Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
image (1)
image (2)
image (3)
image (4)
image (5)
image (6)
image (7)

TRIODOS


Remontabel kantoorgebouw als ecologische mijlpaal

Triodos Bank nam in 2019 een nieuw kantoor in gebruik, een mijlpaal in de geschiedenis van duurzaam bouwen, want het betreft het eerste grootschalige 100% houten en remontabele kantoorgebouw. Het volledige gebouw wordt gekenmerkt door de demonteerbare, verplaatsbare en herbruikbare houtconstructie. Deze unieke realisatie werd uitgeroepen tot ‘Kantoor van het jaar 2019’.

Dit jaar viert Triodos Bank haar veertigste verjaardag. Vier bevlogen mensen lagen aan de basis voor het oprichten van de Stichting Triodos. Zij stelden zich tot doel goed te doen voor mensen en milieu. In 1980 verkregen ze een banklicentie. De ondertekening van het document vond plaats op het Landgoed De Reehorst, waar nu het nieuwe kantoor staat.
Het landgoed is beschermd en er gingen dan ook heel wat besprekingen en procedures aan vooraf om de bouwtoelating te verkrijgen. Robin Eman, Head of Facility Management bij Triodos Bank: “Het voortraject duurde ongeveer tien jaar, maar dit nadeel werd uiteindelijk een voordeel, omdat de bouwsector in het voorbije decennium enorm evolueerde op het vlak van duurzaamheid. Wat hier nu gerealiseerd is, zou destijds niet mogelijk zijn geweest”. Triodos Bank heeft al 20 jaar een hechte relatie met architectenbureau RAU, dat ook al optrad voor de bouw van twee aan elkaar gekoppelde vestigingen aan de Utrechtseweg 60 en Nieuweroordweg 1 in Zeist. Dit is dus een derde bouwproject dat de signatuur draagt van architectenbureau RAU.

‘Remonteerbare’ constructie

Gestart werd met het uittekenen van een visie op de organisatie en wat nodig is om deze optimaal te laten functioneren. Het concept legt sterk de nadruk op het naar binnen brengen van de omliggende natuur. Het kantoorgebouw verrees op Landgoed De Reehorst, dat een belangrijke schakel vormt binnen het ’Natuurnetwerk Nederland’ (NNN).

Architectenbureau RAU noemt het gebouw een ‘houten kathedraal' omwille van de houtskeletconstructie, waarin rond 1.600 m³ gelamineerd hout, meer dan 1.000 m³ kruislaaghout (CLT) en 5 originele boomstammen verwerkt zitten. De houten constructieonderdelen zijn in elkaar geschroefd met liefst 165.312 schroeven en diverse, goed bereikbare kliksystemen. Dit laat toe het gebouw ook relatief gemakkelijk te demonteren, de elementen te verplaatsen en elders terug op te bouwen tot eenzelfde of ander gebouw. Hiermee wordt de circulaire potentie ten volle geactiveerd, zonder enig waardeverlies van materialen, componenten en producten. De remonteerbare constructie vereist het grondig documenteren van de toegepaste herbruikbare materialen en producten, waartoe ze voorzien zijn van een materiaalpaspoort.
De bijzondere houten constructie draagt bij tot een uitgesproken transparantie binnen het gebouw. De volledig glazen gevel reikt van vloer tot vloer, wat het daglicht diep in het gebouw laat binnendringen. Op de benedenverdieping kunnen 3,60 meter verdiepingshoge ramen worden geopend, waardoor de gemeenschappelijke en publiekstoegankelijke ruimtes naadloos overgaan in het omringende landschap.

Nog een bijzonderheid zijn de drie torens met wenteltrappen die de verdiepingen verbinden. Het ontwerp stimuleert het gebruik van de trappen i.p.v. de liften. De compositie en vormgeving van de vijf verdiepingen met een nuttige oppervlakte van bijna 13.000 m² is geïnspireerd door de natuur, de ritmiek van de landschapskamers in het omliggende landgoed en de vliegroutes van vleermuizen. Dat laatste was mede bepalend voor de plek waar het nieuwe kantoorgebouw zou worden opgetrokken: er is een minimale afstand van tien meter tot de bosrand aangehouden. De hoogte van de bebouwing bleef beperkt tot 25 meter in functie tot de boomgrenzen in de directe nabijheid. Het in zowel meubels als vloeren verwerkte hout is grotendeels afkomstig van het landgoed en/of omringende landgoederen.

Intelligent toegepaste technieken

Het kantoor van Triodos Bank scoort een Breeam ‘Outstandig in use’ en draagt ook met trots het Energielabel A++++. Robin Eman: “Dit gebouw heeft geen gasaansluiting, iets wat architect Thomas Rau al meer dan 20 jaar geleden bedacht. Er zijn uitsluitend bewezen technieken toegepast, maar ze zijn intelligent verbonden voor optimaal brongebruik door onderlinge combinaties. Voor verwarmen en koelen wordt gebruik gemaakt van geothermie met 4 diepteboringen tot op 200 m, gepaard aan warmte/koudeopslag".

Het samenspel tussen de automatische zonwering en LED-verlichting zorgt voor het behouden van een maximaal constante binnentemperatuur, wat resulteert in minimaal energieverbruik. Klimaateilanden regelen het binnenklimaat op microniveau.

Het dakoppervlak van het parkeerterrein is met 3000m² zonnepanelen in staat om te voorzien in de eigen behoefte aan elektrische energie. Er is wel de noodzaak om pieken en dalen in het verbruik uit te vlakken. Onder het dak is 's-werelds eerste en grootste bi-directionele oplaadpunt voor 120 elektrische auto’s geïnstalleerd. Een intelligent beheersysteem stuurt de laadprocessen van de aangesloten auto’s, waarvan de accu’s als energiebuffer worden opgenomen.

De intelligent toegepaste technieken dragen bij tot de energieneutraliteit van het gebouw. “Dagelijks finetunen en bijsturen om de optimale werking van de technieken te bekomen houdt ons zeker bezig” commentarieert Robin Eman. “Het ontdekken van het reële gebruik van het gebouw is een leerproces dat leidt tot het verder optimaliseren van het energieverbruik door het verbeteren van de instellingen van de technieken”.

Duurzaam gebruik

Medewerkers van de Triodos Bank zijn meer dan gemiddeld begaan met duurzaamheid en milieubewust handelen” getuigt Robin Eman, in zijn vrije tijd zelf heel erg begaan met natuurbescherming en in het bijzonder vogelbescherming als ledenraadslid bij Vogelbescherming Nederland. “Er is een voortdurende wisselwerking tussen Facility Management en medewerkers om verbetering op vlak van duurzaamheid te bestendigen en waar mogelijk nog verder te intensifiëren”.

Triodos Bank maakt gebruik van strenge audits bij leveranciers om ‘valse’ duurzaamheidsbeloftes uit te sluiten, maar streeft tevens naar lange termijn relaties met leveranciers, waarbij ze hen helpen en uitdagen om bewust groener te handelen. Bij voorbeeld, de partner voor schoonmaak toont veel aandacht voor antropologie, wat resulteer in een geringe 2% absenteïsme. Er wordt uitsluitend gewerkt met natuurlijke schoonmaakmiddelen.

Voor onze catering zetten we in op 100% biologisch” licht Robin Eman toe. “Dat is verschillend van vegetarisch, want we vinden het belangrijk dat we onze mensen altijd de keuze laten, hen niets opdringen. Eten van het landgoed en het composteren van afval op het landgoed, zijn verdere streefdoelen”. Verleden jaar werden waterdispensers met gekoeld water weggenomen, wat een besparing op energieverbruik en de productie van de toestellen opleverde. Door een gerichte communicatie werd dit probleemloos geaccepteerd. Meer zelfs: de medewerkers dagen Facility Management voortdurend uit om nog verder te gaan in duurzaamheid!

Zachte mobiliteit

Triodos Bank gaat voor de afbouw van het aantal persoonlijke leaseauto’s. Alle medewerkers genieten een ‘businesskaart’ van de Nederlandse Spoorwegen, die ook geldig is voor het nationale aanbod openbaar vervoer. Verder is een bijdrage voor een E-bike en een vergoeding voor de woon/werkverplaatsing voorzien. Onder het gebouw zit een fietsstalling met laadinfrastructuur voor E-bikes en alle bijhorende infrastructuur om het fietsgebruik maximaal te stimuleren.

Eduard Coddé
foto’s Bert Rietberg  Last update: 13/10/2020 12:30:50