Profacility - Workplace : Design, Build & Operate
Workplace Projects > Offices
| FR | NL
image (0)
image (1)
Om de interactie van de mensen die deze gemeenschap vormen te bevorderen, zijn de gespreksruimten ingericht op een oppervlakte van meer dan 200 m2.
image (2)
image (3)
image (4)
Privékantoor.
image (5)
De kleurrijke inrichting staat veraf van de kille en steriele kantoren die je dikwijls in bedrijvencentra aantreft.
image (6)
De gedeelde ruimten vertegenwoordigen 70 % van de totale ruimte in bedrijvencentrum Silversquare Louise.
image (7)
Muurbekleding, intieme verlichting, het gebruik van ruwe materialen zoals beton, hout, leder… Alles is ontworpen om de leef- en werkruimten aangenaam en gezellig te maken.
image (8)
image (9)
Kleine gesloten kantoren worden gebruikt voor taken die concentratie vereisen of afzondering vragen voor een telefoongesprek.
image (10)

SILVERSQUARE


Inspireren door het co-creëren van een ondernemende dynamiekDe oprichters van de Silversquare business centers hebben een gedurfde gok gewaagd door in april laatstleden een bedrijvencentrum te openen van meer dan 3.000 m2, waarbij de gedeelde ruimten bijna 70 % vertegenwoordigen ten opzichte van de privékantoren. Een geslaagde missie. Zes maanden na de opening van het centrum is het aantal leden toegenomen met bijna 50 % ten opzichte van het oude bedrijvencentrum op nummer 475 van de Louisalaan. Alexandre Ponchon, co-beheerder van Silversquare, onthult enkele elementen die bijgedragen hebben tot dit succes.

Door het eerste Silversquare business center te creëren aan de Louisalaan 475 zorgde oprichter Axel Kuborn in 2008 voor vernieuwing ten opzichte van het traditionele concept en de exploitatie van bedrijvencentra. Hij werd immers zelf geconfronteerd met de problematiek van ondernemers die op thuisbasis werken, met onder meer geen duidelijke scheiding tussen werk en privé en met het gebrek aan een ontvangstruimte voor het onthalen van klanten en leveranciers. Om tegemoet te komen aan de behoeften van jonge bedrijven, in opstartfase of in volle groei, besloot Axel Kuborn een competitieve ‘all inclusive’ formule aan te bieden, door zowel gemeenschappelijke als privékantoorruimte ter beschikking te stellen.

Hij stelde daarbij vast dat het huren van een traditioneel kantoor in Brussel van ongeveer 50 m2, voor 1 of 2 personen, onder huurcontract voor minimum 3 jaar, een gemiddelde kostprijs vertegenwoordigde van 1.500 euro/maand, (werkingskosten inbegrepen : telefoon, verzekering, onderhoud, belasting…). Door toegang te verschaffen tot gemeenschappelijke kantoren bij Silversquare tegen 295 euro/maand/persoon, hoopte Axel Kuborn kleine bedrijven, consultants en starters een oplossing te kunnen bieden, die beantwoordde aan hun budgettaire verwachtingen en hun behoefte aan flexibiliteit. En dat bovendien op een prestigieus adres : de Louisalaan. Zeven jaar later zijn er bijna 400 bedrijven en zelfstandigen die hun activiteiten onderbrengen in één van de twee bedrijvencentra : Silversquare Louise 523 en Silversquare De Meeus, in het hart van de wijk van de Europese instellingen.

Gedurfde indeling

In april laatstleden, toen er verhuisd werd van het gebouw aan de Louisalaan 475 naar nummer 523, waagden Axel Kuborn en Alexandre Ponchon – bijgestaan door advies en ondersteuning van Anouk Van Oordt van de firma Out of Office, consultant in change management, design en de inrichting van een werkomgeving – een gedurfde gok, door slechts 30 % privékantoren te voorzien en 70 % gedeelde kantoorruimte. Het geheel werd ingericht volgens het principe van Activity Based Working. Volgens dit concept mag een werknemer van het centrum op elk moment die werkruimte kiezen die het meest geschikt is voor de taak die hij moet uitvoeren. Zo zijn er ruimten voor besprekingen en vergaderingen, kleine gesloten kantoorboxen voor taken die concentratie vereisen of afzondering vragen voor een telefoon- of Skypegesprek, plaatsen om in teamverband te werken in functie van specifieke projecten… of gewoon ontspanningsruimten om even uit te blazen tussen twee vergaderingen.

De gok betreft zowel de indeling van de ruimten als hun design. Geïnspireerd op de netwerken van de erg trendy business centers We Work (USA) en Spaces (NL), werd alles ontworpen om de leef- en werkruimten aangenaam en gezellig te maken. Wie Silversquare Louise bezoekt, ontdekt er ruimten met een vertrouwde en intieme sfeer, zoals we die ook thuis op prijs stellen. De kleurrijke inrichting staat veraf van de kille en steriele kantoren die je dikwijls in bedrijvencentra aantreft. Muurbekleding, intieme verlichting, nissen, wandtegels, het gebruik van ruwe materialen zoals beton, hout, leder, veel met fluweel beklede zetels... Ze zorgen voor een verschillende sfeer op de twee kantoorverdiepingen die zo ingericht zijn.

Om de interactie van de mensen, die deze gemeenschap vormen, te bevorderen, zijn de gespreksruimten ingericht op een oppervlakte van meer dan 200 m2. Er worden regelmatig voorstellingen en informele evenementen georganiseerd in de belangrijkste ruimte, die uitgerust is met tribunes en projectie-apparatuur. Daarnaast is er de binnentuin, toegankelijk voor de leden, die de gedeelde ruimten nog aantrekkelijker maakt.

Ondernemende dynamiek

De gediversifieerde inrichting en de warme uitstraling van de ruimten zijn nochtans niet de belangrijkste troef van Silversquare. De initiatiefnemers hopen dat deze bedrijvencentra een actieve rol zullen spelen als incubator en start-up accelerator voor deze kleine en jonge bedrijven, die deel uitmaken van deze gemeenschap van ondernemers. Door geen enkele sector uit te sluiten bij het verwelkomen van nieuwe bedrijven bij Silversquare, is het een enorme poel geworden van beroepen en competenties, die zich ontwikkeld hebben in het hart van het business center (juridisch en financieel advies, grafisch ontwerpers en webdesigners, communicatie-experts, vastgoedadviseurs, rekruteringskantoren…).

De onderlinge interactie wordt gestimuleerd door het organiseren van presentaties van nieuwe leden, die hun bedrijf en bedrijfsactiviteiten voorstellen (business selfies), door het delen van expertise van ervaren ondernemers (Presentatie Show & Tell), maar ook door conferenties, rondetafelgesprekken en opleidingen, georganiseerd in samenwerking met ICHEC-KMO. Om nog meer interactie te krijgen, is dit informatie- en opleidingsprogramma eveneens toegankelijk voor niet-leden.
In het coaching-programma is de ‘starter pitch’ een bijzonder waardevolle tool voor start-ups en jonge ondernemingen. Het gaat om een starter die zijn project voorstelt aan een panel van deskundigen, samengesteld door Silversquare. Via dit rondetafelgesprek is het de bedoeling het project uit te dagen en in vraag te stellen en de starter deskundig advies mee te geven, gebaseerd op de ervaring van de experts. Zo kunnen bepaalde valkuilen bij het opstarten van een activiteit vermeden en de kans op succes vergoot worden. Tijdens dit coaching-proces wordt deze oefening twee keer gemaakt, met zes maanden tussentijd.

Oproep tot samenwerking met de overheid

Het netwerk van de centra en ruimten voor coworking kent de voorbije jaren een aanhoudende groei en ontwikkeling. Met de feedback van ervaringen uit het verleden, pleit Alexandre Ponchon voor het samenvoegen van de belangen van private en openbare initiatieven en voor de oprichting van een dynamisch netwerk van bedrijvencentra : "In het verleden hebben de overheden een groot aantal bedrijvencentra ontwikkeld en/of gefinancierd. Deze centra hebben als doel : betaalbare kantooroplossingen bieden aan bedrijven in hun opstartfase en aan sectoren met specifieke activiteiten. Hun werking wordt normaal gezien geleid door een charter en gefinancierd door onze belastingen. Wij hebben kunnen vaststellen dat deze charters niet altijd gerespecteerd worden. Het resultaat daarvan is dat bedrijven, die volledig self-supporting zijn, soms langer van het systeem en van de subsidies profiteren. Deze subsidies worden dan omgezet in inkomsten, wat onaanvaardbaar is voor de gemeenschap in het algemeen. Vandaag is onze visie en positie volledig veranderd, want we beseffen dat de overheden en Silversquare een gezamenlijke missie hebben : namelijk het ondernemerschap stimuleren om banen te creëren en een nieuwe economische structuur ontwikkelen, die de toekomst van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zal veilig stellen. "

Opdat deze vrome wens geen intentieverklaring verklaring zou blijven, hebben de initiatiefnemers van Silversquare daarom al een concreet voorstel ter discussie op tafel liggen : de kantoorcheque. Ondernemers, die voldoen aan de criteria van de overheid om toegang te krijgen en gebruik te maken van de diensten van een incubator en bedrijvencentrum, zouden dan een bepaald aantal kantoorcheques krijgen. Deze cheques zouden ingeruild kunnen worden bij Silversquare.

Alexandre Ponchon zet een belangrijk voordeel van deze ondernemende dynamiek ‘made by’ Silversquare voorop : "Het bedrijf zou ondergedompeld zijn in een groot aantal van de self-supporting bedrijven. Het zou er eventueel klanten, leveranciers of partners kunnen vinden. "
In een tijd waarin de PPS (Publiek-Private Samenwerking) legio zijn, en dit op de meest uiteenlopende domeinen (constructie en exploitatie van gevangenissen, scholen, rusthuizen...), zou deze oproep tot samenwerking met de overheden logischerwijs gehoord moeten worden.

Met de oprichting van een nieuw bedrijvencentrum aan de Louisalaan engageert Silversquare zich resoluut voor de lancering van een nieuwe generatie gedeelde werkplekken, waar de werknemers van de aangesloten bedrijven niet alleen beschikken over aangename en goed ingerichte werkruimten, maar ook over de energie en de ondernemende dynamiek, die hen ingeblazen wordt tijdens ontmoetingen en bij kruisbestuiving tijdens conferenties, opleidingen en evenementen die er worden georganiseerd. Business center Silversquare De Meeus zal dezelfde evolutie kennen als dat van de Louisalaan. En een derde bedrijvencentrum van de nieuwe generatie zou binnenkort zijn opwachting maken in hartje Brussel.

Didier Van den Eynde
Foto Marc Detiffe

 

Partners en leveranciers die aan het project meewerkten

Om de interactie van de mensen die deze gemeenschap vormen te bevorderen, zijn de gespreksruimten ingericht op een oppervlakte van meer dan 200 m2.
Privékantoor.
De kleurrijke inrichting staat veraf van de kille en steriele kantoren die je dikwijls in bedrijvencentra aantreft.
De gedeelde ruimten vertegenwoordigen 70 % van de totale ruimte in bedrijvencentrum Silversquare Louise.
Muurbekleding, intieme verlichting, het gebruik van ruwe materialen zoals beton, hout, leder… Alles is ontworpen om de leef- en werkruimten aangenaam en gezellig te maken.


Kleine gesloten kantoren worden gebruikt voor taken die concentratie vereisen of afzondering vragen voor een telefoongesprek.


De binnentuin maakt de gedeelde ruimten nog aantrekkelijker.


Last update: 16/10/2017 09:59:47