gaan samenwerken en hebben sindsdien nog andere projecten samen verwezenlijkt.

Voor de aankleding van TRAKK zijn gerecycleerde materialen en architecturale elementen gebruikt, die werden behouden en aangepast om ze een nieuwe functie te geven. Mauro Brigham verklaart deze keuze: “Hoewel we creatief moesten omspringen met het beperkte budget, is de keuze voor gerecycleerde materialen niet in de eerste plaats kostengerelateerd. We hebben besloten om het verleden van deze plek te respecteren en hebben ons daarbij afgevraagd hoe we de geschiedenis ervan op een positieve manier konden doortrekken. Daarom werd het industriële karakter behouden, zijn de betonnen terrassen met balustrades bijvoorbeeld ingericht met metalen tafels om ruimten voor informele ontmoetingen te voorzien, en werden voor de decoratie gerecupereerde elementen van het recuperatiebedrijf ‘Ressourcerie namuroise’ gebruikt om diverse ruimten, zoals de vergaderzalen, een persoonlijke toets te geven. De grenzen tussen de activiteitenzones zijn vervaagd om de ruimten polyvalenter te maken. Een bijzondere moeilijkheid daarbij is dat er een strikt geluidsbeheer noodzakelijk is in ruimten met verschillende functies, vooral omdat we een visuele verbondenheid tussen de ruimten wilden behouden. Tot slot hebben we samen met architect Marc Martinez gebruikgemaakt van technieken voor parametrisch design. Daarmee konden we verschillende mogelijke configuraties bestuderen die alleen de computer snel en goedkoop kan herberekenen en simuleren. Dat hebben we onder meer gedaan voor het ontwerp van de banken in de arena. Het maakt de productie ook economischer omdat we in de schrijnwerkmachines rechtsreeks gegevens kunnen invoeren die tijdens de ontwerpberekening werden opgeslagen.”

Mauro Brigham beschouwt TRAKK als een plek “waar er geëxperimenteerd wordt met zaken die misschien ooit belangrijk kunnen worden”. In de decoratie vertaalt zich dat in verwijzingen naar belangrijke uitvindingen. Ook elke vergaderzaal draagt de naam van een uitvinding.

De wens om zich in het standscentrum te integreren

Waarom de hub in het stadscentrum integreren, net nu ondernemingen zich in bedrijvenzones in de standsrand vestigen? “Omdat er een stadsdynamiek in de aard en de visie van het project heerst”, verklaart Élisabeth Bois d’Enghien, projectmanager van TRAKK in het BEP. “De hub past in het kader van de smart city en de digitale maatschappij. Bovenop die twee aspecten willen we zichtbaar zijn. Iedereen, ook de doorsneeburger, mag gebruikmaken van de competenties die TRAKK te bieden heeft.”

Vandaag zijn 13 van de 16 kantoren verhuurd. Level en een afdeling van het BEP zijn erin ondergebracht. “De coworkingplaatsen zijn momenteel gratis te gebruiken tijdens de eerste maanden”, verduidelijkt Élisabeth Bois d’Enghien. “Het betreft een experimentele fase. Zo kunnen we waarnemen wat de behoeften zijn om er in de toekomst beter op in te spelen. In overeenstemming met de start-up-, community- en deelfilosofie, moeten de huurders na maximum vijf jaar hun plaats afstaan.”

Historisch gebouw

De sporthal van de UNamur, een ontwerp van de Naamse architect René Bastin, was oorspronkelijk 800 m² groot. Deze oppervlakte moest na de werkzaamheden 2.500 m² bedragen. De architecten wilden zoveel mogelijk de volumes en de gebouwschil van dit massieve raamloze gebouw respecteren. Toen ze een verdieping in het gebouw hebben gemaakt om de oppervlakte ervan te verdubbelen, hebben ze slechts enkele pijlers aan de oorspronkelijke metalen structuur toegevoegd. De oorspronkelijke galerijen van ruw beton werden behouden en de halve aula (de ‘arena’) binnen doet denken aan de tribunes rond een sportterrein, een knipoog naar het verleden van deze plek als ontmoetingsplaats. Bovenop het geheel werd een tweede L-vormig volume gebouwd dat zich van het hoofdgebouw onderscheidt en het gebouw verhoogt en verbreedt.

Het nieuwe gebouw van TRAKK kijkt uit op de citadel en een groot deel van Namen ... maar vooral naar de toekomst.

Patrick Bartholomé  

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten


ARCHITECT - BOUW


WORKPLACE DESIGN & BUILD


KANTOORMEUBILAIR


TOEGANGSCONTROLE


RENOVATIE EN BINNENAFWERKINGLast update: 12/07/2020 16:58:48