Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
image (1)
image (2)
image (3)
Eric Van Bael, CEO Spacewell

SPACEWELL DIGITALISERING


Digitalisering biedt fundament voor het nieuwe normaal


De uitbraak van de Covid-19 pandemie heeft een zware impact gehad op het bedrijfsleven. Er moest snel geschakeld worden om het thuiswerken op grote schaal te faciliteren, de continuïteit van de organisatie moest plots ‘op afstand’ bestuurd worden… en het duurde allemaal veel langer dan iemand had kunnen voorzien. Iedereen kijkt dan ook reikhalzend uit naar een post-COVID wereld.
Als het Corona-virus niet langer ons dagelijks leven zal beïnvloeden, dan zal de onzekerheid over wat voordien als logisch en verantwoord werd ervaren sterk zijn toegenomen. Eric Van Bael, CEO Spacewell: “Organisaties zullen veel korter op de bal moeten spelen om tegemoet te komen aan een sterk wisselende bezetting van de kantoorruimten. Telewerken zal zich verankerd hebben tot vaste waarde, evenals aandacht voor gezondheid, welzijn en duurzaamheid”.
Korter op de bal spelen betekent wendbaarder en flexibeler zijn. Een intelligente toepassing van data voor het sturen van ruimtegebruik en services biedt daartoe de hefboom. Het permanent monitoren van de ruimte is vandaag efficiënt en betaalbaar mogelijk dankzij IoT. Essentieel is wel dat de gegenereerde data ook zinvol gebruikt wordt, m.a.w. ‘smart’ geanalyseerd wordt om concrete informatie voor sturing te bekomen. “De sturing is in de eerste plaats nuttig om de bezetting van de kantoorvloeren te verbeteren, wat leidt tot het verlagen van de gebruikskosten en het terugdringen van verspilling” argumenteert Eric Van Bael. “Datacaptatie en visualisatie kan bovendien ingezet worden om werknemers in realtime te assisteren via mobiele digitale tools, die het gebouw transparant maken voor de gebruikers”.

 

Efficiënt ruimtegebruik in de praktijk
De inhuizing van het gebouw ‘Troon’ aan het Troonplein in Brussel was midden 2017 de apotheose voor de uitrol van het ‘AXA Smart Office’-concept, de visie van AXA Belgium op het nieuwe werken. Op dat ogenblik werd besloten om de NWOW-ratio van 7 werkplekken per 10 medewerkers terug te brengen naar 6/10.
“Uitgangsbasis was 6 werkplekken per 10 medewerkers als gemiddelde – wetend dat er niet geringe verschillen bestaan per afdeling - gecombineerd met wekelijks twee vrij te kiezen dagen thuiswerken” beschrijft Rafael Boterdaele, Head of Building & Facilities bij AXA Belgium. “Dat maakt dat er nooit sprake kan zijn van een stabiele bezetting”.
IoT (Internet of Things) bood de oplossing om zich van 100% objectieve meetresultaten te verzekeren. De data wordt bovendien op continue basis gegenereerd: tussen 8 uur ’s morgens en 18 uur sturen de sensoren alle zes minuten een statussignaal uit.
De realiteit van het flexwerkplekgebruik aangestuurd vanuit IoT, met slechts zes werkplekken per tien werknemers, bewees zich niet alleen als ruimtebesparend, maar resulteert tevens in een hoge werknemerstevredenheid, door het aanbieden van gedeelde ruimtes afgestemd op specifieke activiteiten en efficiënt gebruik ervan dankzij de digitale ondersteuning.
Ook bij ‘PostNord’ klinken positieve ervaringen als gevolg van een bijzonder snelle ROI: de investering in IoT-sensoren betaalde zich al na amper één maand terug door een betere benutting van de beschikbare ruimte en het kunnen afstoten van een deel van de gehuurde ruimte.
IoT hielp het internationale organisatieadviesbureau ‘Accenture’ al na twee maanden om inzicht te krijgen in de bottlenecks qua bezetting op de kantoorvloeren en de samenhang met de comfortervaring op de werkplek.

 

Activity-based services voor een hogere klantentevredenheid
De facilitaire dienstverlening is verregaand bepalend voor de tevredenheid van werknemers over hun werkplek en bij uitbreiding over de ‘wellness ervaring’ op de werkvloer. Lange tijd werd de dienstverlening georganiseerd via kalender- en/of frequentieplanning, maar het kan ook anders, meer klantgericht.
Eric Van Bael: “Activity-based services staat voor een dynamisch georganiseerde dienstverlening, inspelend op de ‘dagelijkse beleving’ van het gebouw en bijgevolg rekening houdend met de bezetting en individuele gebruikers. Een andere toepassing is de digitale assistentie van mobiele teams voor onderhoud en herstelling aan gebouwen en gebouwtechnieken. Zij kunnen op elk ogenblik en op elke plek via tablet of smartphone voorzien worden van vloerplannen, taken doorgestuurd krijgen volgens de gewenste prioriteiten, duidelijke instructies lezen… De smartphone of tablet bieden altijd een eenvoudig hanteerbare en sterk visuele interface”.

 

Veiligheid eerst voor AZ Maria Middelares Gent
Voor het AZ Maria Middelares Gent (AZMM) was veilig werken tijdens de coronacrisis meer nog dan anders een absolute topprioriteit. De digitale assistentie resulteerde niet alleen in kostenefficiëntie en betere prestaties bij de meer dan 100-koppige schoonmaakploeg, ook de motivatie bij het team nam toe.
Eric Van Bael: “Voor Spacewell staan mensen centraal in smart buildings. Het draait allemaal rond het faciliteren van de gebouwgebruikers en dienstverleners. Hoe kan je met behulp van live gecapteerde sensordata en andere gebouwinformatie nieuwe scenario’s uitwerken? Met trots vernamen we dan ook dat Spacewell was uitgeroepen tot top-10 winnaar van de ‘Smart Building Award 2020’, dit naar aanleiding van onderzoek door het onafhankelijk onderzoeksbureau Verdantix bij onze klanten AXA en AZMM”.

 

Digitalisering in functie van duurzaamheid
Duurzaamheid is een thema dat vandaag geen enkele facility manager onberoerd laat. De bebouwde omgeving heeft een zware impact op de totale koolstofuitstoot. Isoleren we de ‘buildings-in-use’, dan zijn deze verantwoordelijk voor 28% van de totale CO2-uitstoot en hebben bijgevolg een aanzienlijke invloed op de opwarming van het klimaat. “Samen met onze moedermaatschappij Nemetschek, één van de 50 VN Climate & Sustainability Leaders, willen we met digitale oplossingen de duurzaamheid verbeteren” licht Eric Van Bael toe. “Het behalen van duurzaamheidsdoelstellingen wordt ondersteund door zowel efficiënter ruimtegebruik via onze ‘Space & Comfort Monitor’, als door een slimmer energiebeheer met behulp van onze ‘energy intelligence software’ DEXMA. Op termijn moeten we evolueren naar minder maar beter presterende gebouwen”.


www.spacewell.com

 Last update: 16/07/2021 14:11:50